úterý 31. října 2017

Polosemestrální prezentace

Ve čtvrtek 9. 11. proběhne polosemestrální prezentace. Začínáme ve 14:00.

Pozvání přijal architekt města Žatce Jiří Vaníček.


Každá prezentace bude trvat max. 8 min. Prezetance vysvětlí vybrané urbanistické řešení, představí typy bytů/funkcí, které v domě chcete mít a jakou kvalitu veřejného/soukromého prostoru tím nabízíte. Budeme bedlivě sledovat vaše grafické zpracování, které mnohé nápady vysvětlí beze slov. Vyvarujte se proto nesrovnalostem mezi půdorysy/řezy/pohledy/modelem.

Obsah prezentace:
- situace širších vztahů, kde bude zřejmé, jak se do území přijíždí, vchází, jaké jsou vazby atd. Nejlépe prezentovat na katastrálním plánu kombinovaném se schwarzplanem (u katastru potlačit intenzitu čar). Projeví se v ní správně/nesprávně volené měřítko nově navržených objektů
- situace umístění domu, kde budou zaznačeny vjezdy do garáží/vstupy do domů, parkovací stání, zeleň, šířka chodníků. I v této situaci budou vyznačeny okolní budovy.
- půdorysy všech pater včetně dispozic. Budou rozkreslena všechna patra včetně zařizovacích předmětů a kuchyně, parkovacích stání v garážích, budou již zohledněny tloušťky zdí (není třeba rýsovat, ale i ve skice je třeba zobrazit vše správně v měřítku), přehledně odprezentovaný nosný systém domu (zaznačit osy v každém z půdorysů)
- řezy a řezopohledy (tolik, kolik je třeba), které průkazně vysvětlí osazení budovy na terénu, umístění vůči okolním budovám, vysvětlí kudy přichází do pokojů světlo atd. (nezapomeňte nejen výšku okolních stěn, ale i dvorů za zdmi)
- pohledy, které představí konkrétní návrh fasády
- model, který správně sedne do terénu, aby z něj bylo opravdu možné vyčíst všechny náležitosti (ne, aby jen tak plaval nebo se vznášel)
- skica interiéru, která bude deklatovat prostorové kvality bytu/kanceláří/dalších důležitých funkcí (např. řešení podkrovních prostor)
- skica exteriéru z pohledu člověka (vnitřní dvůr, výhledy, u proluky u kolejí pohled z lávky nebo od trati)
- nebude chybět severka a poměrové měřítko
- pro nebytovkáře bude součástí prezentace stavební program, který bude závazný pro další zpracování projektu (přehledně vypsat funkce, které chcete obsáhnout, které místnosti daná funkce vyžaduje a jakou pro ni potřebujete plošnou výměru - nejlépe prezentovat grafikou, která zobrazí i jednotlivé prostorové/provozní vazby)
- libovolná schémata vysvětlující koncept, bourání, úpravy proti stávajícímu stavu

MODELY
1:200 polystyrenový - hmotové řešení (dopracovat zdi uvnitř dvora proluky u náměstí a zeď od židovského hřbitova u proluky u kolejí, doplnit lávku přes koleje)
1:100 individuální - z kartonu, již s vyřezanými okny, možno ukázat koncepční řešení materiálu a otvorů.

Bytovkáři budou mít při prezentaci vždy sestavenou celou skupinu dohromady

neděle 15. října 2017

Pondělní prezentace

Každá prezentace bude trvat max. 8 minut a bude puštěná na televizi. Bude doplněná modelem v měřítku 1:200 (pokud jsme se nedomluvili jinak).

Cílem je odprezentovat vaše první úvahy o místě a první podobu návrhu. Součástí bude obvyklá sestava výkresů - situace , pohledy, řezy a hlavně skici, které budou ilustrovat vaši představu atmosféry v daném místě. Vše kreslete v měřítku, do řezů, pohledů a půdorysů zaneste i okolní objekty. Nezapomeňte přidat severku a poměrové měřítko.

Pokud v některých aspektech návrhu váháte, připravte porovnání různých variant - jaká jsou pozitiva, jaká negativa.

pondělí 9. října 2017

Program Žatec

Čtvrtek 12.10
Příjezd studentů 15 - 16 h
Výstup na věž cca 17 h
Výstup na radnici (snad se stihne)
Potom setkání s Petrem Bažantem v salónku Chrámu, prezentace o Předměstí, dotazy a diskuze o městě a o lokalitách
Do Papíren už nepůjdeme, snad můžem pracovat v tom salónku (dořeším)

Pátek 13.10
Práce v Papírnách 9 - 18
Odpoledne setkání s vedením města a městským architektem (čas si domluví společně a řeknou mi)
- Představení ateliéru MáMA a vybraných lokalit k řešení
- Diskuze o těchto lokalitách, představa města o jejich podobě, případně představení dalších záměrů města
- Problematika nájemního bydlení v Žatci ve vazbě na proluku v ul. Jakubská - fenomén sociálního bydlení, bydlení v centru....
- Komenského alej - alej se silnou dopravní zátěží, existuje nějaká představa města o její revitalizaci?
- Otázka parkovacího domu v Žatci
18 h exkurze pivovar
Pak buřty u Evy

Sobota 14.10
- Práce v Papírnách 9 - 22
- Otevření workshopu veřejnosti (dotazník a diplom v přízemí, iniciativa A dál?)

Neděle 15.10
- Práce v Papírnách 9 - 14
- Po obědě odjezd domů / do Prahy (14 h)

pondělí 2. října 2017

Přednáška

Nenechte si ujít první přednášku Kruhu v tomto semestru!
Kino Světozor, čtvrtek 19:30
(vstupenku je možné koupit v předprodeji)více informací na stránkách Kruhu.

A ještě rozhovor z archiwebu.

Rozbory ATBS

Potřebné podklady najdete ZDE. Podklady, které jste dnes dostali v tištěné podobě, najdete ve složce Knihy_bytové domy, najdete vše v pdf:
SelfMadeCity_Výběr Berlín 2014.pdf
V dalším souboru jsou ještě půdorysy od dvou zadaných projektů.

Nápověda pro rozbor:
MaMA_Rozbory zadaneho bytoveho domu.pdf

V odkazu Za bydlením v Berlíně (v pravém menu) najdete kromě seznamu účastníků i odkaz na mapu a itinerář studijní cesty z roku 2015.