Ateliér


Chceme vzbudit zájem studentů o všechny vrstvy oboru a naučit je profesi architekta jako řemeslo, které je dobré mít, a při tom se pokusíme neuškodit talentům, rozpoznáme-li je. Budeme se snažit u každého projektu optimalizovat rozpočtové náklady při cenovém a estetickém souladu jednotlivostí v celku. Necháme každému prostor pro vlastní invenci a budeme mu nápomocni v jeho boji a strádání. Bez namletí vlastní huby se nikdo nepohne z místa...

To budeme chtít pokud možno hned, ale běžně dle rozvrhu dvakrát týdně.

pondělí od 14.15 hod
čtvrtek od 14:15 hod

v ateliéru 744

kontakt ateliermadr@gmail.com


Autor: Štěpán Tomš, www.fotoms.cz