úterý 25. února 2014

RYMICE - VÍKENDOVÝ WORKSHOP

pátek 28.2.
18:50 sraz u pokladen Hlavního nádraží
22:09 příjezd do Hulína

sobota 1.3.
9:00 masopustní průvod
dopoledne prohlídka v terénu
13:00 oběd u Malošíků
15:30 workshop a práce na analýzách

neděle 2.3.
pro zájemce nedělní mše
10:00 posezení s panem starostou
13:30 prohlídka místního muzea
16:25 odjezd z Hulína
19:53 příjezd do Prahy

finance
500 (necelých) zpáteční jízdenka
100 za dva noclehy
20 vstupne do muzea


S sebou
notebooky
vytištěné mapové podklady - širší okolí+obec (měřítka se domluví ve čtvrtek)
velký šmírák, tužky, pastelky
spacák, karimatku a ručník

RYMICE - MAPOVÉ PODKLADY


Na dropboxu obecný najdete dwg podklad pro schwarzplán (až bude hotový, pošlete prosím na ateliérový mail). .

Další mapy najdete na http://gis.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=62794&doctype=ART,
zejména pak aktuální ortofotomapu z roku 2012, kterou je třeba ve photoshopu poslepovat a připravit podklad pro model v měřítku 1:500

čtvrtek 20. února 2014

BOHNICE

Během zítřka přibude na dropboxu obecné krátký text z knihy Karla Nešpora Zůstat střízlivý.

Pro inspiraci na víkend báseň z téže knihy:

TŘÍSTUPŇOVÁ OBRANA VE VEŘŠÍCH
Nebezpečí rozpoznám,
spouštěčům se vyhýbám.
Když mě spouštěč přepadne,
postavím se rozhodně.
Z recidivy debakl
nejednou mě zahákl.
Nezahákne více,
myslím na Bohnice.

RYMICE - texty

Trocha teorie pro studium tradičního urbanismu vesnic na Střední Moravě:

Jiří Škabrada
Lidové stavby (pdf ke stažení)
skripta Lidová architektura

a též na webu http://www.lidova-architektura.cz
a zde odkaz například:
http://www.lidova-architektura.cz/cr-regiony/stredni-morava/stredomoravsky-region-uvod.htm


RYMICE - ATU

Na dropboxu obecné máte nasdílenou katastrálku v dwg (!pozor! není 1:1, ale v měřítku). Protože se nedá exportovat jinak než po A3 formátu, je to na části. Vyberte si, která se budou na slepení více hodit.

V pondělí budeme poslečně procházet první analýzy. 
Přesné podklady, které je na konzultaci nutné prostudovat a připravit, viz příspěvek z pondělí.

Přes víkend prosím vyplňte žádost o vrstevnice a případně ortofotomapu ve velkém rozlišení
http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Podminky_studenti.html
(třeba vybrat území a typ dat/mapy, které vás zajímají, a poté vyplnit formulář)

středa 19. února 2014

DROPBOX A PUBLIKOVÁNÍ NA BLOGU

Na dropboxu jsou nově vytvořené tři složky

AM_2013-14_obecné
odsud můžete pouze stahovat a budou zde soubory od nás
https://www.dropbox.com/sh/oospw8bvzongz06/OtLq4m8klx

AM_LS_2013-14_studenti
pro vaše sdílení mezi sebou
všichni už by měli být svým osobním mailem vyzváni, aby se ke dropboxu připojili
kdo ještě nebyl kontaktovaný, ať se prosím přihlásí, bez osobní pozvánky nefunguje možnost vkládání

AM_LS_2013-14_bakaláři
pouze pro sdílení bakalářů
pokud přijde nějaké info z naší strany, nasdílíme přímo do této složky a ne do obecných


Informace pro publikování na blogu najdete v pravém menu
Pravidla vkládání příspěvků na blog

úterý 18. února 2014

KONZULTANTI ATBP

TZB
ing. Zuzana Vyoralová, č.m.514, tel.6291,  vyoralova@fa.cvut.cz

PROVÁDĚNÍ STAVEB
ing. Milada Votrubová, CSc., č.m513, tel.6290, votrubo@fa.cvut.cz

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST A STAVEBNÍ FYZIKA
ing. Daniela Bošová, Ph.D,č.m. 544, tel.6312, daniela.bosova@fa.cvut.cz

pondělí 17. února 2014

PŘIJMEME JEŠTĚ DVA STUDENTY

Na zadání PROTIALKOHOLNÍ LÉČEBNA

Poslední možnost přihlášení ve čtvrtek 20. února

RYMICE

Předtím, než pojedeme do Rymic, budeme vyžadovat následující:

analýzy širších vztahů a samotné vesnice
- každý přinese do čtvrtka 17. února seznam analýz, jež považuje pro urbanismus malé obce za významné (nechceme dělat analýzy pro analýzy a proto ke každé položce na seznamu bude uveden důvod, proč je důležité se jí zabývat)
- měřítka budou doplněna zde ve čtvrtek
- na analýzách budeme dále pracovat při návštěvě Rymic

mapové podklady
- císařské otisky
- letecká snímkování (nejaktuálnější, ale i starší ze seznam.cz, kontaminace.cenia.cz)
- katastrální mapa
- tématické mapy (např. turistická, ...)
- ZÚR
- ÚP
- vyvodit z těchto map závěry v rámci analýz

schwarzplán

model 1:500
- podklady pro tvorbu modelu vyřešíme ve čtvrtek
- terén modelu bude z šedého kartonu, na jednotlivé desky bude nalepena černobílá ortofotomapa
- bílé domy z extrudovaného polystyrenu (ne z expandovaného pěnového polystyrenu)
- prací na modelu se poprvé důkladně seznámíme s morfologií

příklady
- vzájemná prezentace příkladů současných trendů v řešení urbanismu malých měst a obcí (viz výsledky soutěží na webu čka, archiweb, časopisy ERA 21, bulletin čka, diplomní projekty studentů z předchozích let), stačí na notebooku
- kromě sesbírání referencí definovat u každé z nich základní problémy, kterými se daný projekt zabýval, jak byly tyto problémy řešeny, vyvodit konkrétní strategie

6. 3. PŘEDNÁŠKA - KRISTIAN KEREZ

Přednáška pořádaná os Kruh

Čt 06/03/2014
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1

Zájemci nezapomeňte na včasnou registraci

úterý 4. února 2014

POTKÁME SE

PONDĚLÍ 10.2.

14:30 posluchárna č.105 Kotěra
představení ateliéru při prezentaci Ústavů navrhování  II

následně

17:00 ateliér 744
další informace a zápis do ateliéru

Zadání ATOS, ATVZ - PROTIALKOHOLNÍ LÉČEBNA

přijmeme ještě 2 studenty


Máte někdy pocit, že nekonzumujete-li alkoholické nápoje jste pokládáni společností za asociální? Máte v takovém případě odvahu a umíte se postavit mimo hlavní proud? Domníváte se, že alkoholismus je společenský problém a je třeba se jím zabývat? Jakým způsobem je třeba ho léčit a jak s ním pracovat preventivně? Jak se má k problému postavit rodina? Kam směřuje nejnovější způsob léčby, jaké domy a v jakých lokalitách se mají stavět nebo rekonstruovat? Jaké instituce se v tomto problému angažují a jaký bude vývoj? Umíte si sami sebe představit v takových problémech? Je možné jim předcházet, je možné se jim zcela vyhnout? Zajímá-li Vás tato tématika, přihlaste se na zadání Protialkoholní léčebna. Bude součástí léčebny i ambulantní péče a osvěta pro veřejnost? Je to na Vás.

Vlastní stavební program je součástí zadání, vznikne v součinnosti s odborníky z psychiatrické nemocnice v Bohnicích a každý student si na něm samostatně ověří objemové možnosti v měřítku dané lokality, která bude ještě dopřesněna v jednáních s vedením nemocnice. Pro ambulantní péči bude k odborným konzultacím programu a provozu zařízení možné využít zkušeností lékařů z telefonické protialkoholní linky důvěry.
Zadání ATU - OBEC RYMICE
Urbanistický projekt pro magisterské studenty na menší hanáckó dědinu, která má svoji typickou zástavbu podél komunikace, s kostelem na návsi, obohacenou o skanzen doškových domů a původní tvrz, s nízkým růstovým potenciálem. Běžná malá obec jejíž udržitelný rozvoj přináší množství otázek, které je třeba zodpovědět a nabídnout řešení. Součástí zadání je nalezení neuralgických bodů v obci a možnosti jejich řešení, návrh veřejného prostoru a přirozeného vývoje do budoucna. Pracovat se bude s nimem prostředků a to jak architektonických, tak i finančních.

V průběhu semestru bude možné provést přímou konfrontaci studentských prací s vedením obce.