pondělí 17. února 2014

RYMICE

Předtím, než pojedeme do Rymic, budeme vyžadovat následující:

analýzy širších vztahů a samotné vesnice
- každý přinese do čtvrtka 17. února seznam analýz, jež považuje pro urbanismus malé obce za významné (nechceme dělat analýzy pro analýzy a proto ke každé položce na seznamu bude uveden důvod, proč je důležité se jí zabývat)
- měřítka budou doplněna zde ve čtvrtek
- na analýzách budeme dále pracovat při návštěvě Rymic

mapové podklady
- císařské otisky
- letecká snímkování (nejaktuálnější, ale i starší ze seznam.cz, kontaminace.cenia.cz)
- katastrální mapa
- tématické mapy (např. turistická, ...)
- ZÚR
- ÚP
- vyvodit z těchto map závěry v rámci analýz

schwarzplán

model 1:500
- podklady pro tvorbu modelu vyřešíme ve čtvrtek
- terén modelu bude z šedého kartonu, na jednotlivé desky bude nalepena černobílá ortofotomapa
- bílé domy z extrudovaného polystyrenu (ne z expandovaného pěnového polystyrenu)
- prací na modelu se poprvé důkladně seznámíme s morfologií

příklady
- vzájemná prezentace příkladů současných trendů v řešení urbanismu malých měst a obcí (viz výsledky soutěží na webu čka, archiweb, časopisy ERA 21, bulletin čka, diplomní projekty studentů z předchozích let), stačí na notebooku
- kromě sesbírání referencí definovat u každé z nich základní problémy, kterými se daný projekt zabýval, jak byly tyto problémy řešeny, vyvodit konkrétní strategie

Žádné komentáře: