čtvrtek 19. prosince 2013

DROPBOX ATELIÉRU

podklady pro finální odevzdání najdete zde

současně jsme vytvořili složku,  kde můžete skladovat data, která dáte k dispozici zbytku ateliéru (mapy, textury, dwg, atd.)

sobota 14. prosince 2013

ZÁVĚREČNÁ PLACHTA

Finální plachta na lednové odevzdání bude mít rozměry 600x2100mm s popiskou ve spodní části, která bude mít na výšku 60 mm (v průběhu týdne upřesníme, co bude obsahovat).

Na  pondělní ateliér si všichni připravte layout vaší plachty a vytiskněte jej na zmenšenou A3 (na výšku).

Každá plachta bude obsahovat:

- vizualizace (umístěna nejvýše, rozměr 600x400mm, ani menší ani větší)
- schwarzplán širšího okolí
- situace (pro zadání v Plzni bude možné umístit schwarzplán v úzkém pruhu vlevo plachty a situaci umístit napravo)
- půdorysy
- řezy
- pohledy
- schémata pro vysvětlení konceptu domu (jsou-li nějaká)
- text (umístěný libovolně v prostoru mezi vizualizací a spodní popiskou)

- další vizualizace např. interiéru bude možné umístit ve spodní části nad popisku (není nutné v případě Plzně, pokud bude dostatečně výstižná první vizualizace a prezentovaný model)

Projekty do Plzně a Homoláku budou mít projekt prezentovaný v měřítku 1:50 nebo 1:100.
Návrhy do Kbel budou mít individuální měřítka a v případě, že se nevejde prezentace na jednu plachtu, je možné připravit dvě.
 

čtvrtek 21. listopadu 2013

LETIŠTĚ - KONZULTACE 25.11.

Ti, co v minulém týdnu nekonzultovali mají povinnou účast na pondělní konzultaci. Konzultace bude obsahovat jak řešení letištního terminálu, tak muzea respektive hotelu či základny. Výkresy minimálně v měřítku 1:500 (lépe 1:200).

Během příštího týdne by se mělo podařit konkretizovat nosnou konstrukci a tím i řezy a materiálové řešení. Ve čtvrtek 5. 12. bude probíhat prezentace vašich projektů. Její obsah bude stejný  jako při minulé prezentaci. Navíc budou představeny fasády a celkové pohledy na letiště zobrazující vzájemné prostorové vztahy mezi navrhovanými objekty (jak 2D, tak 3D).

Při prezentaci budeme požadovat přehlednou situaci území v grafice, která se bude svou názorností blížit finální odevzdávce.

HOMOLÁK - KONZULTACE 25. 11.

Kromě půdorysů a řezů v měřítku 1:50 by se měla začít konkretizovat fasáda, přesnější vybavení pokojů a řezy odpovídající detailem měřítku 1:50.

Pro jasnost (ujasnění) konceptu by bylo dobré vytvořit axonometrické schéma, které poté bude možné přidat na závěrečnou prezentaci. Pokud již není vybrán typ nosné konstrukce, třeba v pondělí předložit ke konzultaci.

5.12. bude od 8:30 probíhat prezentace vašich návrhů, která bude obsahovat výše uvedené části.

PLZEŇ - KONZULTACE 25.11.

na pondělní konzultaci si připravte:

- půdorysy všech podlaží včetně návaznosti garáží 1:100 (1:50)

- první představu fasády (v měřítku půdorysů, všechny pohledy + konkrétní představa o materiálovém řešení, zábradlí atd.)
- řez 1:100 (1:50)
- fyzický model 1:100 (1:50), se kterým budeme při konzultaci pracovat (BEZ MODELU NEBUDEME KONZULTOVAT)

Další pondělí 2.11. bude prezentace vašich projektů, která bude obsahovat všechny výše uvedené části. Po ní již budeme pozornost věnovat zejména fasádám a obsahu závěrečné prezentace, proto by se během příštího týdne mělo podařit dotáhnout řešení jednotlivých bytů.

Prezentaci zahájí Aleš, Tomáš a Marek (obsah jejich prezentace bude uzpůsoben zadání).

neděle 17. listopadu 2013

LETIŠTĚ VODOCHODY

Aktuální článek z České pozice. Doporučuji i diskusi pod článkem, která se zabývá kapacitou a počtem letů.

pondělí 11. listopadu 2013

JAK A CO PREZENTOVAT

Díky za vaše odevzdávky. Během příštího týdne bychom pro vás rádi připravili prezentaci o tom, jak přehledně prezentovat projekt, jaké grafické techniky je možné využít a jakým způsobem dostat do výkresů potřebné informace.

S tím souvisí i snaha projít společně některé základní programy (AutoCAD, Photoshop, InDesign a případně SketchUp) a pokusit se naznačit, jakým způsobem nejsnáze dosáhnout přehledných prezentací. Pokud vás napadnou konkrétní problémy, které vás při přípravě prezentací brzdí (jako jsou exporty vhodných formátů, vytváření příliš velkých souborů nebo rozpaky nad velikostí rozlišení připravované plachty), napište na mail ateliéru a zkusíme v pondělí 25. 11. po 18 hod společně probrat.


pondělí 4. listopadu 2013

POLOSEMESTRÁLNÍ ODEVZDÁNÍ

Všichni ATBS a ATZBP Bydlení u Radbuzy doplní do svého polosemestrálního odevzdání chybné a chybějící věci ze své prezentace, umístí vše na A1 a ve čtvrtek 7.11.2013 do 11.30 hod vytištěnou plachtu odevzdají v atelieru 744. Pozdější termín není možný. Ondra, který se bez omluvy nedostavil na prezentaci své práce již odevzdávat nemusí, nesplnil úlohu.
Tomáš a Marek, kteří budou ve čtvrtek prezentovat Homolák mohou Radbuzu odevzdat společně s Homolákem v pondělí 11.11.2013 do 17.30 hod. Marek bude ve čtvrtek prezentovat obě své práce.

neděle 3. listopadu 2013

PREZENTACE HOMOLÁK A KBELY 7.11.

Prezentace bude elektronická v délce 15 min a po ní bude následovat naše hodnocení.

Hlavní body prezentace
urbanistické řešení  v měřítku mapového podkladu (schéma zobrazení  vašeho návrhu v širších vztazích a preferované návaznosti na analýzy - vše v rozsahu jednoho slidu a k tomu slidy foto urbanistického modelu 
- urbanistický model (do společného modelu vaše hmotové řešení)
- situaci území v měřítku modelu s okolními vztahy, která jasně popíše umístění objektu a jeho vazby na nejbližší okolí
řezy a schéma půdorysů jednotlivých pater všech domů
Homolák  1:200 (1:100)
Kbely 1:500 (1:200)
perspektivy 
- model v měřítku půdorysů a řezů (pokud se budova zařezává do terénu, bude vhodné k ní vytvořit svůj individuální výřez terénu, ve kterém bude stavba umístěna a její napojení na nejbližší okolí)
- koncept materiálového a konstrukčního řešení
- další slidy jsou na vás.

Následující pondělí 11.11.2013 do 17.30 hod proběhne polosemestrální odevzdání, které bude mít náležitosti shodné s hlavními body prezentace. Měřítka půdorysů a řezů si odsouhlasíme v pondělí tak, aby byla čitelná vytištěná na formátu A1. Po domluvě bude možné plachty za úplatu vytisknout i na ústavní tiskárně v pondělí odpoledne.

pátek 1. listopadu 2013

PREZENTACE PLZEŇ 4.11.

Hlavní body prezentace
- urbanistické řešení (není třeba důkladně při prezentaci popisovat, přesto by mělo schéma zobrazovat řešení  vašeho návrhu v návaznosti na stávající zástavbu, návaznost na prostor u lávky směrem k papírně, vyznačení parkování a příjezdových cest - vše v rozsahu jednoho slidu a k tomu slide foto modelu nebo urbanistický model
- řezy domem 1:200 (1:100)
- schéma půdorysů jednotlivých pater 1:200 (1:100)(schodiště, výtah, vyznačení bytových jednotek a jejich vnitřní členění, bez nábytku, ale s kuchyňskou linkou a zařizovacími předměty v koupelnách - k jednotlivým patrům možné přidat malé schéma řezu, které přehledně naznačí umístění patra v domě a jeho návaznost na terén, garáže atd.)
- perspektivy - ze strany nábřeží, ze strany vnitroboku, dále dle vašeho uvážení
- model v měřítku půdorysů a řezů (pokud se budova zařezává do terénu, bude vhodné k ní vytvořit svůj individuální výřez terénu, ve kterém bude stavba umístěna, včetně znázornění podzemních parkovišť atd.)
- další slidy jsou na vás.

Prezentace max 5 minut 
(Připravte prezentaci tak, abyste stihli nastínit základní koncept domu, které důsledky analýz jsou pro Vás zásadní a jak je uplatňujete ve svém návrhu. Při prezentaci není třeba detailně popisovat jednotlivé byty (to uvidíme graficky), ale bude zásadní popsat pohyb v okolí domu a v domě, návaznost na nábřeží, orientaci vůči světovým stranám, výhledům a stávající zástavbě, hierarchii zeleně, atd.) 

Poté bude následovat naše hodnocení též max 5 minut

Prezentace se týká i Aleše s přibližně podobným rozsahem odevzdání jako ATBS. V případě urbanistického řešení Marka a Tomáše budeme požadovat základní celkové schéma území a poté detailnější řešení vybrané částí urbanismu, perspektivy a model (vše přizpůsobeno individuálnímu rozsahu).

Následující čtvrtek 7.11.2013 do 11.30 hod proběhne polosemestrální odevzdání, která bude mít náležitosti shodné s hlavními body prezentace. Měřítka schémat upřesníme v pondělí. Prezentace bude vytištěna na formátu A1. Bude možné si jej vytisknout i na ústavní tiskárně po domluvě v pondělí.

pondělí 28. října 2013

Konzultace ČTVRTEK 31.10.

Časový plán semestru bude z důvodů pondělního volna o jeden ateliér posunut. Projekty v Plzni se tedy budou prezentovat až 4.11. a prezentace dalších projektů nadcházející hodinu.

Ve čtvrtek budou probíhat klasické konzultace. Ke všem konzultovaným variantám si připravte plány, skici i modely. Díky volnu budeme očekávat výraznější posun ve vývoji projektu.

Řezačku je možné si vyzvednout v kanceláři 812(výměnou za studentský průkaz).

úterý 22. října 2013

Konzultace ČTVRTEK

RADBUZA

Do čtvrtka dokončete společnými silami celkový model tak, aby byla stávající (bílá) zástavba na správném místě, neposouvala se, nespadávala z modelu dolů a mohla se umístit na stěnu. Billu, bloky kolem ní a rohový blok hned vedle našeho pozemku pouze přišpendlete, aby s ním mohli pracovat ti, kteří tyto části mění.

Na individuální konzultaci si ke každému návrhu připravte model (pokud nejste rozhodnutí jak velký dům bude, připravte si různé výškové a šířkové varianty, abychom mohli při konzultaci s variantami pracovat). Budeme společně ladit nejen první pokusy s dispozicemi, ale i zpětné promítnutí do urbanismu.Přineste též zbytek svých rozborů zadaných domů.

HOMOLÁK

Společně zafixujte model tak, aby se dal pověsit na stěnu a nezůstával stále na zemi.Také by bylo vhodné doplnit zeleň, která je pro toto místo velmi důležitá. I přes pondělní odevzdávku pokračujte dále na  projektu a využijte toho, že Vás nesvauzjí dispozice, které jste nám odevzdali a zaměřte se na samotnou hmotu, možnosti konstukce a vztah budovy s okolím.

KBELY

Na čtvrtek připravte společný model, abychom s ním již na konzultaci mohli pracovat. Tomáš, Bohuslav a Petr doplní chybějící části pondělní odevzdávky. Aleš se Zdeňkem mohou pracovat dál a připraví reakce na naše komentáře.

Řezačku je možné si vyzvednout v kanceláři 812. Některý ze zde pracujících pánů Vám ji velmi rád (výměnou za studentský průkaz) půjčí.


pátek 18. října 2013

HODNOCENÍ

Uvědomuji si, že zapojení širších vztahů do návrhů je nesmírně obtížné, ale celková úroveň všech odevzdaných konceptů není dořešena do potřebných vazeb nutných pro další projekt. Nemáme, bohužel, již o moc více času se touto problematikou dále zabývat a musíme nutně přikročit k řešení vlastních domů. Budeme tedy muset více improvizovat při dispozičních řešeních jednotlivých domů.
Markův koncept se mi zdá přehledný, uchopitelný a může pokračovat na dispozičním řešení objektů.
Dominikův koncept bude vyžadovat ještě některé změny, ale v zásadě jej lze přijmout jako základ pro další postup prací.
Davidův koncept je nový a progresivní, ovšem chybí mu dořešení základních souvislostí a bude nesmírně náročný na řešení prostoru u lávky a veřejného parku. Nicméně i tento koncept lze přijmout k dalšímu zpracování.
Domnívám se, že Danova hlavní myšlenka je životaschopná, ale postrádá veškeré nutné širší vztahy. Do práce na této myšlence bych zapojil i Matěje, jehož koncept je dle mého názoru špatně. Spoluprací Matěj x Dan by mohli Danův koncept dotáhnout v širších souvislostech do přijatelné podoby. (Doprava, zeleň, napojení a ukončení řady, atd.)
Ostatní, jmenovitě: Verča, Helena, Anička, Ondra, Viktor a Adrian neodevzdali foto modelu, čímž nesplnili podmínky a jsou tedy nevyhovující.


Podrobnější hodnocení Vašich prací Vám řeknu osobně v pondělí na konzultaci.

čtvrtek 17. října 2013

RADBUZA - 21.10.2013

Na pondělí si připravte:

rozbor dvou vybraných domů z hlediska:
- základních principů konceptu domu
- konstrukce
- orientace vůči světovým stranám
- variability
- dalších principů, které se vám podaří objevit

první návrh vašeho domu
- umístění schodiště
- velikosti bytů
- parkování
- společné prostory
atd.

Máte-li ve svém urbanistickém návrhu více domů, pokuste se prověřit, zda navrh funguje pro všechny stejně nebo zda je třeba vytvořit pro každý dům individuální přístup. Tyto úvahy se pokuste zpětně promítnout do vašeho urbanistického řešení.

Nejedná se o odevzdání, ale o klasické konzultace.

HOMOLÁK - ODEVZDÁNÍ 21.10.2013

Na pondělí si připravte:

- základní koncept domu, z čeho vychází, materiálové řešení, konstrukční řešení atd.
- jaké požadavky klade váš program areálu na stavební program budovy, vymezete konkrétní prostory včetně jejich přibližné velikosti (možno schéma s vyznačenými propojeními)
- řezy územím 1:1000, 1:500 popisující postavení vaší budovy vůči širšímu okolí
- skicu půdorysu 1:200 (či větší) navrhovaných objektů
- skicu řezu 1:200 (či větší)
- perspektivní skica
- model 1:500
- jakékoliv další dokreslující podklady

Vše je možné vypracovat ručně. Nejde o odevzdání precizních výkresů, spíše skic, které ale přehledně vymezí váš úvodní koncept, na kterém budete stavět v další fázi projektu.

Výše uvedené materiály si vybereme 21.10. do 18:00. Odevzdání je povinné a bude mít vliv na konečné hodnocení semestrální práce.

LETIŠTĚ - ODEVZDÁNÍ 21.10.2013

Na pondělí si připravte:

- podrobný stavební program se seznamem všech prostor, které by měl dle vaší rešerše navrhovaný areál zahrnovat, definitivní vymezení velikosti letiště (co do počtu odbavených cestujících a z toho vyplývajících stanovišť letadel u terminálu i mimo něj, atd)
- plán urbanistického řešení 1:2000 (stávající objekty, nově navrhované objekty, vztahy mezi funkčními celky areálu, vyznačení pohybu osob a vozidel před a za budovou letiště, pohyb letadel atd.)
- detail urbanistického řešení 1:1000 (vybraná část, která zobrazuje umístění vašeho terminálu respektive vojenské základny a další budovy související s provozem)
- řešení všech vámi navrhovaných budov ve schématu 1:500, vybrané části 1:200 (tzn. terminál, muzeum, základna, řídící věž, atd.)
- schématické řezy 1:200 deklarující pohyb cestujících, zavazadel, obsluhy, konstrukční výšky, měřítko stavby vůči okolní zástavbě (tuto část možné zobrazit i ve větším měřítku) atd.
- model letiště 1:500, včetně vašeho návrhu
- perspektivní skica z úrovně chodce
- jakékoliv další podklady, které pomohou osvětlit váš koncept

Vše je možné vypracovat ručně. Nejde o odevzdání precizních výkresů, spíše skic, které ale přehledně vymezí váš úvodní koncept, na kterém budete stavět v další fázi projektu. Zejména se zaměřte na vztahy prostor veřejně přístupný - prostor veřejnosti uzavřený/otevřený v určitém režimu, letiště - muzeum, letiště - základna, vizuální propojení vs. bariéra.


Výše uvedené materiály si vybereme 21.10. do 18:00. Odevzdání je povinné a bude mít vliv na konečné hodnocení semestrální práce.

pondělí 14. října 2013

RADBUZA - ODEVZDÁNÍ URBANISTICKÉHO NÁVRHU 17. 10. 2013

Na čtvrtek si připravte:

- urbanistický koncept řešení území 1:1000 (znázornit návaznost na okolí,  řešení koncových bodů stávající blokové zástavby, jak se váš návrh vyrovnává s návazností na papírnu, jak je definován prostor na nábřeží u lávky přes Radbuzu atd.)
- řezy územím 1:1000 pro vyznačení vzájemných vztahů s okolím (v nejužším a nejširším místě)
- detailnější řez 1:500 vypovídající srozumitelně o umístění stavby
- perspektiva řešení z úrovně chodce, která vystihuje váš návrh
- model 

Výše uvedené materiály nám odevzdáte bez dalšího ústního popisu. Úkolem je tedy vystihnout řešení graficky přesně a výstižně tak, abychom všechny podstatné věci návrhu byli schopni přečíst i bez vašeho vysvětlení. Výkresy je možné doplnit o piktogramy či krátké popisky (ne dlouhé litanie). Účelem není precizní prezentace s dokonalými skicami a modelem, ale snaha přimět vás zamyslet se nad tím, co vaše výkresy říkají.

Ti, kdo mají návrhy dva a stále se nerozhodli, který vybrat, nebo ti, kteří mají více variant jednoho řešení, si vyberou jedno z řešení nebo zpracují obě, ale mohou nastínit druhou z alternativ v menším rozsahu.

Vše je možné dělat ručně.

Projekty, jež nebudou životaschopné, budou zastaveny, aby v dalším průběhu semestru neblokovali návrh kvalitního domu. Jejich autorům bude po výstraze urbanistické řešení přiděleno.

Odevzdání je povinné a bude mít vliv na konečné hodnocení semestrální práce.


4+4 DNY V POHYBU - SOUČASNÁ LITOMYŠL

V rámci festivalu 4+4 DNY proběhne přednáška architektky Zdeňky Vydrové na téma Současná Litomyšl.

Přednáška začíná ve 20:00 v Paláci U Stýblů, který se podařilo pořadatelům získat pro letošní konání tohoto mezinárodního festivalu současného umění a otevřít ho tak veřejnosti po mnoha letech, kdy byla budova zcela opuštěna.


středa 9. října 2013

ČTVRTEK 10.10.

Radbuza

Analýzy - ti, co neměli v pondělí
Varianty možného uspořádání nové zástavby
- promyslet, co se děje před domem, co za
- řešit již ve správném měřítku (jak široká či dlouhá je navrhovaná hmota)

Homolák

Specifikace zimního provozu areálu

Letiště

Důkladný program
Definice jednotlivých funkcí a jejich prostorové nároky, vzájemné funkční vybavení
(je třeba tuto část uzavřít, abychom mohli začít se samotným návrhem!)


sobota 5. října 2013

HOMOLÁK

Na pondělní ateliér prosím připravit:

- soupis programu na A4
- konkrétní představy kapacit pro jednotlivé sporty
- sezónnost jednotlivých činností
- analýzy (příjezdové cesty, zajímavosti v okolí, návaznost na CHKO, ...)
- rešerše podobných center extrémního sportu, teambuildingových center, ... (alespoň 3 příklady, zjistit nejen výčet sportů, ale i kapacity a nabízené programy, ...)

- první představu rozmístění aktivit, objektu, koncept provozu


LETIŠTĚ

Na pondělní ateliér prosím připravit:

- souhrnné analýzy území a jiných letišť v ČR a v zahraničí
- fotografie z Muzea letectví v Kbelích
- rešerše provozu, referenční stavby a jejich analýza
- program (rozepsané funkce, zobrazení vazeb mezi nimi formou schématu)

Knihy pro inspiraci

Zmizelá praha - Letiště a letadla od Michala Plavce
Dopravní letiště Prahy I a II  od Lubomíra Dudáčka
zahraniční tituly najdete například na bookdepository (shipping zdarma)
http://www.bookdepository.co.uk/

A z románové tvorby

Letiště od Arthura Haileye

pátek 4. října 2013

EXKURZE LETIŠTĚ KBELY

Velitel základny, bohužel, naši žádost o speciální exkurzi zamítl. Žádáme tedy o běžnou prohlídku pro veřejnost, ale termín, trasa i fotografování  bude podle režimu základny. Proveďte si dostupné analýzy a prohlídku muzea letectví ve Kbelích, v pondělí si stanovíme další postup.

čtvrtek 3. října 2013

ATBS RADBUZA

NÁVŠTĚVA PLZNĚ NEJPOZDĚJI TENTO VÍKEND

Na pondělí si prosím všichni připravte tyto podklady:

3 A4 s popisem vašich rodin
- kdo jsou členové a co mají rádi
- jaké z toho plynou požadavky
- schéma vztahů mezi užívanými místy, které jednotliví členové rodiny vyžadují, jak se tyto potřeby na prostory budou s přibývajícími lety měnit
- fotografie, které přiblíží atmosféru těchto míst, není nutné foto konkrétní místnosti, stačí obrázek, který dostatečně představí váš koncept

Prosím, nepřekračujte rozsah jedné A4 pro 1 rodinu (kromě fotografií, které mohou být zvlášť nebo ukázány na počítači)
Pokud máte podrobnější popis, uschovejte pro zbytek semestru.

schwarzplán
- s prvními představami vhodnými pro území


analýzy
- doprava (MHD, auto, cyklo, chodci), směry odkud se do území vchází, jaký směr je nejvýznamnější, atd.
- zeleň (parky, širší návaznost na zeleň města)
- vybavenost (školy, kultura, obchody)
- historie (vývoj čtvrti, užití okolních průmyslových areálů)
- současnot a budoucnost - projekty, které se týkají rozvoje tohoto území či protilehlého břehu (Europan na Cukrovarské, park u Ježíška, papírna)

Možné zpracovat i ve dvojcích, pokud si práci mezi sebou rozdělíte.

Budeme se těšit
DEN ARCHITEKTURY


Další pozvánka je na víkendový festival Den architektury
Na program Hurá dovnitř nám ještě chybí dva DOBROVOLNÍCI.

Kdyby chtěl někdo přidat pomocnou ruku, napište prosím na můj mail malosikova.sarka@gmail.com nebo zítra na ateliéru.


středa 2. října 2013

EDOUARD FRANÇOISVšechny bych ráda pozvala na zítřejší přednášku francouzského architekta Edouarda Françoise v kině Světozor. Zvláště pak bytovkáře. Pozor, rezervace nutná.

úterý 1. října 2013

STAŽENÍ PODKLADŮ

Vaše písemné objednávky jsou odeslané na 
Zeměměřický úřad
P.O. BOX 21
Pod sídlištěm 9
182 11 PRAHA 8
Podklady je ale nutné stáhnout elektronicky přes eshop na http://geoportal.cuzk.cz . , kde se musíte zaregistrovat každý samostatně jako typ uživatele diplomant a v datových sadách vybrat požadované soubory. Výdej do 4Mb pošlou přes mail, do 100Mb přes přístup na server, vetší soubor na víckrát nebo CD poštou, případně osobně převzít na uvedené adrese. Kontakt na mail uvést v elektronické objednávce. Pokud něco nebude jasné, tak info tel. 284 041 588 paní Chaloupecká

neděle 29. září 2013

středa 25. září 2013

BYDLENÍ U RADBUZY

Info pro ATBS, ATZBP a ATVZ  bydlení u Radbuzy

V sousedství naší lokality v Plzni, v parku U Ježíška,  proběhne v rámci programu Pěstuj prostor

27 09 / 17.30
Řeka ve městě: Sauna jako vášeň / Přednáška a saunování

/ Vít Šimek / ateliér H3T / architekt / saunovací happening

http://www.verejnyprostorvplzni.cz/pestuj-prostor/aktualne/40

pondělí 23. září 2013

PŘIJATÍ STUDENTI A ZAPSANÍ V KOSU

ATBS - bydlení u Radbuzy

Daněk Dominik
Fišarová Helena
Mlch Matěj
Degtěv Daniel
Kokhan Yavheniya
Růžička Jáchym
Trokan Marek
Moravec David
Šašek Ondřej
Landová Veronika
Orosz Viktor
Michalcová Anna
Mišík Adrian

Kovalčík Tomáš ATVZ
Doubravský Marek ATVZ
Kouřim Aleš ATZBP


ATZBP - lom Homolák

Pechanec Josef
Pimek Vojtěch
Oulehlová Petra
Piskáčková Anna
Pettrichová Eva

Kovalčík Tomáš ATV
Doubravský Marek ATV


ATSS - Letiště Kbely

Jehlička Aleš
Imrich Petr
Pech Zdeněk
Šenkýř Bohuslav
Valenta Tomáš


DSN - waldorfská škola

Popela Jakub


Ve čtvrtek od 8.30 hod proběhne v 744 první schůzka atelieru, na kterou si každý připraví krátký seznamovací spot, kde se představí ostatním členům týmu a během 2-3 min promítne své práce, promluví o svých zájmech a ambicích.


čtvrtek 19. září 2013

PORTFOLIO

zašlete prosím svá portfolia na mail 

ateliermadr@gmail.com

pondělí 14:15 potvrzení vašich přihlášek

s rozhodnutými studenty, kteří se hlásí na ATBS, poté uspořádáme krátký "pohovor" (pokud máte portfolio v tištěné podobě, vezměte prosím s sebou)

pondělí 16. září 2013

PREZENTACE A ZÁPIS DO ATELIÉRU

19. 09. 2013

14:00 ateliér 744


pro ty, kteří nestihli pondělní prezentaci, a ty, kteří si už vybrali a chtějí se u nás zapsat

pátek 13. září 2013

PREZENTACE ATELIÉRU


16. 09. 2013

13:00 posluchárna č. 105 Kotěra 


představení ateliéru při prezentaci Ústavů navrhování I a II

neděle 1. září 2013

Začínáme ...

Pejsek měl mít zítra svátek a kočička narozeniny.
   Děti to věděly a chtěly pejska a kočičku nějak k svátku a k narozeninám překvapiti. Přemýšlely, co by pejskovi a kočičce daly nebo udělaly; pak si vzpomněly a řekly:
   "Víte co, děti? Uděláme pejskovi a kočičce k svátku dort!"
   Jak řekly, tak udělaly. Vzaly si na to formičku a uplácaly pejskovi a kočičce z písku krásný dort; navrch daly pět pěkně bílých kamínků, to byly jako mandle, a dort byl jako opravdivý.
   Donesly ho kočičce a pejskovi. "Tu máte, přinesly jsme vám k svátku a k narozeninám dort. Je moc dobrý; můžete si ho celý sníst."
   Pejsek s kočičkou si dort vzali, dělali nad ním "Ňamňamňam, ten je dobrý, ten se vám povedl," a dělali, jako by ho jedli. "Děkujeme vám," řekli dětem, "takovýhle dort jsme jakživi nejedli." Děti z toho měly radost a šly domů.
   "Škoda, že pejskové a kočičky písek nejedí," řekl pejsek kočičce, když děti odešly, "takový krásný dort, to bych si na něm nějak pochutnal! Jestlipak víš, že jsem nad ním dostal náramnou chuť na nějaký opravdický dort. Ale musel by být opravdický, povídám!"
   "Také jsem dostala chuť na opravdivý dort," řekla kočička. "Víš co, vsak když mám zítra narozeniny a ty svátek, měli bychom si nějaký dort udělat! Jenomže nevím, jak se takový dort dělá."
   "To nic není," řekl pejsek, "to je lehké, to já vím, jak se takový pravý dort dělá! To se do takového dortu dá všecko, co je k jídlu nejlepší, všecko, co nejraději jíš, a pak je ten dort nejlepší. Když tam dáš takových nejlepších jídel pět, tak je pětkrát dobrý, když jich tam dáš deset, tak je potom desetkrát dobrý. Ale my si jich tam dáme sto a budeme mít stokrát dobrý dort!"
   "To je pravda," řekla kočička, "uděláme si takový nejlepší dort."
   Pejsek a kočička si vzali zástěry a pustili se do vaření.
   Vzali mouku, mlíčko a vajíčko a míchali to dohromady. "Dort musí být sladký," řekla kočička a nasypala do toho cukr. "A trochu slaný taky," řekl pejsek a dal tam sůl. "A teď tam dáme máslo a zavařeninu," řekla kočička. "Zavařeninu tu ne, tu já nerad," povídal pejsek, "dáme tam místo zavařeniny syreček, ten já tuze rád." Tak tam dali několik syrečků. "Mně se zdá, že je málo mastný," řekla kočička, "musíme tam dát několik špekových kůží." - "A oříšky, abychom nezapomněli," řekl pejsek a nasypal tam kornout oříšků. "0říšky jsou dobré,'' schválila to kočička, "ale měla by tam jistě také přijít okurka," a dala tam okurku. "A kosti," Svolal pejsek, "musíme tam přece dát nějaké kosti!" Tak do toho dortu dali hodně kostí. "A přece nějakou myš, myši já tak tuze ráda!" vzpomněla si kočička a dala do dortu čtyři myši. "Tak, a teď několik buřtů hodně pepřovatých, to je něco pro mne," řekl pejsek a dal tam několik buřtů. "A teď to hlavní!" povídala kočička, "přece šlehanou smetanu tam musíme dát!" Dali tam plný hrnec smetany. "A trochu cibule," řekl pejsek a dal tam cibuli. "A čokoládu," řekla kočička a přidala do toho čokoládu. "A omáčku!" napadlo pejskovi, i dali tam omáčku.
   Tak do toho svého dortu, dávali a míchali všechno možné, dali tam i česnek a pepř a namíchali tam sádlo i bonbóny, škvarky a skořici, krupičnou kaši a tvaroh, perník a ocet, kakao a zelí, jedlou hlavu z husy a hrozinky, inu všechno možné do toho dortu dali, jen chleba tam nedali, protože pejskové a kočičky chleba zrovna tuze moc rádi nejedí.
   Když to všechno smíchali a rozmíchali, byl z toho dort tak veliký jako kolo u vozu. "Panečku, to bude veliký dort, to se nějak najíme!" chválili si to, "a teď to dáme péci."
   Dali dort péci a těšili se na to, až bude upečený. Kouřilo se z toho, bublalo to, prskalo a syčelo, škvířilo se to, syčelo to a šla z toho pára, smažilo se to, a připalovalo, kypělo to a přetékalo, a čmoudilo to, jako kdyby se staré hadry pálily.
   Když se jim dort zdál dost upečený, dali ho před dveře, aby vychladl. "Víš co," řekla kočička pejskovi, "a když byly ty děti tak hodné, že nám přinesly ten svůj dort, tak myje zas pozveme na ten náš dort."
   "Tak pojď," řekl pejsek, "půjdeme ty děti pozvat."
   Vzali se za ručičky a šli ty děti pozvat. Děti byly v zahrádce před domem a hrály si tam s kuličkami. Pejsek s kočičkou je pozvali na dort a chvíli si s nimi pohráli s kuličkami a potom ještě s míčem a trochu s kostkami.
   Ale zatím šel kolem toho dortu jeden zlý pes, a jak ten dort vychládal, zavonělo mu to do nosu všelijak. "Ha ha haf," pomyslil si ten zlý pes, "tady mně to nějak voní, to bude asi něco na můj zub!"
   Čichal, čichal, čichal, až se toho pejskova a kočiččina dortu dočichal. "Ha ha!" řekl, když se toho dortu dočichal, "tady to je, to si dám!"
   A tak se ten zlý pes pustil do toho dortu. Hltal a hltal, až mu v očích slzy stály, jak byl ten dort uvnitř ještě horký, hltal, až se při tom několikrát zakuckal, hltal a hltal, až ho celý dohltal. Pak na to vypil ještě celou konev vody a odvalil se pryč.
   Když si pejsek a kočička s dětmi dost pohráli, vzpomněli si na ten dort. Tak se vzali všichni za ruce a šli se podívat, jestli už ten dort dost vychladl. "Panečku, to si, děti, pochutnáte," řekli pejsek s kočičkou, "to ani nevíte, co jsme tam všeho dobrého dali!"
   Došli: dívají se a - co to? - dort je pryč! "Jemine," řekli pejsek s kočičkou, "dort je pryč, někdo nám jej vzal!" Dívají se a dívají, a vida! tamhle pod keřem leží veliký zlý pes a tuze heká. Moc se tím dortem přejedl a teď je mu špatně. Ukrutně ho bolí v břiše. "To to bolí, to to bolí!" naříkal ten zlý pes, "to jsem si dal, co ono to bylo v tom dortu všechno namícháno, že z toho mám takové ukrutánské bolení!"
   "Heč, to máš z toho," řekl pejsek, "měls toho nechat, když dort nebyl tvůj!"
   "Víš, pejsku, já si z toho nic nedělám, že nám ten zlý pes snědl ten dort," řekla kočička, "třeba by nám po tom našem dortu také bylo špatně a svátek a narozeniny bychom měli zkažené."
   "To je pravda," řekl pejsek, "jen ať naříká a heká, ten zlý pes, patří mu to, ale já mám hlad, tuze bych jedl, ať je to co je! Ale my doma docela nic k jídlu nemáme, všechno jsme dali do toho dortu. A já na svůj svátek bych přece jen nechtěl mít hlad."
   "Nic si z toho nedělejte, pejsku a kočičko," řekly děti, "pojďte k nám a my vám dáme od našeho oběda."
   Tak šel pejsek s kočičkou k dětem k obědu. "Pojďte, děti, jíst!" volala na ně už maminka, a děti řekly: "Maminko, tady ten pejsek má svátek a kočička narozeniny, musíme jim také něco k obědu dát." Tak dali kočičce a pejskovi od oběda; dali jim polívečku a bylo také masíčko a bramborové knedlíčky. A ještě kousek koláče od včerejška někde pro ně maminka vyšťárala.
   Kočičce a pejskovi to tuze chutnalo. Poděkovali dětem za oběd a šli spokojeně domů. "To jsme se na náš svátek a na naše narozeniny poměli!" libovali si. "Takový dobrý oběd! A ani trošičku nás po něm bříško nebolí."
   Došli domů a ten veliký zlý pes tam ještě v houští hekal a naříkal. Oni šli po tom dobrém obědě spát, a libovali si, jak se jim ten svátek a narozeniny přece jen nakonec vydařily.
   A ten zlý pes po tom jejich dortu hekal a naříkal v tom houští ještě celých čtrnáct dní.

Josef Čapek - Povídání o pejskovi a kočičce