čtvrtek 18. února 2016

Časový plán semestru LS 2015-16

16.02. 14:00 posluchárna č. 105 Kotěra
představení ateliéru při prezentaci Ústavů navrhování I, II a III

18.02. 13:00 Atelier 744
představení atelieru a přihlášení studentů

22.02.
první schůzka ateliéru

10. - 13.03.
workshop Mnichovo Hradiště

- první prezentace konceptů po příjezdu z workshopu

14.03. prezentace
prezentace analýz a prvních představ o umístění stavby
stanovení stavebního programu

24. 03.
konzultace VARIANT hmotového řešení formou modelů a skic

07.04.
POLOSEMESTRÁLNÍ PREZENTACE

- varianty hmotového řešení formou modelu a skic
- skici dispozičního řešení, fasády

11.04.
POLOSEMESTRÁLNÍ ODEVZDÁNÍ
odevzdání práce za první polovinu semestru
PREZENTACE BAKALÁŘŮ
představení základních řešení a problémů, stanovení detailů, interiér

09.05. poslední konzultace návrhu
- dispozice, fasády, vysvětlující řezy, modely (v grafice finálního odevzdání)
- dálší hodiny budou konzultace prezentace projektu/grafiky

27.05. do 12:00 odevzdání bakalářských a diplomních prací

30.05. do 12:00 odevzdání ateliérových prací (pozdní odevzdání není možné)

02. 06. od 8:00
PREZENTACE ATELIÉROVÝCH PRACÍ

celodenní

červen
VÝSTAVA ATELIÉROVÝCH PRACÍ V MNICHOVĚ HRADIŠTI

11.-15.07
Letní dílna v Mnichově Hradišti

Žádné komentáře: