čtvrtek 11. února 2016

Vize rozvoje města

Zadání pro ATU

 K urbanistickému zadání bude možné přistoupit dvěma způsoby. První, obecný, bude vyžadovat analýzu potřeb města ve vztahu ke stávajícímu stavu a bude směřovat k návrhu jejich naplnění.

Druhý přístup je možný zkrze vybranou problematiku nebo oblast, která bude řešena do podrobného měřítka například:
- historicky nejvýznamnější osa náměstí - zámek
(Jak naložit s domy, které postupně dožívají? Jak zhodnotit veřejným prostorem u kostela, u zámku, na náměstí?)
- satelit za zámkem, více zde a zde
 (Jak jej lépe napojit na město? Lze redukovat existující dopravní zátěž? Co s ochranným pásmem památky, které způsobuje odtržení satelitu od města? Je správné dále zahušťovat?)
- rozvojová zóna u městského obchvatu kolem ulice U Náhonu
(Jak má vypadat nová obytná čtvrť malého města? Jaká pravidla je třeba stanovit, aby vznikl kvalitní celkek?)
Z úvodních analýz může vzejít jakékoliv další téma.Žádné komentáře: