čtvrtek 2. července 2015

Tereza Červená

Pavilon závislostí v Psychiatrické nemocnici Bohnice
LS 2013/14
 terapeutická místnost ve střední části léčby

sezení nad tělocvičnou

 
vstup do zapuštěné terapeutické místnosti

otevírání domu směrem k východu z budovy

doplnění urbanistické struktury Bohnické nemocnice

 

situace

 hmotové schéma
 celkový půdorys, řez a pohled
 půdorys detoxu
 řez detoxem
půdorys pavilonu
řez pavilonem
 část pro veřejnost a bývalé pacienty

 řez částí pro veřejnost a bývalé pacienty

Žádné komentáře: