úterý 25. března 2014

PREZENTACE PONDĚLÍ 31.3.

V pondělí 31.3. bude probíhat polosemestrální prezentace. Účast všech po celou dobu prezentace povinná.

Délka vaší prezentace 8 minut. V tomto čase byste měli krátce shrnout vývoj, který předcházel vašemu řešení (nejlépe v průběhu první minuty). Zbytek prezentace by měl být věnován rozpracovanému návrhu samotného domu či urbanistického řešení. Překročení časového limitu bude hodnoceno jako špatně připravená prezentace.

Prezentace Bohnic a Rymic (ATBS) bude obsahovat:
- situaci (s vyznačením širších vztahů, které ovlivňují váš návrh)
- půdorysy odpovídajících pater
- řezy, vypovídající o kvalitách vašeho návrhu
- hmotová řešení  (skici objemů, prostorových vazeb, axonometrie)
- modely
. malý model osazený ve velkém modelu areálu léčebny (1:500)
. velký model s nejbližším okolím (1:200)
- v případě Rymic všechny varianty půdorysných řešení a jejich vztah s ulicí, zahradou atd.

Prezentace Rymic (urbanismus) bude obsahovat:
- analýzy ( ty které ještě nebyly představeny nebo nebyly dopracovány; při prezentaci neopakovat znovu již známá fakta; zaměřte se na nové poznatky)
- návrh 
. vyznačená území (jejich charakteristika, zřetelně vyznačený koncept pro novou zástavbu atd.)
. řezy (vzájemné vztahy morfologie a domů)
. další podklady jež podpoří váš návrh (model, axonometrie jednotlivých typologií v nových rozvojových oblastech, uliční profily včetně zeleně, skici "atmosfér" jednotlivých území atd.)

Další projekty
- dle vašeho uvážení, případné dotazy směřujte na mail ateliéru

Následující čtvrtek proběhne polosemestrální odevzdávka (předběžně formát A1). Její obsah bude srovnatelný s pondělní prezentací a bude doplněn o naše případné připomínky a komentáře. Promeškání termínu odevzdání není možné. Další informace k odevzdávce budou doplněny po pondělní prezentaci.

Obojí bude procentuelně ohodnoceno. Procenta budou odrážet celkovou dopracovanost projektu (úměrnou polovině semestru) a budou mít vliv na závěrečné hodnocení (v případě vynikajících závěrečných projektů nebude samozřejmě na neúspěch v polovině semestru brán ohled ;) ).

BOHNICE

Ve čtvrtek 27.3. od 8:00 se sejdeme opět v Bohnicích.Tentokrát u pavilonu 31

Program
08:00 prohlídka pavilon 31, AT muži
09:30 prohlídka pavilon 28 (dětské), po rekonstrukci
10:30 závěrečný workshop + projekce nově připravované rekonstrukce pav. 26, proběhne rovněž na pav. 28.

pondělí 10. března 2014

BOHNICE

Ve čtvrtek 13.3. budou konzultována první hmotová řešení, schémata vazeb v rámci stavebního programu a skici.

Ti, které v pondělí chyběli, přinesou jak stavební program, tak první skicu možného řešení domu.

Do příštího pondělí bude hotov model 1:500, abyste si mohli ověřovat svá hmotová řešení.

Rymice - ATU a ATBS

Na čtvrtek 13.3. doplnit všechny analýzy, které byly zatím představeny pouze v hrubých obrysech. Prosíme dále doplnit o další, které byly zmíněny při dnešním ateliéru. Dobře vypracované analýzy budou podkladem pro vaše řešení.  Mohou být i řešením samotným. Proto jim věnujte velkou pozonost, protože zadání v Rymicích vyžaduje důkladný rozbor a všímání si drobných detailů, které vás budou dále vést.

Při čtvrteční konzultaci bude vše prezentováno v tištěné podobě a to mapové podklady v jednotném měřítku 1:2000 (aby bylo možno vypracovanou analýzu dále rozvíjet okamžitými grafickými poznámkami, pokládat jednotlivě tématicky zaměřené analýzy vedle sebe a umět tak vyvozovat jednotlivé souvislosti), zbytek (schémata, axošky) dle uvážení.

Dále si všichni stáhněte z dropboxu fotky od Katky a Karolíny, aby je bylo možné smazat a ukládat další aktuální fotodokumentaci například pro Bohnice.

Do pondělí 17.3. bude hotov model v měřítku 1:500.

ATRN

Ve čtvrtek všichni povinná účast.

Pokud toho zatím na konzultaci nemáte mnoho, připravte si sepsaný podrobný rozsah, do kterého byste váš projekt chtěli při odevzdávce dotáhnout (detaily, měřítka výkresů, části interiéru profese atd.). Vytištěný jej odevzdáte, abychom mohli při závěrečném odevzdání zkontrolovat váše vytyčené cíle a aby byla větší motivace jich dosáhnout.

sobota 8. března 2014

RYMICE - PREZENTACE ANALYZ

V pondeli 10. 2. v 14:30 probehne prezentace vasich analyz (na projektoru). Mozne prezentovat i ve skupinach. Ucast povinna.

Do dalsiho pondeli bude hotovy model v 1:500, aby bylo mozne overovat prostorove vztahy vasich navrhu.