pondělí 30. listopadu 2015

Polosemestrální hodnocení - výsledky

Prvních 15 hodnocení je zde. Za chyby v textu se omlouváme, nezbyl čas na kontrolu.

Další budou zítra dopoledne. Protože jsme hodně psali i do výkresů, můžete si je vyzvednout u nás nahoře v kancelářích - jeden nebo druhý tam budeme.

Ti, co nemají 50%, budou ve čtvrtek konzultace začínat a dostanou náhradní termín, do kdy musí jejich koncept projít. Jinak je dost pravděpodobné, že by závěrečné hodnocení mohlo být takové, že bychom se nad stejným tématem sešli znovu následující semestr (to ale nechceme - mnohem raději vidíme ty, co se vrací dobrovolně).

pátek 27. listopadu 2015

Polosemestrální odevzdání

V pondělí do 14:15 proběhne polosemestrální odevzdání. To, co bylo ve čtvrtek odprezentováno a zpřipomínkováno, bude upraveno a vytištěno na formátu minimálně A1 (nebo větší). Ateliér probíhat nebude. Napíšeme vám bodově připomínky k návrhu a přidělíme procentuální hodnocení, které by mělo napovědět, jak moc je třeba případně s projektem přidat.

Je možné jak barevně, tak černobíle. Měřítko stačí poměrové, ale půdorysy musí být čitelné. Komu chyběl zákres, doplní.

obecné připomínky ke včerejšku (doplnění k dříve publikovaným požadavkům):
schwarzplán - zpřehlednit - čáry katastru potlačit, naopak zakreslit chodníky a ploty mezi dvory, stromy, přechody, dlažby
sitauce - zakreslit okolní domy a ploty, byť budou vidět jen kouskem, dodělat chodníky, vstupy
půdorysy, řezy - přepracovat, pokud jste slyšeli komentář anebo komentář k jinému projektu, který sedí i na váš projekt ;), severka
řezoperspektivy (např. místo řezů) - využít pro popis vnitřnícho dvora
schémata - u továrny všichni schéma, co ponechávám a co měním (buďte důslední), pokud máte prostorově složitější dům, nebojte se udělat axošku ;)
perspektivy - členění domu zakreslené v půdorysu bude průkazně zachycené na perspektivních skicách - u proluky se jedná i o vnitroblok/pavlače/průchody, u továrny pohled z ulice Arnoldovy, vnitřní dvůr/y atd.

Fotky modelu zasazené do celkového společného modelu budou poslané na mail ateliéru do pondělního termínu odevzdání.

Kdo neměl živoucí koncept, přijde z novým řešením. Máte-li jakýkoliv dotaz, napište na mail.

středa 25. listopadu 2015

Řezy

Ještě doplnění k řezům - u všech řezů kreslete i obrysy okolních budov - tedy u proluky sousední dům s jeho římsou a hřebenem včetně zadního přístavku a u továrny stávající domy, v okolí továrny udělejte řezy, které procházím celým územím. Ať jsou jasné prostorové souvislosti.

pondělí 23. listopadu 2015

Čtvrteční prezentace

Začínáme ve 12:00, kdo může, přijďte již v 11:45. Nejprve budou čtyři proluky a poté bude továrna.

!UPDATE! Prezentace bude trvat max 6 minut a na každého máme na harmonogramu celkem 15 minut i s naším komentářem.

Mějte na paměti, že na prezentaci bude paní památkářka a Jakub Chuchlik, kteří se ve vašem projektu určitě vyznají, ale přeci jen pro vysvětlení konceptu buďte důslednější, než obvykle. My už vaše projekty známe, ale představit je někomu dalšímu, kdo nejde projektem společně s vámi od samého začátku je přeci jen složitější.

Projekty s továrnou budou mít jako povinnou součást prezentace hmotový zákres do pohledu od zámku, který je na blogu uveden zde (první foto se stromem v popředí) + další prespektivní skici z úrovně chodce (např. Iveta Arnoldovu ulici,  většina zbývajících studentů pohled z Havlíčkovy ulice anebo např. pohledy do vnitřních dvorů)

Proluka bude mít jako povinnou součást prezentace hmotový zákres do prvních dvou fotografií.

Hmotový zákres zohlední zejména výškové členění hmot. Pro větší názornost  čárkovaně (nebo jinak méně výrazně) vyznačit členění pater. Nejde o fasády a kreslení oken. V zákresu možné přidat siluetu (a to i v např. řezech), která dodá prezentovanému záběru měřítko.

Každý bude mít model - musí jít zasadit do společného, nicméně, kdo potřebuje, může si pro větší detail (parter, chodníky, zapuštění atd.) udělat  model s vrstavnicemi zvlášť a do společného modelu pak zasadí v závěru prezentace pouze hmoty.

Další požadavky viz předchozí příspěvek - Polosemestrální prezentace.

neděle 22. listopadu 2015

Za bydlením ve Vídni - fotky

Seestadt, Aspern Sargfabrik


naše průvodkyně Beatrix Eichinger s ročenkou ;)

Zaha

a PPAG na Nordbahnhof


středa 18. listopadu 2015

Photoshop

Zítra ve 13:30 přijde Martin a poví vám základní triky ve photoshopu. Nenechte si ujít!

pondělí 16. listopadu 2015

Flexibilní bydlení

Chcete vytvořit flexibilní bydlení? Tak pak je možné se inspirovat zkušenými architekty zde.

neděle 15. listopadu 2015

Housing Models

Nevíte si rady...tak tady je něco zajímavého k přečtení - sekce projekty.

Polosemestrální prezentace

Protože se nezadržitelně blíží termín polosemestrální prezentace a příští víkend budeme ve Vídni, je třeba se na prezentaci začít připravovat už nyní. Co bude mít každý připraveno?

Bytovkáři
- prezetance by hlavně měla vysvětlit vybrané urbanistické řešení, představit typy bytů, které v domě chcete mít a jakou kvalitu veřejného/soukrommého prostoru tím nabízíte
- situaci širších vztahů, kde bude zřejmé, jak se do území přijíždí, vchází, jaké jsou vazby atd. Nejlépe prezentovat na katastrálním plánu kombinovaném se schwarzplanem. Projeví se v ní správně/nesprávně volené měřítko nově navržených objektů
- situaci umístění domu, kde budou zaznačeny vjezdy do garáží/vstupy do domů, parkovací stání, zeleň, šířka chodníků. I v této situaci budou vyznačeny okolní budovy!
- půdorysy všech pater včetně dispozic. Budou rozkreslena všechna patra včetně zařizovacích předmětů a kuchyně, parkovacích stání v garážích, budou již zohledněny tloušťky zdí (není třeba rýsovat, ale i ve skice je třeba zobrazit vše správně v měřítku), přehledně odprezentovaný nosný systém domu (zaznačit osy v každém z půdorysů)
- řezy a řezopohledy (počet dle toho, kolik je třeba), které průkazně vysvětlí osazení budovy na terénu, umístění vůči okolním budovám, vysvětlí kudy přichází do pokojů světlo atd.
- pohledy, které přestaví konkrétní návrh fasády
- model, který správně sedne do terénu, aby z něj bylo opravdu možné vyčíst všechny náležitosti (nelze, aby jen tak plaval nebo se vznášel)
- skica interiéru, která bude deklatovat prostorové kvality bytu
- skica exteriéru z pohledu člověka
- nebude chybět severka a poměrové měřítko

Další zadání
- neb jste zkušenější, víte, jak dobře projekt prezentovat, nicméně zadání pro bytováře by Vám mělo být dobrým vodítkem
- součástí prezentace bude stavební program, který bude závazný pro další zpracování projektu (přehledně vypsat funkce, které chcete obsáhnout, které místnosti daná funkce vyžaduje a jakou pro ni potřebujete plošnou výměru - nejlépe prezentovat grafikou, která zobrazí i jednotlivé prostorové/provozní vazby)


Prezentace bude opět trvat pouze 8 minut. Je proto důležité, abyste správně rozložili síly a neztráceli neúměrné množství času rozvláčným úvodem. Budeme bedlivě sledovat vaše grafické zpracování, které mnohé nápady by mělo vysvětlit beze slov. Vyvarujte se nesrovnalostem mezi půdorysy/řezy/pohledy/modelem (je to jako hladit hada bosou nouhou ;) ).

pátek 13. listopadu 2015

Rotor


Ekologický přístup ke stavění může být různorodý. Přednáška belgického seskupení Rotor bude určitě zajímavá. 18.11.2015 v 19:30, místnost č. 115 na VŠUP.

úterý 10. listopadu 2015

Dernisáž - vzpomínka na letošní léto


Studentka našeho ateliéru pózuje na fotografii na hlavní plzeňské promenádě! Poslední možnost vidět ji naživo je zítra na dernisáži, kterou pořádá plzeňský spolek Pěstuj prostor a to zítra 11.11.2015 od 18:00 ve Smetanových sadech v Plzni

sobota 7. listopadu 2015

Model

Od pondělka noste na konzultace vždy model, abychom mohli společně pořádně prozkoumat váš návrh.

 model TWA - Eero Saarinen

středa 4. listopadu 2015

Dorte Mandrup - Veřejná práce

Zítřejší přednáška ve Světozoru ve 20:00.


InDesign

Ve čtvrtek zahájíme malou sérii úvodu do grafických programů. Začneme InDesignem a na případu naší brožury ke schodům ukážemw několik málo triků a postupů, které vedou k profi výstupům.

Sraz 13:30.

Video z workshopuDíky Štěpáne ;)