úterý 1. března 2016

Co na čtvrtek

Zelený pás pod zámkem
- koncepční skici zastavění pozemku ve vztahu k okolí (návaznost na okolní zástavbu, volný prostor pod zámkem)
- zabývat se místem i v širším kontextu města a přilehlého okolí (kam vedou cesty, kde je nejbližší občanská vybavenost atd.)
- bydlení pro koho? rodiny s dětmi? senioři? správně namíchané? jak zajistit udržitelnost vybraného typu? (na základě analýzy demografického vývoje města a poptávky)
- úvaha o tom, co má vlastně dnešní bydlení poskytovat - velký obývací pokoj anebo spíše kuchyni? dětské pokoje - kolik? místo pro práci z domu? zahradu na pěstování domácí zeleniny? střešní terasu?
- cokoliv dalšího, co vás napadne


Sportoviště a lesopark u Jizery
- analýza vazeb na celé město (které funkce jsou v této části dobré a které by se naopak hodily do jiné části města, jak je místo dostupné, co nabízí jiné lokality atd.)
- koncepční skici zastavění pozemku ve vztahu k okolí (návaznost na okolní zástavbu, okolní zeleň)
- výběr stavebního programu - každá zvolená funkce/sport bude mít jasně definované prostorové požadavky, které budou promítnuty do dané situace (aby bylo např. jasné, jak velké prostorové nároky má dané hřiště/sportoviště)
- vhodnost daného programu prověřit ve vztahu k okolním sídlům a jejich vybavení, např. v jak velkých městech jsou fotbalová hřiště/umělá plocha/koupaliště, jak intenzivně jsou využívána, jaké funkce se objevují podél cyklostezek
- promyslet návaznost na lesopark
- cokoliv dalšího, co vás napadne

Urbanismus
- pokračovat dále na analýzách stávajícího stavu města
- analyzovat postaveni Hradiště v rámci širšího okolí - kde je jaký průmysl, kam obyvatelé dojíždějí (a za čím) atd.
- zkusit definovat představu vývoje počtu obyvatel, růstu plochy města, průmyslu a dalších odvětví v rámci celé ČR, v rámci Mladoboleslavska - dle toho vyvodit důsledky pro dlouhodobou vizi města (je nutné podložit skutečnými čísly, příklady z jiných regionů atd.)
- zamyslet se nad tím, jakým způsobem je třeba postupovat, aby případné změny, které vzejdou z analýz, byly realizovatelné - tedy jak dosáhnout udržitelnosti návrhu, přiměřenosti, správnému načasování (aby přicházela nabídka souběžně s poptávkou) atd.

V pravém menu pod odkazem podklady najdete link na dropbox - tam ve složce od Jakuba Chuchlíka najdete vrstevnice a katastrální mapu....a mnohé další

Žádné komentáře: