neděle 13. března 2016

Prezentace

Prezentaci si připravte na max. 5 min.

Váš návrh bude odprezentován ve vztahu k širšímu okolí např. na jakou nástavbu navazujete, kudy se do území vchází atd. Situace bude mít jasné vstupy do území a černě vyznačené objekty. Přidejte skici nejdůležitějších částí a výhledů (vstup, rohové objekty na parcele, atd) - nejlépe s představou členění fasád. Vše odprezentované v řezech a nejlépe také na pracovním modelu vyjadřujícím váš koncept. Krátce pohovořte o stavebním programu (hřiště - jaké sporty, jaká náplň a pás pod zámkem - jaké byty, co v které části parcely).

Žádné komentáře: