neděle 15. listopadu 2015

Polosemestrální prezentace

Protože se nezadržitelně blíží termín polosemestrální prezentace a příští víkend budeme ve Vídni, je třeba se na prezentaci začít připravovat už nyní. Co bude mít každý připraveno?

Bytovkáři
- prezetance by hlavně měla vysvětlit vybrané urbanistické řešení, představit typy bytů, které v domě chcete mít a jakou kvalitu veřejného/soukrommého prostoru tím nabízíte
- situaci širších vztahů, kde bude zřejmé, jak se do území přijíždí, vchází, jaké jsou vazby atd. Nejlépe prezentovat na katastrálním plánu kombinovaném se schwarzplanem. Projeví se v ní správně/nesprávně volené měřítko nově navržených objektů
- situaci umístění domu, kde budou zaznačeny vjezdy do garáží/vstupy do domů, parkovací stání, zeleň, šířka chodníků. I v této situaci budou vyznačeny okolní budovy!
- půdorysy všech pater včetně dispozic. Budou rozkreslena všechna patra včetně zařizovacích předmětů a kuchyně, parkovacích stání v garážích, budou již zohledněny tloušťky zdí (není třeba rýsovat, ale i ve skice je třeba zobrazit vše správně v měřítku), přehledně odprezentovaný nosný systém domu (zaznačit osy v každém z půdorysů)
- řezy a řezopohledy (počet dle toho, kolik je třeba), které průkazně vysvětlí osazení budovy na terénu, umístění vůči okolním budovám, vysvětlí kudy přichází do pokojů světlo atd.
- pohledy, které přestaví konkrétní návrh fasády
- model, který správně sedne do terénu, aby z něj bylo opravdu možné vyčíst všechny náležitosti (nelze, aby jen tak plaval nebo se vznášel)
- skica interiéru, která bude deklatovat prostorové kvality bytu
- skica exteriéru z pohledu člověka
- nebude chybět severka a poměrové měřítko

Další zadání
- neb jste zkušenější, víte, jak dobře projekt prezentovat, nicméně zadání pro bytováře by Vám mělo být dobrým vodítkem
- součástí prezentace bude stavební program, který bude závazný pro další zpracování projektu (přehledně vypsat funkce, které chcete obsáhnout, které místnosti daná funkce vyžaduje a jakou pro ni potřebujete plošnou výměru - nejlépe prezentovat grafikou, která zobrazí i jednotlivé prostorové/provozní vazby)


Prezentace bude opět trvat pouze 8 minut. Je proto důležité, abyste správně rozložili síly a neztráceli neúměrné množství času rozvláčným úvodem. Budeme bedlivě sledovat vaše grafické zpracování, které mnohé nápady by mělo vysvětlit beze slov. Vyvarujte se nesrovnalostem mezi půdorysy/řezy/pohledy/modelem (je to jako hladit hada bosou nouhou ;) ).

Žádné komentáře: