čtvrtek 2. července 2015

Štěpán Tomš

Kultura mezi kolejemi
LS 14/15

autorský text:
Složité území s neobyčejnou atmosférou vyžaduje citlivý přístup s ohledem na děje probíhající v okolí. Současný stav parcely nabízí obyvatelům Plzně prakticky jen možnost průchodu ze severu na jih. Místo vybízí ke spěšnému projití a opuštění. Snahou bylo tento stav návrhem změnit a místo celkově zpomalit. Rozptýlit lidi z úzké cesty do celého území. Nabídnout možnost uhnout do více směrů. Jeden z velkých dílčích cílů byl parcelu “provzdušnit”, vytvořit alternativní přístupy a celkově zlepšit průchodnost. Řešení nabízí další dvě možnosti nástupu na území - nově je možné přijít z východu z ulice Prokopovy nebo ze západu po lávce pro pěší, která je zavěšena na železničním mostě.
Důraz byl kladen na prověření možnosti parkování (související s provozem budovy + rezidenti z okolí) a jeho křížení a mísení s dalšímifunkcemi. Těmi se staly činnosti kulturní a rozvíjejícíducha. Na místě se nachází tři umělecké ateliéry, dva hudební ateliéry a dvě dílny. Centrálními významnými budovami na ose tohoto organismuje filmový klub a výstavní prostor s kavárnou jako prostory veřejné a společné.


Žádné komentáře: