úterý 30. května 2017

Čtvrteční prezentace a odevzdání na OneDrive

Ve čtvrtek bude probíhat prezentace u nás v ateliéru. Ostrý start je v 9:00. Sejdeme se v 8:30 a připravíme židle a občerstvení. Každý si připraví prezentaci v délce maximálně 10 minut. Je důležité projekt popsat od základů - jaké jsou hlavní důvody pro vybrané řešení, kde je ve městě umístěn, jak se do něj vstupuje, jak jsou rozložené funkce atd.

Na prezentaci přijde i Lukáš Hudák. Je proto důležité prezentaci koncipovat pro někoho, kdo projekt téměř nezná. Dobré je například prokládat prezentaci vizualizacemi, dokládat prostorové řešení axonometriemi anebo se odkazovat na model.

Ve čtvrtek, aby bylo možné zapsat známky do kosu, je nutné odevzdat projekt na CD a také elektronicky na Onedrive, kde je již vytvořena složka 17-16 LS odevzdani. Informace o přesném formátu najdete v pravém menu v odkazu odevzdání. Prosím dodržte všechny náležitosti.

neděle 14. května 2017

Podklady na závěrečnou prezentaci

Všechny potřebné podklady na závěrečnou prezentaci naleznete ZDE. Odkaz na tuto složku bude trvale uložen i v pravém menu v odkazu Podklady. Kdo potřebuje 3D výstavy, je tam vložen SketchUp.

Věnujte pozornost zejména dwg s nazvem maly model. Protože má každý jinak rozsáhlý objekt a ve čtvrtek se nepodařilo sjednotit univerzálně velikost výřezu, velikost modelu je nakonec určena podstavcem, který bude mít hloubku 350 mm a jeho šířka se bude pohybovat na 300 mm (dle modulů). V přední části bude jednotná popiska se jménem studenta, vyznačeným výřezem modelu a severkou. Princip je založen na odnímání jednotlivých pater. Způsob členění je vysvětlený v dwg. Kdo má sklep, přidá i jej. Je třeba vymyslet, jak udělat pohled z boku do krovu - je to na vás - mělo by být pro všechny jednotně.

Dále je ve složce PLACHTA dán podklad do inDesignu. Kdo nemá nejnovější verzi, otevírejte přes idml. Nejpozději ve čtvrtek přineste vytištěno v poloviční velikosti - tedy 225x825 mm (stačí poslepované A3 vedle sebe), abychom mohli předejít případným nesrovnalostem a případně ještě závazný podklad upravili jednotně pro všechny.

Ve složce je také vložen soubor MáMA_pomocník grafika. V úvodu jsou povinné informace k plachtě o velikosti textu atd. Zbytek jsou rady k tomu, jak dosáhnout pěkného výsledku ;).

úterý 2. května 2017

pondělí 1. května 2017

Lávky

ATOS, ATVZ, ATV, ATRN

Chcete si zkusit práci v malém týmu, návrh lávky, prováděcí dokumentaci, specifikaci, objednávku materiálu....a samotnou realizaci? Možnost máte tento semestr v jednom z pěti ateliérů našeho ústavu.5 lokalit v Krkonošském národním parku bude představeno 26. září při prezentaci ústavů navrhování. Stávající lávky budou nahrazeny novými. Malá ochutnávka z návštěvy při přípravách tohoto zadání:


Lávky budou nejprve postaveny v předprostoru budovy fakulty architektury, následně rozebrány a převezeny do Krkonoš. Na své místo budou umístěny až na začátku jara, kdy je po zimě znovu možné v národním parku provádět úpravy.

Žatec - Pražské předměstí

ATBS, ATOS, ATZBP, ATSS, ATV, ATVZ, DSN


Pražské předměstí usiluje díky svým technickým památkám chmelařství
o zapsání na seznam kulturních památek UNESCO. Staveb na sušení chmele, které vypadají jako obyčejné činžovní domy z 19. století nebo jako malé továrny uprostřed města, je tady bezpočet. Městské bloky, ve kterých tyto stavby stojí, jsou na mnoha místech nedokončené. Tématem zimního semestru je zacelení  urbanistických děr v bezprostřední blízkosti těchto výjimečných technických památek.

Nabízíme tyto tři lokality.


Nedostavěný blok u autobusového nádraží, kousek od středověkého centra města, přesto malé měřítko. V místě je dnes nevelké parkoviště a řadové garáže postavené v období komunismu.
Nedostavěný blok u kapucínského kláštera s několika chmelařskými stavbami, městským úřadem a pojišťovnou z 90. let.

Oblast kolem kruhového objezdu, který necitlivě přerušil Komenského alej. V areálu bývalé papírny vládne Lídl a na protější straně zůstává nezastavěná proluka.
Budeme se těšit.

PS: Bourání povoleno

Odevzdání

Z důvodů archivace vašich projektů je třeba odevzdat projekt i v digitální podobě
- nejpozději ve středu večer všichni nahrajte příslušný obsah na ateliérový OneDrive, vytvořte ve složce "17-16 LS odevzdani" svou vlastní složku ve formátu 17-16_LS_PRIJMENI JMENO
- všechny soubory budou nadepsány přesně dle vzoru 17-16_LS_PRIJMENI JMENO_XXX (bez háčků a čárek, na místo XXX uvědte "plachta","vizualizace","1NP","situace","širší vztahy" atd.)
- všechny soubory budou ve formáty JPEG (v dobrém rozlišení, nejlépe 300 dpi), ne v .psd, .pdf
- bude odevzdaná celá plachta a ale také veškeré podklady jednotlivě
- ve čtvrtek při záverečné prezentaci také všichni odevzdají podepsané CD se stejným obsahem a výměnou za něj bude ateliér zapsán do KOSu