čtvrtek 18. února 2016

Časový plán semestru LS 2015-16

16.02. 14:00 posluchárna č. 105 Kotěra
představení ateliéru při prezentaci Ústavů navrhování I, II a III

18.02. 13:00 Atelier 744
představení atelieru a přihlášení studentů

22.02.
první schůzka ateliéru

10. - 13.03.
workshop Mnichovo Hradiště

- první prezentace konceptů po příjezdu z workshopu

14.03. prezentace
prezentace analýz a prvních představ o umístění stavby
stanovení stavebního programu

24. 03.
konzultace VARIANT hmotového řešení formou modelů a skic

07.04.
POLOSEMESTRÁLNÍ PREZENTACE

- varianty hmotového řešení formou modelu a skic
- skici dispozičního řešení, fasády

11.04.
POLOSEMESTRÁLNÍ ODEVZDÁNÍ
odevzdání práce za první polovinu semestru
PREZENTACE BAKALÁŘŮ
představení základních řešení a problémů, stanovení detailů, interiér

09.05. poslední konzultace návrhu
- dispozice, fasády, vysvětlující řezy, modely (v grafice finálního odevzdání)
- dálší hodiny budou konzultace prezentace projektu/grafiky

27.05. do 12:00 odevzdání bakalářských a diplomních prací

30.05. do 12:00 odevzdání ateliérových prací (pozdní odevzdání není možné)

02. 06. od 8:00
PREZENTACE ATELIÉROVÝCH PRACÍ

celodenní

červen
VÝSTAVA ATELIÉROVÝCH PRACÍ V MNICHOVĚ HRADIŠTI

11.-15.07
Letní dílna v Mnichově Hradišti

čtvrtek 11. února 2016

Zelený pás pod zámkem

Zadání pro ATBS, ATVZ, ATV, ATZBP, ATU

V zeleném pruhu pod zámkem kdysi stávaly domy. S odchodem majitelů postupně chátraly, až došlo k jejich demolici. Má tento svažitý pruh zeleně zůstat nezastavěný? Pokud ano, jak má být veřejný prostor vymezen a pojednán? Mají zde být nové pozemky pro rodinné domy anebo jiná funkce?
Řešení je tedy otevřené a čeká na vás. 


císařské otisky se zástavbou

východní konec zeleného pásu

Arnoldova


prostor před Benešovkou a Cajkem

roh Zámecké a Arnoldovy

Arnoldův dům

pohled z Havlíčkovy

 pohled z kostelního návrší

pohled z Hradčan
 Zámecká

Arnoldova
 východní konec zeleného pásu

 pohled z Nigrinova návrší směrem ke křižovatce Zámeck a Arnoldovy

Historické fotografie jsou majetkem Muzea města Mnichovo Hradiště.
Děkujeme za jejich poskytnutí

Sportoviště a lesopark u Jizery

Zadání pro ATOS, ATVZ, ATV, ATZBP

Mnichovo Hradiště má velmi dobře udržovaný fotbalový trávník. Nechybí hospoda pro místní štamgasty, zastřešená tribuna, ani šatny. Vše oploceno a otočeno k hrací ploše. O kousek dál, opět za stěnou, je zázemí tenisových kurtů. Město je bránou do Českého Ráje a vede přes něj několik cyklostezek. Uvažuje se o obnově říční plovárny u Jizery a zpřístupnění lesoparku. Za povodňovou hrází je velká rozvojová. Areál má tedy potenciál, který zatím zůstává nevyužit.

Cílem zadání je nalézt vhodnou míru zásahu do tohoto území. Může se jednat o malou stavbu blíže k vodě novou tribunu, hospodu, ze které konečně bude vidět na fotbalový trávník anebo malé ubytování pro projíždějící cyklisty.


 pohled z mostu přes Jizeru
 vstup do lesoparku

 hrana lesoparku

 
pohled z Klášterské
 vstup na fotbalový stadion

kvalitní fotbalový trávník

 tribuna

 hospoda s výukovým stropem

 výstava místních pohárů (nutno zahrnout do návrhu)

 výhled z hospody na trávník přes plot a dětské hřiště

Vize rozvoje města

Zadání pro ATU

 K urbanistickému zadání bude možné přistoupit dvěma způsoby. První, obecný, bude vyžadovat analýzu potřeb města ve vztahu ke stávajícímu stavu a bude směřovat k návrhu jejich naplnění.

Druhý přístup je možný zkrze vybranou problematiku nebo oblast, která bude řešena do podrobného měřítka například:
- historicky nejvýznamnější osa náměstí - zámek
(Jak naložit s domy, které postupně dožívají? Jak zhodnotit veřejným prostorem u kostela, u zámku, na náměstí?)
- satelit za zámkem, více zde a zde
 (Jak jej lépe napojit na město? Lze redukovat existující dopravní zátěž? Co s ochranným pásmem památky, které způsobuje odtržení satelitu od města? Je správné dále zahušťovat?)
- rozvojová zóna u městského obchvatu kolem ulice U Náhonu
(Jak má vypadat nová obytná čtvrť malého města? Jaká pravidla je třeba stanovit, aby vznikl kvalitní celkek?)
Z úvodních analýz může vzejít jakékoliv další téma.