Zadání ATBS - Bydlení u Radbuzy

Bydlení u Radbuzy v Plzni
mapa

Chcete vytvářet bydlení v centru velkých měst a zároveň v přírodě a u vody? Umíte využít potenciál takových lokalit a začlenit je do širších vztahů v jejich okolí? Zabýváte se nebo toužíte řešit takové úkoly? Pojďte do toho.
Způsob a typ bydlení je součástí zadání, studenti si tak vlastním návrhem ověří možnosti zadaného místa. Po počáteční fázi týmové práce na širších vztazích a urbanistických konceptech bude každý řešit vybraný objekt samostatně do podrobnosti prokazující správnost a řešitelnost návrhu.