úterý 28. dubna 2015

PONDĚLNÍ PREZENTACE+KONZULTACE

V pondělí 4.5. budou prezentovat další studenti. Délka prezentace opět 8 minut. Představen bude ucelený návrh, ve kterém budou patrny nejen širší vztahy, ale i detailní řešení lávky samotné (půdorys, řez, detail materiálového řešení). Jako magistři už víte, jak na to ;). Bude zohledněna problematika povodní a statického řešení. Model v měřítku společného modelu je povinnou součástí prezentace.

Urbanisti budou prezentovat každý zvlášť podle oblastí, které si mezi sebou rozdělili. Představí vždy celistvý návrh řešení, tedy přehledné plány území před a po návrhu, výškové hladiny, výhledy, topografii, zeleň atd. V úvodu mohou společně představit myšlenky, které, aplikovány na celou Plzeň, tvoří základ pro návrh rozvoje vybraných čtvrtí.

Projekty týkající se plovárny budou mít na konzultaci připraven znovu rozsah odpovídající dnešní prezentaci se zapracovanými připomínkami. VŠICHNI si dají pozor na soulad jednotlivých výkresů a správné a přehledné grafické znázornění návrhu (hrany nad rovinami řezu, značení schodů, ramp, půdorys objektu zapuštěného v terénu, tloušťky stěn, stropů prosklení atd. - není třeba dodržovat do puntíku stavařské typy čar, jde nám o průkazné znázornění všech aspektů stavby, jímž prokážete, že o dané problematice víte a že s ní dále pracujete). Úkolem stále zůstává model, který bude odpovídat podrobnosti 1:100, které dnes bohužel odpovídaly pouze dva prezentované modely (a to ještě ne zcela).

Na mail ateliéru zašlete rozsah vašeho modelu 1:100, který by měl být součástí závěrečné prezentace. Pdf bude mít nejen půdorys (s vepsanými rozměry) vaší budovy, ale také vrstevnice, aby bylo patrné, zda je správně zvolen rozsah území, které budete modelovat.

pondělí 27. dubna 2015

BAKALÁŘI A DIPLOMANTI

Ve čtvrtek odpadá výuka. Chce-li někdo konzultovat, budu s diplomanty od 8:00 do 9:00 v NTK a do 12 budu k dispozici podle toho, jestli někdo přijde. Napište mail, kdo má zájem, ať tam nesedím zbytečně.

Šárka

čtvrtek 23. dubna 2015

PONDĚLNÍ PREZENTACE

Plovárna v pondělí prezentuje. Každy bude mít opět 8 minut a ani o vteřinu déle.

Prezentace bude obsahovat
- širší vztahy, kde budou přehledně zpracované všechny vaše zásahy v území - pokud možno již v grafice, kterou byste si představovali na plachtě
- situaci okolo vašeho domu-domů (vždy v dostatečném rozsahu tak, aby byly vidět všechny důležité vazby na okolní terén) - vyznačit vstup
- půdorysy pater
- řezy (se stromy a budovami okolo v pohledu, vazba na řeku, schodiště, co je terén - barvou)
- pohledy (členění, materiály, stíny a dále viz řez, pro prostor bývalé plovárny - a nejen jí- je nutný i celkový pohled z protějšího břehu, kde budou patrny všechny vazby na stávající zídku)
- materiálové řešení fasád, ale i interiérů (např. formou referencí, pokud nebude patrné z pohledů)
- perpektivy (!povinné!)- pohled na dům, ale také a hlavně perspektivy vnitřních dispozic !v proporci!
- model širších vztahů formou fotografie v prezentaci, která bude zachycovat všechny objekty
- model 1:100 s terénem - nejlépe s odnímatelnou střechou a s pohledem do interiéru

Řezy a půdorysy musí být vzájemně provázané. Již by nemělo jít pouze o koncepční schéma. Řez berte jako klíč ke správnému řešení, věnujte mu tedy patřičnou pozornost.

Ve všech výkresech naopomeňte přidat stromy, cesty a stafáž pro lepší pochopení měřítka. Severka je samozřejmostí. Zachováváte-li stávající dům, měl by se objevit v celkových pohledech a řezech.

OPOŽDĚNÝ ZÁPIS TRESTOMĚŘIČE

Stěna hanby

Hříšníci a jejich dluhy:

10,- Dominik +30 s
60,- David +180 s
20,- Štěpán T. +60 s
13,- Klára +40 s
40,- Míša D.+120 s
10,- Verča +30 s
20,- Katka +60 s
20,- Míša L. +60 s
40,- Lukáš +120 s
60,- Bára +180 s

Snad poslouží tento seznam, jako motivace na pondělní osmiminutové prezentace. Kdo je na stěně hanby z minula a ještě nepřispěl do společného banku, nechť tak učiní v pondělí - dobrovoně ;).

středa 22. dubna 2015

PHOTOSHOP

Zítra od 8:00 proběhne prezentace na základní tipy a triky ve photoshopu. Pro plovárny je účast povinná - dejte si vědět.

sobota 4. dubna 2015

HODNOCENÍ POLOSEMESTRÁLNÍHO ODEVZDÁNÍ

Výsledky čtvrteční odevzdávky najdete na dropboxu.

POLOSEMESTRÁLNÍ ODEVZDÁNÍ

Ve čtvrtek do 13:00. Formát minimálně A1.

Pokud by se Vám podařilo zorganizovat se, bylo by možné tisknout od 12-13 na ústavní tiskárně - A1 vychází dle poměru rastr/vektor na cca 150-200Kč. Kdo chce tisknout, kontaktujte předem nejpozději do středeční půlnoci Martina Krále - mkralm@email.cz.

Co odevzdat? Vysoké hodnocení dostal jen málokdo. Kdo jej získal, už našel cestu a dále se může věnovat podrobnějšímu řešení domu (případně hledání variantního řešení hmoty domu). Ti, co dostali okolo 50% nemají ještě dotažený ani základní koncept osazení domu/ů na vybraném místě. Na odevzdání se proto snažte přinést řešení, které bude o širším konceptu, vztahu domu k řece, ke svahu, jaké výhledy jsou na něj, jaké pohledy ven nabízí, či jaká je atmosféra při pobytu v něm. Máte-li více objektů, prokažte jejich vzájemný vztah. Hodnocení pod 40% už znamená poměrně velký skluz a bude třeba zabrat, aby se do konce semestru vše stihlo. Platí pro Vás výše uvedené, ale práce musí být o to intenzivnější. Není-li komukoliv cokoliv jasné, napiště dnes nebo zítra mail s prezentací a dostanete konkrétnější rozkazy :).

Odevzdávka bude mít přehlednou grafiku (většině se bohužel při prezentaci toto nepovedlo).

Půdorysy, pohledy a řezy by měly být vytištěny v jednotném měřítku. V situacích i dalších výkresech se nebojte používat značky jako šipky a piktogramy anebo podbarvení pro různé typy prostorů (veřejný, poloveřejný, zelený nezelený atd.), které zdůrazní Váše úvahy a pomůže abstrahovat hlavní principy návrhu. Do řezů, pohledů i půdorysů přidejte stafáž (siluetu člověka jako významné měřítko prostoru, stromy, obrysy budov na horizontu atd.), pomůže to i vašemu lepšímu pochopení území. Do výkresů dokreslete schody k vodě a opěrnou zídku podél nich, opěrné zídky v dalších zálivech podél řeky, na které navazujete. A dokončete společný model (stromy, okolní budovy, opěrnou zídku s pěti schodišti - takto má model jen částečný význam při pochopení daného území a je škoda, že při prezentaci dokončený nebyl). Součástí odevzdávky bude i fotografie modelu - do 13:00 odeslat na mail.