čtvrtek 2. července 2015

Tomáš Voborský

Experimentální bydlení mezi kolejemi
LS 14/15

autorský text:
...Na protest proti všeobecné a dlouhodobé kultuře vyprázdňování měst a úprku na suburbii předkládám svůj projekt...
Navrhuji šestnáct rodinných domů na zdánlivě nezastavitelné parcele v těsné blízkosti k centru města. Problém s hlukovým a prachovým znečištěním řeším mechanicky a plochu parcely vynáším o patnáct metrů výše. Abych projekt učinil rentabilní, vkládám do nosného systému struktury další funkce - tržnici a parkování, které budou na konstrukci ekonomicky participovat. Vytvářím plnohodnotný systém rodinného bydlení s visutými zahradami, kvalitním veřejným prstorem a unikátním výhledem na střešní rovinu Plzně necelých třista metrů od Americké třídy.

Inspiraci pro vizuální tvarování struktury spatřuji v budovách Hlavního plzeňského nádraží a nádraží na Jižním předměstí.
Návrhem se snažím podpořit železniční linii jdoucí mezi oběma nádražními budovami, k vyjádření tohoto jevu používám prvky spjaté s železnicí jako je most, zastřešené nástupiště.


širší vztahy

pohled z ulice Purkyňova

domy na horní platformě

situace

řez podélný
řez příčný

pohled jižní z ulice U Trati

pohled severní z ulice Purkyňova
axonometrické schéma konstrukce - celkové konstrukční a provozní schéma

axonometrické schéma konstrukce - domy na horní platformě

 axonometrické schéma konstrukce -systém nosné konstrukce horní platformy

 axonometrické schéma konstrukce - parkování

 axonometrické schéma konstrukce - tržnice

  dům Extrovert
dům Introvert

Žádné komentáře: