úterý 30. prosince 2014

PONDĚLNÍ ATELIÉR A ODEVZDÁNÍ

5.1. bude probíhat ateliér v normálním čase, kdo si není jist s plachtou, může znovu vytisknout.

Požadavky k odevzdání budou průběžně doplňovány vpravo pod odkazem Odevzdání (menší změna v textu u měřítek půdorysů mezi kolejemi).

pondělí 22. prosince 2014

Ještě jedna drobná poznámka k dnešku - k axonometriím, které jsme s některými domlouvali - bylo by dobré přemýšlet i o tom, jakým způsobem je budete prezentovat po skončení semestru, např. ve vašich portfoliích - zvolte tedy přehledný úhel nejen pro plachtu, ale aby byla možnost je tisknout po patrech v drobnějším měřítku.

čtvrtek 18. prosince 2014

PLACHTA

Všichni prosím pošlete na mail ateliéru během dnešního večera plachtu, kterou jste dnes měli vytištěnou, případně můžete poslat již zapracované změny s ohledem na dnešní konzultace.

Předem díky

Šárka

středa 17. prosince 2014

ČTVRTEČNÍ PREZENTACE A PLACHTA

Jak bylo v pondělí na ateliéru upřesněno, ve čtvrtek nebude pouze vytištěná zmenšená plachta 300x1050 mm (stačí hezky poslepované A3/A4), ale proběhne i prezentace na projektoru (abychom viděli nejen celkový layout plachet, ale i detail zpracovaných výkresů).

Každý bude mít maximálně 3 minuty. Při prezentaci by neměl chybět zákres do úvodní fotky/finální záběr hlavní vizualizace a skici interiérů/objemové zákresy do zadaných fotografií. Kromě širších vztahů bude podrobně rozpracovaná úvodní situace (parter, povrchy, vstupy, zeleň, stínování atd.) Půdorysy a řezy by měli (vždy alespoň v jednom z pater) představovat směr, kterým se bude ubírat Vaše finální grafika. Další náležitosti plachty jsou uvedeny přímo v indesignovém souboru na dropboxu nebo v minulém příspěvku. Urbanisti a náplavkáři budou mít obsah jak bylo společně omluveno. Z plachty si prosím převezměte popisku.

U pozemku mezi kolejemi by jako název projektu v popisce plachty mohl být váš vlastní název podle náplně domu/cíle projektu + mezi kolejemi. Každý si tedy prezentaci uvede již vlastním názvem, například ATSS - nemocnice mezi kolejemi.


pátek 12. prosince 2014

PLACHTA NA PŘEDVÁNOČNÍ PREZENTACI

Na dropboxu najdete ve složce plachta na předvánoční prezentaci připravený layout. Je již v rozměrech finální plachty. Soubor má dvě strany - jednu pro ATBS a druhou pro mezikolejáře. Náplavka a urbanisti se budou řídit rozměrem horní vizu a popiskou, zbytek je na jejich vzájemné domluvě.

Popiska je pro všechny povinná - tzn. velikost písma a poloha řádků nesmí být změněna a písmo bude Calibri (je přiloženo v zipu)

Na příští čtvrtek bude stačit donést poloviční formát plachty 300x1050 v barevném provedení, klidně z pod sebou (hezky) slepených A3 formátů. Zavěsíme je vedle sebe a společně projdeme.

Úvodní foto pro bytovkáře najdete ve složce ATBS. Je to psd s názvem DCS_0056. Fotka ještě není srovnaná (všechny vertikální hrany budou muset být svislé). Domluvte se tedy mezi sebou, kdo ji srovná.
Ze zábradlí v předu by měl být vidět větší kus - možné nakopírovat z jiného fota ve složce foto na závěr - předvýběr. Zábradlí může být i užší, než je ve skutečnosti. Důležité je, aby se zdůraznilo, že je fotka zabraná z mostu. Foto musí být na finální prezentaci pro všechny stejné (včetně výše uvedených úprav), nicméně barevnost je na vás.

Pro parcelu mezi kolejemi najdete finální výběr zdrojových fotek na povinnou jízdu zakresů ve složce Foto - final výběr. Nejsou ještě v poměru, který by odpovídal rozměrům na indesignové plachtě, abyste je mohli podle potřeby srovnat. Všechny hrany na těchto fotkách budou svislé, fotky budou jednotně odbarveny (nebudou černobílé, ale jednotně desaturované na neutrálnější barevnost). Bylo by dobré nahradit nebe oblohou bez mráčků, aby po desaturaci nerušila. Zákresy objemů do těchto fotografií budou bílé, stínované. Detaily grafického zpracování budou specifikovány podle nejlepších výsledků z příštího čtvrtku.

ČTVRTEČNÍ PREZENTACE JE PRO VŠECHNY POVINNÁ a bude mít všechny náležitosti finální odevzdávky. Vizualizace nemusí být samozřejmě finální, ale budou již připraven záběr s konkrétní představou stafáže (pokud bude těžké vybrat finální záběr, pomůžeme přinést více a pomůžeme vybrat). U mezikolejářů musí být alespoň jeden řez a jeden půdorys vytištěn ve skutečné velikosti a bude již graficky proveden tak, jak byste si to představovali na finální prezentaci. Totéž platí o situaci.

Inspirací jak připravit první představu stafáže do vaší vizualizace může být toto video (obrázek ve 13:08, ale pokud budete mít chvilku, doporučuji celé,protože je to velmi hezký projekt).

úterý 9. prosince 2014

BYTOVKÁŘI - MODEL

Včera večer jsme ještě prohlíželi model a všimli jsme si, že není zohledněno klesání terénu. Pokud by zůstalo nábřeží rovné, nebudou vycházet Vaše pohledy a modely. Je tedy žádoucí doplnit svahování v celé délce nábřeží od mostu po budovu Povodí. Ulice od mostu k nádraží už může zůstat v rovině (a pravděpodobně tak i ve skutečnosti je).

Jinak je to oproti minulému obrovský rozdíl! Vypadá to hezky!

neděle 7. prosince 2014

DROPBOX

Na dropboxu jsou přidány nové složky. Najdete tam čtvrteční prezentaci o grafice a inspiraci jak kreslit zařizováky.

Najdete tam také ve složce ATBS fotky, které pro vás nafotil Marek Pertlíček a ve složce Mezi kolejemi užší výběr fotek na zákresy. Podívejte se na ně. Zítra probereme finální výběr, abyste mohli začít pracovat na zákresech. Vzorová plachta bude hotová ve čtvrtek (možná i dříve).

Bytovkáři na zítřejší ateliér vyzkouší, jestli se jim vejdou tři půdorysy vedle sebe (kromě garáží a 1.np) na plachtu, která bude mít rozměr 2100x600 mm tak, aby nebyly příliš nalepené vedle sebe. Půdorysy budou 1:100 a orientované jako situace a širší vztahy (tedy sever nahoře půdorysu).

Jinak na zítřek platí obsah prezentace (vyvěšený na blogu minulý týden), byť se bude konzultovat. Těšíme se na modely.

pátek 5. prosince 2014

SOBOTNÍ PŘÍSTUP NA FAKULTU

Sobotní vstup je posvěcen paní tajemnicí. Kdyby Vás nechtěli pustit, odkažte se na mail, který na recepci posílala. Jsou v něm uvedena vaše jména.

středa 3. prosince 2014

VARIANTY FINALNI PREZENTACE A ČTVRTEČNÍ ATELIÉR

Ve čtvrtek ráno od 8:00 bude prezentace ke grafice plachty.

Finální prezentace ateliéru má zatím tři možné podoby. Kdo má nějaký komentář - napište na mail ateliéru nebo během zítřka..

1.

2.

3.

úterý 2. prosince 2014

ZÁKRESY DO FOTOGRAFIÍ

Jak bylo včera v ateliéru zmíněno, chtěli bychom vás poprosit , jestli nemáte hezký záběr na zákresy. Budou to fotky podle tohoto schématu.
Bytovka
Informace k fotce na schématu.


Mezi kolejemi
1. Tento záběr nemáme vůbec
2. Zákresová fotka by měla mít kousek protihlukovky, ale ještě větší kousek zdi opěrné zdi kolejiště, kdyby nikdo lepší neměl, ve čtvrtek dohodneme, která z těchto dvou bude lepší. 


3. Zákres by měl být do fotky, ve které bude vidět jak most, tak protihluková stěna.
 4. Tuhle fotku z vlaku asi nikdo nemá. Tato je tedy už vybraná


Kdyby měl někdo fotku od mašinfíry z předku lokomotivy směrem od hlavního nádraží na Mnichov, možná bychom některou z fotek vyhodili a nahradili ji touto :).


Jestli někdo tedy má lepší foto, pošlete prosím na mail ateliéru.

neděle 30. listopadu 2014

VIZOŠKY

Několik videí od Ondry, která ukazují, jak na to:

https://www.youtube.com/user/AlexanderKoshelkov
http://visualizingarchitecture.com/
https://www.youtube.com/user/hogrefal

MODELY - REMINDER

Znovu postujeme říjnovou zprávu k modelům. Zejména ti, co zpracovávají úlohu mezi kolejemi by měli dokončit společný model a pomalu se vrhnout na svůj. Bude stejně velký, jako ten společný, budou na něm vrstavenice, náspy a Váš návrh, jen na něm nebudou černé domy a místo nich bude černě na vrstevnicích vyznačen schwarzplán. Vrstevnic tedy bude poměrně hodně a bude náročné se dostat na řezání na laseru. Doporučujeme objednat se již teď a udělat dopředu (třeba poslední týden v prosinci). Společný dwg podklad na řezání již máte hotov. Ještě budeme muset společně určit, jak bude vypadat podstavec (krabice z kartonu) - výšku upřesníme tento týden.

zde stará zpráva:
Na dropboxu přibylo dwg, ve kterém jsou vyznačena jednotlivá území modelu pro bytovku a parcelu mezi kolejemi. Všechny modely budou z lepenky 1 mm tlusté, stejného odstínu (a to včetně terénu k modelu mezi kolejemi). Rozdílům je třeba se vyhnout, proto je nutné se předem domluvit (odstíny se mohou v různých obchodech lišit). Řeka by mohla být pojednána na modelech z jiného materiálu. Ve čtvrtek se domluvíme na řešení. Vybraný materiál bude opět jednotný pro všechny modely.

Oba společné modely budou hotovy před polosemestrální prezentací, aby do nich mohl být umístěn Váš návrh. Máte na ně tedy necelé dva týdny.

Bytovka
Model v měřítku 1:100 - v dwg červeně vyznačen rozsah společného modelu, fialově modelů individuálních. Zatím je koncipován společný model tak, aby se kolem něj daly rovnoměrně naskládat modely Vašich projektů. Nejsme si ale ještě úplně jisti do jaké míry je nutné řeku modelovat v takovém rozsahu, jak je znázorněna. Začněte tedy nábřežím, domy a vnitroblokem. Řeku ještě upřesníme. Individuální model je až na finální odevzdání. Pracovní modely při polosemestrálním hodnocení budou vsazeny do společného modelu. Proto by společný model měl umožňovat vkládání Vaších pracovních modelů.

Mezi kolejemi
Model v měřítku 1:500. Rozsah stejný jak pro společný, tak i pro individuální model.
Jak již bylo v pondělí řečeno, společný model bude mít domy z extrudovaného polystyrenu natřené na černo a bude mít odjímatelné oba náspy/mosty a ulici od trati, aby bylo možné pracovat s podchody.
Individuální modely budou mít okolní zástavbu vyznačenou pouze černě v ploše schwarzplán (ať se neutavíte na modelování domků). Prostorové budou pouze budovy, kterých se bude týkat nějaká změna vůči stávajícímu stavu či budou pro představení Vašeho řešení nezbytně nutné. Individuální modely se týkají až finální prezentace. Na polosemestrální prezentaci se bude využívat model společný.

Náplavka a bulvár
Modely - budou-li - a jejich rozsah probereme společně, až se bude více konkretizovat rozsah Vámi řešeného území.

sobota 29. listopadu 2014

PONDĚLÍ 1. A 8. PROSINCE

Protože ve čtvrtek nebyli v ateliéru všichni a úklid, o který jsme prosili, se nakonec nekonal, chtěli bychom Vás před začátkem pondělních konzultací požádat o úklid zbytků materiálů, které již nebudete potřebovat. Týká se to i již překonaných modelů a povalujících se pošlapaných kartonů.

Pondělí 1.12.

Bytovkáři
- každý přinese alespoň 3 různá řešení uliční i dvorní fasády a to včetně stínování (aby bylo jasné, co ustupuje dopředu a co dozadu a jak hluboko), nejlépe vojenské osvětlení
- ke každé z fasád si každý připraví materiálové řešení - formou referencí, fotografií materiálů
- Adam s Aničkou připravili malý model v 1:200, všichni tak na pondělí (nebo během ateliéru před vlastní konzultace) připraví i hmotová řešení fasád v modelu
- zvláštní důraz bude kladen na parter domu (vchody, vjezd do garáží, výklad)

Mezi kolejemi
- každý přinese model do připraveného modelu vrstevnic
- každý bude mít 3 různá řešení fasád a to včetně stínování a materiálového řešení
- bude prokázán vztah Vašeho návrhu k oběma průchodům Myší dírou (formou skic, zákresů do fotky, řezů)
- v půdorysech budou patrny rozkreslené schody, výtahy, v případě bytů nábytek, galerie vybavení, obchodů stolky (prostě tak, aby bylo patrné, že máte dobře měřítko stavby)
- zaměříme se zejména na místa, kde Váš dům doléhá ke kolejišti

Čtvrtek 4.12.
- budou konzultovány zejména zapracované připomínky k fasádám

BĚHEM NÁSLEDUJÍCÍHO TÝDNE BUDOU HOTOVY SPOLEČNÉ MODELY - BUDE VÁM ZAJIŠTĚN SOBOTNÍ PŘÍSTUP DO BUDOVY, ABYSTE JE MOHLI SPOLEČNĚ DODĚLAT NA NÁSLEDUJÍCÍ PREZENTACI.

Pondělí 8.12. PREZENTACE

Každý bude mít na prezentaci 4 minuty. Půjdeme podle abecedy. Prezentace budou nahrané vždy pro celou skupinu najednou, aby všichni bedlivě poslouchali. Takto bychom mohli být za 2hodiny hotovi (při méně optimistickém výhledu za 3). Kdo přetáhne, nebude ve zbývajícím čase ateliéru konzultován. Ještě se rozhodneme, jestli budeme komentovat hned po jednotlivých prezentacích, nebo až zvlášť u stolu :).

Cílem takto krátké prezentace bude zbavit prezentaci zbytečných slov a zaměřit se na přehlednost grafického zpracování. Také by Vás omezený čas měl přimět zamyslet se nad tím, co je na Vašem návrhu opravdu důležité, čím je vyjímečný, co jsou jeho silné stránky.... Hlavní koncept domu musí být z půdorysů, fasád a schémat jasný na první pohled. Také budete moci srovnat Vaši rozpracovanost projektu s dalšími studenty.

Bytovkáři
- kromě obsahu minulé prezentace (širší vztahy, situace, půdorysy, řezy, model 1:100)  budou součástí  fasády včetně materiálového řešení
- při popisu se opravdu zaměřte na hlavních principů stavby, není třeba popisovat každý byt jednotlivě (to už známe z konzultací)

Mezi kolejemi
- kromě obsahu minulé prezentace (širší vztahy, situace, půdorysy, řezy, model 1:500)  budou součástí  fasády včetně materiálového řešení a perspektivy z pohledu chodce (přesné záběry budou během týdne upřesněny)
- v případě bakalářů model 1:200 (celé stavby nebo alespoň její části, která nejlépe doloží konstrukční a vnitřní prostorové řešení domu)
- při popisu se opravdu zaměřte na popis hlavních principů stavby, zbytek známe z konzultací

Urbanisti
- běží dále po vlastní ose a domluví se společně s námi, co bude obsahovat jejich prezentace

Pokud není komukoli cokoli jasné, v pondělí nebo ve čtvrtek se určitě zeptejte.

středa 26. listopadu 2014

DEYAN SUDJICČTVRTEČNÍ ATELIÉR - Jan Vacek - Světlo a osvětlování

9:45 v posluchárně 111 (Janák)
pořádá Atelier Hlaváček-Schleger-Liesler
přednášku Jana Vacka o světle a osvětlování


Základní informace o denním, umělém a sdruženém osvětlení, které by měl
budoucí architekt znát a umět použít. Spolupráce s projektanty. Řízení
osvětlení a jeho dopad na celkovou energetickou bilanci budovy. Realizace
v různých oblastech výstavby a popis principů osvětlování.

Jan Vacek působí ve firmě Zumtobel, spolupracoval s týmem ČVUT Solar
Decathlon na řešení osvětlení soutěžního domu. Vystudoval obor Světelná
technika a osvětlování na Fakultě elektrotechnické ČVUT a dlouhodobě se
zabývá světelným designem, projektuje a vytváří světelně-technické studie
denního i umělého osvětlení. Je poradcem v oblasti energetické
problematiky z hlediska osvětlování. Taktéž je členem Národního
aplikačního týmu v rámci pracovní skupiny WG5/TC226, která řeší
problematiku osvětlování veřejných komunikací v rámci Evropské unie. Je
činný v oblasti přednáškové činnosti se zaměřením na světlo a osvětlování.


Bude to určitě zajímavé i pro nebytovkáře, takže ranní přednáška o grafice závěrečné prezentace bude až příští týden a místo ní začnou po 8 hodině normální konzultace, abychom vše stihli.

úterý 18. listopadu 2014

INDESIGN

Ve čtvrtek v 8:00 uděláme krátký úvod do InDesignu, abyste se s tím netrápili a o to více se mohli věnovat grafice plachty. Prosím nějakého dobrovolníka o zapůjčení počítače na dobu prezentace. Předem díky.

středa 12. listopadu 2014

PHOTOSHOP

Zítra od 8:00 bude krátká procházka photoshopem pro zájemce. Příští týden bude následovat InDesign a pak se případně vrátíme k photoshopu a ke grafice, až se bude blížit odevzdávka.

čtvrtek 6. listopadu 2014

HODNOCENÍ A ODEVZDÁVKA

Bytovkáři, náplavka a Tereza

Pro ty, co si dnes nevyzvedli vyhodnocení první části polosemestrální odevzdávky možné stáhnout zde.

Téměř všem chyběla situace širších vztahů anebo nebyl správně zvolen rozsah území. Skici a modely byly spíše povinná jízda, než kvalitně odvedená práce. I přes všechny vyjmenované nedostatky, které jsme ve Vašich individuálních hodnoceních sepsali, všichni dosáhli nad 50%, což znamená, že žádný průšvih se nekonal. Je jen škoda, že v mnoha případech nedošlo od prezentace k výraznějšímu posunu. Na pondělí tedy tyto připomínky zapracujte.

V úvodu pondělního ateliéru se budeme věnovat těm, co odevzdávali dnes. Využijte tento čas k práci na novém společném modelu. Měl by mít vyřezaná okna a díry podloženy dalším kartonem. Všechny výraznější arkýře a výklenky by měly být též patrné. Nebudete-li si s některým detailem vědět rady, poradíme :).

Mezi kolejemi a urbanisti

Zapomněli jsme dodat, že modely jsou součástí odevzdávky a že je nutné je nafotit usazené v modelu a poslat na náš mail. Prosím, učiňte tak do začátku pondělního ateliéru.

V pondělí se sejdeme nad okomentovanými plachtami. Do té doby ale určitě dále pracujte na projektu a na dopracování společného modelu. Na prosincovou prezentaci už nesmí chybět okolní zástavba (se střechami) a hlavně mosty, náspy, opěrky a další části. To bude tak krásné, až to bude!

Ti, co dělají bakalářskou studii, budou mít na prosincovou prezentaci též pořádný model 1:200. Věřte, že se Vám to v letním semestru vrátí zpět. (Magistři budou muset mít tento model vlastně taky... :) ).


středa 5. listopadu 2014

ČTVRTEČNÍ ODEVZDÁNÍ

Ve čtvrtek odevzdávka do 13:00.

Nejmenší formát je A1, ale pokud máte více podkladů, větší formát nebude na závadu :). Hlavně, aby se to dalo hezky přečíst.

úterý 4. listopadu 2014

ATELIÉROVÝ PAUZÁK

Kdo nám (náhodou) stopil ateliérový pauzák, má možnost ho nepozorovaně vrátit na skříňky v prvním patře ateliéru. Byl úplně nový....fňuk...

Předem děkujeme!

sobota 1. listopadu 2014

MEZI KOLEJEMI - PREZENTACE

V pondělí bude ostrý start ve 14:15. Přijďte prosím tedy s předstihem vyzvednout nahoře v kanceláři projektor. Každý bude mít na prezentaci max 8 minut (jinak víte...). Následovat bude dlouhý komentář.

Pozvání na prezentaci přijal i pan architekt Radek Dragoun z plzeňského ateliéru aeroPLAN, který nebude ovlivněn předchozími konzultacemi a přinese určitě nové postřehy a svěží vítr do plachet.

PS: Při prezentacích dodržte požadovaný obsah vyvěšený na blogu minulý týden.

Budeme se těšit.

pátek 31. října 2014

BYTOVKÁŘI - ODEVZDÁVKA

Protože ne všichni vydrželi ve čtvrtek až do konce, krátké shrnutí pro Vaši odevzdávku:

Odevzdání proběhne v pondělí do 17:00. Je požadován minimálně formát A1, měřítko 1:100 (situace menší). Obsah najdete v jednom z předchozích příspěvků. Odevzdávka musí být graficky přehledná a bude z ní možné vyčíst všechny prostorové vazby Vašeho návrhu. To znamená, že schodiště budou mít vyznačenou výstupní čáru a v nejnižším podlaží bude zřejmé, které rameno je první. Budou vyznačeny hrany nad rovinou řezu a osový systém nosné konstrukce (pouze na tuto prezentaci, na finální již osy nebudou). V pohledech a řezech budou vyznačeny okolní domy včetně střech. Výtah bude mít vyznačen výstup na podestu. Budou doplněny chybějící skici interiérů a bude jasně vyznačeno, kterého z bytů se tato skica týká. Severka je samozřejmostí :).

Model je součástí odevzdávky. Fotografie, kde bude správně osazen ve vztahu k okolní zástavbě, budou odevzdány na mail ateliéru též do pondělí 17:00. Model bude představovat objemový návrh domu. Pokud je tedy zapuštěný vstup  nebo má dům lodžie, bude to na modelu vidět (a to ne jen obrysem, ale formou výklenku odpovídajícímu návrhu). Bude též dobře umístěn vůči ulici. Součástí bude i foto do dvora. Na společném modelu bude doplněn terén vnitrobloku, aby bylo na první pohled zřejmé v jaké poloze jsou garáže vůči okolí.

úterý 28. října 2014

PREZENTACE - BYTOVKÁŘI

Ve čtvrtek bude ostrý start v 8:00. Přijďte prosím tedy s předstihem vyzvednout nahoře v kanceláři projektor.

Každý má na prezentaci max 5 minut. Následovat bude stejně dlouhý komentář. Protože bude 9:45 další krátká ústavní přednáška, kratší délka prezentací bude vítána, abyste se mohli zúčastnit.

Při prezentacích dodržte požadovaný obsah vyvěšený na blogu minulý týden (nezapomeňte na perspektivy z interiéru bytů a hlavně na model).

Budeme se těšit.

sobota 18. října 2014

FOTOGRAFIE z workshopu v Plzni a další drobnosti

 

 Moje fotografie z Berlína zde.
Dvouvteřinový časosběrný snímek, který použiji ve videu zde - samostatně žádná hitparáda.
Štěpán

pátek 17. října 2014

NÁPLŇ POLOSEMESTRÁLNÍ PREZENTACE

Protože se nám blíží polosemestrální odevzdání a většina zatím není tam, kde by měla být, je třeba přidat na tempu. Pro lepší představu, co Vás čeká, přikládáme obsah prezentace a polosemestrálního odevzdání. Jistě Vás to bude motivovat a již toto pondělí si nad rozpracovanými výkresy sedneme :).

Bytovka
- prezentace začne celkovou situací, kde budou vyznačeny vstupy a vjezdy do domů (a to včetně okolních budov)
- řezy a fasády (uliční i do dvora) doloží výškové členění domu ve vztahu na okolní zástavbu (domy jak v ulici, tak ve vnitrobloku budou mít vyznačené členění fasád), bude též naznačena hrana nábřeží, původní terén na parcele, výškové členění bude doloženo výškovými kótami, aby byly zřejmé konstrukční výšky podlaží
- půdorysy jednotlivých pater včetně dispozic s nábytkem
- skici a schémata zobrazující členění vnitřních prostor (pro inspiraci 1, 2, 3, 4)
- model 1:100

Všechny výše uvedené součásti jsou pro prezentaci povinné. U všech půdorysů a v situaci bude vyznačena severka. Dále je možné zpracovat schéma, menší řezy, axonometrii, malý (rozebíratelný) prostorový model atd., které snadněji vysvětlí uspořádání domu (např. u dispozic se splitlevels, převýšených pater, garáží).

Mezi kolejemi
- situace širšího okolí s jasně vyznačenými vstupy do území
- podélné a příčné řezy celým územím dokládající umístění domu na parcele a vztahy mezi návrhem a okolní zástavbou (budou doprovázené schématem, ve kterém bude vyznačeno kudy jsou řezy vedeny)
- schematické půdorysy 1:500 a větší, které popíší hlavní myšlenky návrhu, vyznačeny budou vstupy, vjezdy, vertikální komunikace. Větší podrobnost nebude na závadu.
- schematické řezy 1:500 a větší, které popíší hlavní myšlenku návrhu, výškové členění objektu a vztahy k obklopujícím náspům (budou doprovázené schématem, ve kterém bude vyznačeno kudy jsou řezy vedeny)
- perspektivy prokazující správné objemové řešení návrhu, kvalitu navrženého parteru, charakter místa
- model 1:500 vložený do společného modelu okolí
- schémata, axonometrie a modely ve větších měřítkách budou vítány

Všechny výše uvedené součásti jsou pro prezentaci povinné. U všech půdorysů a v situaci bude vyznačena severka. Množství řezů, pohledů a schémat není omezeno.

Náplavka
- budou dořešena zbývající území, která nebyla prezentována po workshopu
- schematické řezy z předchozí prezentace budou již konkrétně umístěny a doloženy půdorysným návrhem v celé délce náplavky (kromě celkové situace je třeba zvolit menší výseky, aby byl návrh dobře čitelný)
- skutečné řezy klíčovými místy návrhu
- vstupy na spodní úroveň náplavky budou přesně vyznačeny a budou doloženy konkrétním řešením

Městský bulvár
- prezentace i odevzdávka možná společně (dvojnásobek času, dvě A1)
- stanovení cílů návrhu, jakého charakteru by se mělo dosáhnout (v celé šíři stejný nebo se mění), jaká bude náplň domů (ve vztahu ke zbytku Plzně), která jsou klíčová místa atd.
- širší vztahy, zasazení bulváru do celoměstských vazeb, vzájemné vztahy a návaznosti
- celková situace s navrženým řešením
- větší výřezy území zobrazující řešení ve větším detailu, každý doprovázen řezy a perspektivou potvrzující správnost hmotového řešení

PREZENTACE bude probíhat během dvou ateliérů (viz časový plán semestru s uvedeným předběžným termínem - definitivně potvrdíme ve čtvrtek). Každý bude mít na prezentaci 5 minut (jinak bude platit penále do společného rozpočtu). Účast všech po celou dobu prezentace je povinná. Důležité je, aby byly zodpovězeny klíčové otázky, se kterými se návrh potýká, anebo bylo doloženo dosavadní hledání. Jinak řečenoaby se o tom pouze nemluvilo a přitom nechyběl příslušný výkres (takové věci opravdu posloucháme neradi).

Do následujícího ateliéru budou zapracovány připomínky z prezentace. Návrh bude vytištěn minimálně na plachtě A1 (kdo se nevejde, může i více). ODEVZDÁVKA by měla být graficky přehledná. Všechny potřebné informace k pochopení Vašeho návrhu v ní musí být dohledatelné a na první pohled zřejmé.

Řezačku je možné si vyzvednout v kanceláři 812. Některý ze zde pracujících pánů Vám ji velmi rád (výměnou za studentský průkaz) půjčí. Po skončení práce ji nezapomeňte vrátit zpět.

středa 15. října 2014

MODELY

Na dropboxu přibylo dwg, ve kterém jsou vyznačena jednotlivá území modelu pro bytovku a parcelu mezi kolejemi. Všechny modely budou z lepenky 1 mm tlusté, stejného odstínu (a to včetně terénu k modelu mezi kolejemi). Rozdílům je třeba se vyhnout, proto je nutné se předem domluvit (odstíny se mohou v různých obchodech lišit). Řeka by mohla být pojednána na modelech z jiného materiálu. Ve čtvrtek se domluvíme na řešení. Vybraný materiál bude opět jednotný pro všechny modely.

Oba společné modely budou hotovy před polosemestrální prezentací, aby do nich mohl být umístěn Váš návrh. Máte na ně tedy necelé dva týdny.


Bytovka
Model v měřítku 1:100 - v dwg červeně vyznačen rozsah společného modelu, fialově modelů individuálních. Zatím je koncipován společný model tak, aby se kolem něj daly rovnoměrně naskládat modely Vašich projektů. Nejsme si ale ještě úplně jisti do jaké míry je nutné řeku modelovat v takovém rozsahu, jak je znázorněna. Začněte tedy nábřežím, domy a vnitroblokem. Řeku ještě upřesníme. Individuální model je až na finální odevzdání. Pracovní modely při polosemestrálním hodnocení budou vsazeny do společného modelu. Proto by společný model měl umožňovat vkládání Vaších pracovních modelů.

Mezi kolejemi
Model v měřítku 1:500. Rozsah stejný jak pro společný, tak i pro individuální model.
Jak již bylo v pondělí řečeno, společný model bude mít domy z extrudovaného polystyrenu natřené na černo a bude mít odjímatelné oba náspy/mosty a ulici od trati, aby bylo možné pracovat s podchody.
Individuální modely budou mít okolní zástavbu vyznačenou pouze černě v ploše schwarzplán (ať se neutavíte na modelování domků). Prostorové budou pouze budovy, kterých se bude týkat nějaká změna vůči stávajícímu stavu či budou pro představení Vašeho řešení nezbytně nutné. Individuální modely se týkají až finální prezentace. Na polosemestrální prezentaci se bude využívat model společný.

Náplavka a bulvár
Modely - budou-li - a jejich rozsah probereme společně, až se bude více konkretizovat rozsah Vámi řešeného území.

úterý 14. října 2014

ZÁPIS TRESTOMĚŘIČE

Lucie Š. 25 s
Rosťa 100 s (platil 50 CZK)
Dominik 75 s
Nikol 70 s (platila 50 CZK)
Saša 240 s (platila 100 CZK – dostala 20 CZK slevu na kartu stálého zákazníka)
Tereza K. 60 s

pro zajímavost: Trenér + Šárka celkem 730 s

Na neuhrazené částky začíná od čtvrtka nabíhat zpozdné.

pondělí 13. října 2014

PREZENTACE

Každý si připraví 6 minut prezentaci. Na návrh Ondřeje Tomšů bude každá další minuta penalizována 20 Kč pokutou, která bude zaevidována a půjde do společného rozpočtu ateliéru (kdo nesouhlasí, nechť si stěžuje u něj). Přes 8 minutovou hranici nebude možné přestoupit v žádném případě.

Bude následovat krátká reakce z naší strany (její délku budeme stopovat, ale penalizovat ji nemá smysl, protože bude odvislá od kvality prezentace :) ).

Budeme se těšit.

úterý 7. října 2014

MODELY

Už už to vypadalo, že je to s modely a s výstavou jasné, ale pozemek mezi kolejemi se nám pomalu rozbíhá do širšího a širšího území a vybrat správný rozsah se jeví čím dál tím obtížnější (nějak se ty modely nedaří do půdorysu ateliéru nacpat).

Proto prosíme všechny, co na tomto území pracují, aby nejpozději v 8:30 dorazili do ateliéru - probereme alternativy.

Také musíme společně vybrat materiál modelu.
U ATBS se jeví lepenka 1mm tlustá jako nejlepší řešení (všichni budou muset nakoupit ve stejné prodejně a použít stejnou tloušťku, aby měly modely stejný odstín).
U zbytku to musíme doladit ve čtvrtek, protože kromě lepenky se nabízí další (možná i lepší) řešení.

Závěrem bych požádala ty, co už mají hotov schwarzplán okolí pozemku mezi kolejemi, aby ho poslali na mail ateliéru nebo jinak nasdíleli, abych na čtvrtek mohla připravit představu, která se mi honí hlavou.

Tento týden už to musíme uzavřít, aby mohl být společný model na polosemestrální hodnocení hotov a mohly být na něm předvedeny Vaše návrhy.

středa 1. října 2014

VELKÁ ATELIÉROVÁ SOUTĚŽ - VYHODNOCENÍ

Zítra před začátkem konzultací v 8:00 provedeme vyhodnocení ateliérové soutěže. Přijďte všichni. Společně návrhy projdeme.
Vyhodnocení proběhlo později, protože se 1.cena ještě dopékala

1.cena: Čokoládový dort
Tereza Korbelová (v nepřítomnosti)
2. cena: Nic
Štěpán Tomš
3. cena: také nic
Ondřej Tomšů
4.-6. cena: vůbec nic
Veronika Landová
Dominik Daněk
Šárka Malošíková (opisovala)

Všichni ocenění byli pochváleni a odměněni potleskem a dostali 2ks dortu vítězky, ostatní přítomní v atelieru 1ks, Alexandra Krejčí odmítla odměnu převzít.

úterý 30. září 2014

DEN ARCHITEKTURY - DOBROVOLNÍCI

Na víkendový Den architektury pořádané o. s. Kruh stále hledáme dobrovolníky, kteří by nám pomohli pohlídat objekty otevřené v Holešovicích.

http://www.denarchitektury.cz/index.php/program-2014/mesto/O:Hur%C3%A1%20dovnit%C5%99!.html

Pokud má někdo zájem, dejte prosím vědět na mail ateliéru.

Předem díky!

pondělí 22. září 2014

VELKÁ ATELIÉROVÁ SOUTĚŽ

Dříve než rozhodneme, jaké modely a v jakém měřítku se začnou v příštím týdnu vyrábět, rádi bychom Vás vyzvali k

NÁVRHU FINÁLNÍ PREZENTACE ATELIÉRU

Podkladové dwg s půdorysem ateliéru a s variantami rozmístění (oficiální i naše z minulých semestrů) najdete na tomto odkazu.

DEADLINE PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ 29.9.2014

Je možné využít i zavěšení za pororošt zakrývající vzduchotechniku nebo lanka, která nám v ateliéru zanechal ateliér Jana Aulíka. Bohužel, ale nejsou v půdorysu zakresleny (kdyby někdo aktivně naměřil a zakreslil, odkaz rádi aktualizujeme).

Největší oříšek bude stanovit jak modely zpracovat - jeden společný vkládací model nebo každý individuálně? - a jak je rozestavit tak, aby se všechny vešly a dobře to vypadalo - Umístit je na podstavci? Na kartonových krabicích určité výšky? Naštosovat je na sebe? Zavěsit ze stropu?

Co je třeba zahrnout a zohlednit:
27 ateliérových projektů
- plachty nejlépe 600 široké a 2100 dlouhé (pokud v kuse, třeba vidět až po spodní okraj)
- pouze 16 výstavních desek, ale oboustranně 32 ploch 2250x750mm

Bytovka (11 ATBS)
- model buď 1:100 nebo 1:50 se širším okolím? společný model?
Mezi kolejemi (7 ATZBP, 4 ATSS, 2 ATVZ)
- model buď 1:500 nebo 1:200 se širším okolím? společný model?
Náplavka (2 ATV)
- je třeba model? Pokud ne, jaké věci umístit na plachtu?
Interiér (1 ATV)
- celé horní patro na nábytek 1:1
A co předdiplomy?

KDO JEDE DO BERLÍNA A CHCE SE DO TOHO VLOŽIT, MUSÍ ZAČÍT UŽ TEĎ!

Budeme se těšit (a sami se pokusíme ve tvrdé konkurenci uspět) já nebudu soutěžit, já hrozně rád vyhrávám
:-)

ODMĚNA BUDE VELKÁ a sladká

ČTVRTEČNÍ PREZENTACE - 25.9.

MEZI KOLEJEMI + NÁPLAVKA
Na čtvrtek si každý připraví své analýzy Plzně doplněné o vlastní reference, inspirace. Nemusí jít o konkrétní představy vzhledu nebo příklady domů, které jsou výhradně mezi/u kolejí. Může to být cokoliv, co i zdánlivě s tématem nesouvisí.Totéž platí i pro náplavku.

Prezentace bude trvat max 5 minut (8 min pouze v krajních případech pro největší pracanty). Přehledné grafické zpracování by mělo mít přednost před přemírou slov.

Následné komentáře budeme dělat společně - co by se dalo na analýze přidat, která informace je pro projekt relevantní, jaký to může mít dopad na Váš návrh, k čemu Vás inspiruje daná reference atd. Také max 8 minut na jedno prezentujícího.

BYTOVKÁŘI
se do diskuse k analýzám zapojí také. Dále si připraví krátké obecné představy o tom, kdo by měl v jejich domě bydlet, koho má dům přilákat a co by měl Plzni přinést. Také zpracují analýzu skupin, které v Plzňi žijí a z jakého jsou sociálního prostředí obyvatelé města pochází (důchodci, rodiny, studenti, starousedlíci, nově přistěhovalí atd.). Tuto část již budeme procházet individuálně/ve skupině a snad zbude čas na Váši referenční bytovku.

Každý si dále připraví 3 charakterisktiky rodin/nájemníků v jejich domě. Uvést každou zvlášť na A4, možno rukou, není třeba na počítači. Co by se tam mohlo objevit:
- počet členů domácnosti a jejich věk a záliby (hlavně ty, které mají požadavky na prostor, světlo atd.)
- zda chce nebo nechce sdílet některé prostory s ostatními (trocha inspirace Berlínem)
- speciální prostorové požadavky (budou-li)
vše ve vztahu k Plzni

ATBS - prezentace

Prosíme všechny, aby dnešní (pondělní) prezentaci k berlínským domům poslali na ateliérový mail.

STAVBA

Zájemcům o zkušenosti z praxe (zejména pak budoucím bakalářům) nabízíme možnost navštívit dům ve výstavbě na rohu Plzeňské a Jinonické. Dům má dokončené teprve piloty, takže to bude opravdu od základů.

Již tento čtvrtek v 8:00. (Bude to tak na půl hodinky, abychom byli krátce po deváte na fakultě)

Počet studentů je bohužel omezený počtem helem, které máme k dispozici. Kdo by měl tedy zájem, tak se ozvěte na mail ateliéru (jen závazně). Do zítřejšího večera potvrdíme podle helem, které ještě během dne stihneme sehnat. Kdo má svou, je automaticky na seznamu ;).

Update: Helmy sehnány - počet téměř neomezen.

neděle 21. září 2014

BERLÍN

Po odhlášení některých zájemců o exkurzi do Berlína zůstala VOLNÁ MÍSTA.

Pokud by se chtěl přidat někdo z vyšších ročníků, napište během zítřka na ateliermadr@gmail.com závaznou přihlášku, kde bude uvedeno Vaše jméno, datum narození a číslo občanského průkazu/pasu.

ATBS PREZENTACE

Zastavte se prosím před začátkem ateliéru v kanceláři v 8. patře pro projektor.

úterý 16. září 2014

PODKLADY

Podklady pro celý semestr, které Vám budeme posílat, najdete vždy na DROPBOXU. Zatím je tam jen ortofoto ve velkém rozlišení. Až/jestli dostaneme digi podklady z Plzně, najdete je tamtéž.

ATBS - rozbor

Prezentace příští pondělí by měla osvětlit tyto klíčové body, které tento čtvrtek společně projdeme:

Umístění domu – ve městě, vůči okolní zástavbě (stejné nebo jiné výškové dělení pater jako okolní budovy, drží nebo nedrží římsu), vůči světovým stranám (oslunění), hloubka/šířka parcely (ve vztahu k typologii bytů  a umístění schodiště)
Vnější vzhled domu/fasády – materiál, měřítko domu (otvory ve vztahu k okolním domům), stínící prvky, terasy
Nosný systém – materiál, rozpony, umístění sloupů/stěn ve vztahu k dispozici, zůstává ve všech patrech stejný, nebo se mění?
Vstup do objektu – jak se přistupuje ke schodišti, propojení s vnitřním dvorem
Co se děje v parteru ulice – již byty nebo obchod/prostor pro práci/společenská místnost
Schodiště a výtah – umístění (u fasády, ve středu dispozice), jak se chová na úrovni vstupního podlaží (rozšíření chodby?), jak se propisuje na fasádu
Dispozice – velikosti jednotek, variabilita typologie v jednotlivých patrech ve vztahu k nosné konstrukci
Jádra - jaké varianty dispozic umístění ve středu dispozice/u fasády umožňuje

Naskenované podklady najdete v pdf formátu na dropboxuProjekty od Kaden Klingbeil and BAR architekten jsou v obou přiložených souborech. Pro další podklady použijte mapu připravenou pro výlet do Berlína - jsou v ní často schované odkazy na stránky autorů projektů.

Kromě zadané stavby si na čtvrtek připravte ještě příklad dalšího domu, který Vás zaujal. 

pátek 12. září 2014

NÁVŠTĚVA PLZNĚ

Kdyby už někdo náhodou chtěl jet tento víkend do Plzně, tak se nezapomeňte podívat i na místa, kde se budou navrhovat další zadání - bude se to hodit.

V pondělí na shledanou (začínáme 14:15).

čtvrtek 11. září 2014

PŘIJATÍ STUDENTI

Děkujeme všem za zájem a za výdrž, se kterou čekali, až na Vás přijde řada.

Přijatí studenti:
Dománková Anna
Ďásková Eliška
Fumarová Barbora
Garajová Lucia
Ryšavá Jana
Samek Pavel
Schmirler Walbert
Spálenka Marek
Svobodová Eva
Škarka Adam
Špetová Lucie
Tran Thu Hang
Daněk Dominik
Fišarová Helena
Krejčí Alexandra
Krones Rostislav
Landová Veronika
Pertlíček Marek
Tomš Štěpán
Karabcová Nikola
Nosek Ondřej
Tomšů Ondřej
Vítů Kristýna
Veselý Petr
Voborský Tomáš
Malinová Kateřina
Sládek Jakub
Korbelová Tereza
Korbelová Tereza
Doubravský Marek
Červená Tereza
Piskáčková Anna
Pettrichová Eva
Kunčík Jakub

sobota 30. srpna 2014

Zadání ATBS - Bytový dům na nábřežíBydlení jako dostavba městského bloku v centru Plzně na nábřeží řeky Radbuzy.

Zdánlivě obyčejné zadání nabízí hned několik neobvyklých výzev. Jak navrhnout bytový dům splňující požadavky současného životního stylu a přitom vytvořit průčelí hodné reprezentativního postavení na nábřeží nejvýznamnější plzeňské řeky? Jak má vypadat parter bytového domu na takto významném místě a co se v něm má dít? Jak vyřešit rozpor mezi výhledem na řeku a hlukem, který přichází z blízkého jezu? Jak pracovat s výtahovou šachtou a dalšími limitami, které pozemek obklopují?

Odpovědi budeme hledat společně. Všechna zadání letošního ateliéru spojuje jedno město - Plzeň. Všechny se nachází v blízkosti řeky a rozsáhlého sedmimostí, které propojuje oba břehy Radbuzy v různých výškových úrovních. Jednotlivá témata se tak, ač svým obsahem i lokací rozdílná, budou moci vzájemně ovlivňovat - stačí mít jen připravené uši a pořádně se dívat.

Inspiraci pojedeme také hledat do Berlína během exkurze, která proběhne poslední zářijový víkend.


Pohled z protějšího břehu Radbuzy


Blízkost železničních a silničních mostů


Pohled do vnitrobloku


Výtah sousedního objektu zasahující do parcely


Pohled z nábřeží na Radbuzu


Zadání ATZBP, ATSS, ATV, ATVZ - Polyfunkční dům mezi kolejemiProměna vnitřní periferie v lukrativní místo s novou identitou.

Plzeň je město proťaté mnoha dopravními koridory, které významně omezují jeho propustnost. Překročit tyto bariéry často znamená počkat si na zelenou. Parcela mezi kolejemi je obklopena hned třemi takovými "řekami". Přístup k ní, ale není závislý na stisku tlačítka na sloupu dopravní infrastruktury. Dostaneme se do ní Myší Dírou. Pozemek ale možná skýtá přístupů více, než se může na první pohled zdát. 

Extrémní místo klade zvýšené nároky na správné řešení vstupů do území, osvětlení, hluku, bezpečnosti i na celkovou formu objektu. Topografii místa určují výškové úrovně kolejí a průchodu. Jedním z hlavních cílů domu postrádajícího uliční fasádu v pravém slova smyslu bude vytvořit kvalitní parter.

Náplň polyfunkčního domu bude záviset na úvodních analýzách. Nebudeme ji tedy předjímat.Z trati na KlatovyZ trati na Mnichov


Z trati na Mnichov
V současnosti je na pozemku truhlářství, několik nádražních budov a parkoviště


Od Radbuzy


Přístup z ulice Radobyčická


Přístup ze zastávky autobusu v ulici U Trati


Totéž v druhém směru


Myší Díra


Myší Díra


Myší Díra


Prostory mezi mosty v ulici Prokopova

Zadání ATV, ATVZ - NáplavkaZačlenění nábřeží Radbuzy do struktury centra města vložením nových aktivit.

Hlavní plzeňské nábřeží, ke kterému se obrací významné budovy města, nenabízí mnoho důvodů k trávení volného času. Chybí zde podněty, které by obyvatele k řece přitáhly. Jeden z největších potenciálů místa - náplavka - je v blízkosti centra nepřístupná. S řekou se téměř až do samotného centra města dostává významný přírodní prvek. Jak náplavku v celkovém charakteru řeky vnímat? Kde a jak umístit přístupy z nábřeží na spodní úroveň řeky? Jaké aktivity a prostory k tomuto místu přísluší? 

Úlohu lze také zpracovat ve větším rozsahu a to jako celkové řešení břehů řeky Radbuzy od soutoku s Úhlavou na jihu Plzně po soutok se Mží. 

Začátek u Wilsonova mostu


Západočeské muzeum v Plzni


výhled na pravý břeh
Pod hlavní silniční tepnou

Nová pěší lávka přes Radbuzu do Plzeňského Prazdroje


 Pohled z lávky směrem k soutoku

Na soutoku Radbuzy a Mže