pátek 31. října 2014

BYTOVKÁŘI - ODEVZDÁVKA

Protože ne všichni vydrželi ve čtvrtek až do konce, krátké shrnutí pro Vaši odevzdávku:

Odevzdání proběhne v pondělí do 17:00. Je požadován minimálně formát A1, měřítko 1:100 (situace menší). Obsah najdete v jednom z předchozích příspěvků. Odevzdávka musí být graficky přehledná a bude z ní možné vyčíst všechny prostorové vazby Vašeho návrhu. To znamená, že schodiště budou mít vyznačenou výstupní čáru a v nejnižším podlaží bude zřejmé, které rameno je první. Budou vyznačeny hrany nad rovinou řezu a osový systém nosné konstrukce (pouze na tuto prezentaci, na finální již osy nebudou). V pohledech a řezech budou vyznačeny okolní domy včetně střech. Výtah bude mít vyznačen výstup na podestu. Budou doplněny chybějící skici interiérů a bude jasně vyznačeno, kterého z bytů se tato skica týká. Severka je samozřejmostí :).

Model je součástí odevzdávky. Fotografie, kde bude správně osazen ve vztahu k okolní zástavbě, budou odevzdány na mail ateliéru též do pondělí 17:00. Model bude představovat objemový návrh domu. Pokud je tedy zapuštěný vstup  nebo má dům lodžie, bude to na modelu vidět (a to ne jen obrysem, ale formou výklenku odpovídajícímu návrhu). Bude též dobře umístěn vůči ulici. Součástí bude i foto do dvora. Na společném modelu bude doplněn terén vnitrobloku, aby bylo na první pohled zřejmé v jaké poloze jsou garáže vůči okolí.

úterý 28. října 2014

PREZENTACE - BYTOVKÁŘI

Ve čtvrtek bude ostrý start v 8:00. Přijďte prosím tedy s předstihem vyzvednout nahoře v kanceláři projektor.

Každý má na prezentaci max 5 minut. Následovat bude stejně dlouhý komentář. Protože bude 9:45 další krátká ústavní přednáška, kratší délka prezentací bude vítána, abyste se mohli zúčastnit.

Při prezentacích dodržte požadovaný obsah vyvěšený na blogu minulý týden (nezapomeňte na perspektivy z interiéru bytů a hlavně na model).

Budeme se těšit.

sobota 18. října 2014

FOTOGRAFIE z workshopu v Plzni a další drobnosti

 

 Moje fotografie z Berlína zde.
Dvouvteřinový časosběrný snímek, který použiji ve videu zde - samostatně žádná hitparáda.
Štěpán

pátek 17. října 2014

NÁPLŇ POLOSEMESTRÁLNÍ PREZENTACE

Protože se nám blíží polosemestrální odevzdání a většina zatím není tam, kde by měla být, je třeba přidat na tempu. Pro lepší představu, co Vás čeká, přikládáme obsah prezentace a polosemestrálního odevzdání. Jistě Vás to bude motivovat a již toto pondělí si nad rozpracovanými výkresy sedneme :).

Bytovka
- prezentace začne celkovou situací, kde budou vyznačeny vstupy a vjezdy do domů (a to včetně okolních budov)
- řezy a fasády (uliční i do dvora) doloží výškové členění domu ve vztahu na okolní zástavbu (domy jak v ulici, tak ve vnitrobloku budou mít vyznačené členění fasád), bude též naznačena hrana nábřeží, původní terén na parcele, výškové členění bude doloženo výškovými kótami, aby byly zřejmé konstrukční výšky podlaží
- půdorysy jednotlivých pater včetně dispozic s nábytkem
- skici a schémata zobrazující členění vnitřních prostor (pro inspiraci 1, 2, 3, 4)
- model 1:100

Všechny výše uvedené součásti jsou pro prezentaci povinné. U všech půdorysů a v situaci bude vyznačena severka. Dále je možné zpracovat schéma, menší řezy, axonometrii, malý (rozebíratelný) prostorový model atd., které snadněji vysvětlí uspořádání domu (např. u dispozic se splitlevels, převýšených pater, garáží).

Mezi kolejemi
- situace širšího okolí s jasně vyznačenými vstupy do území
- podélné a příčné řezy celým územím dokládající umístění domu na parcele a vztahy mezi návrhem a okolní zástavbou (budou doprovázené schématem, ve kterém bude vyznačeno kudy jsou řezy vedeny)
- schematické půdorysy 1:500 a větší, které popíší hlavní myšlenky návrhu, vyznačeny budou vstupy, vjezdy, vertikální komunikace. Větší podrobnost nebude na závadu.
- schematické řezy 1:500 a větší, které popíší hlavní myšlenku návrhu, výškové členění objektu a vztahy k obklopujícím náspům (budou doprovázené schématem, ve kterém bude vyznačeno kudy jsou řezy vedeny)
- perspektivy prokazující správné objemové řešení návrhu, kvalitu navrženého parteru, charakter místa
- model 1:500 vložený do společného modelu okolí
- schémata, axonometrie a modely ve větších měřítkách budou vítány

Všechny výše uvedené součásti jsou pro prezentaci povinné. U všech půdorysů a v situaci bude vyznačena severka. Množství řezů, pohledů a schémat není omezeno.

Náplavka
- budou dořešena zbývající území, která nebyla prezentována po workshopu
- schematické řezy z předchozí prezentace budou již konkrétně umístěny a doloženy půdorysným návrhem v celé délce náplavky (kromě celkové situace je třeba zvolit menší výseky, aby byl návrh dobře čitelný)
- skutečné řezy klíčovými místy návrhu
- vstupy na spodní úroveň náplavky budou přesně vyznačeny a budou doloženy konkrétním řešením

Městský bulvár
- prezentace i odevzdávka možná společně (dvojnásobek času, dvě A1)
- stanovení cílů návrhu, jakého charakteru by se mělo dosáhnout (v celé šíři stejný nebo se mění), jaká bude náplň domů (ve vztahu ke zbytku Plzně), která jsou klíčová místa atd.
- širší vztahy, zasazení bulváru do celoměstských vazeb, vzájemné vztahy a návaznosti
- celková situace s navrženým řešením
- větší výřezy území zobrazující řešení ve větším detailu, každý doprovázen řezy a perspektivou potvrzující správnost hmotového řešení

PREZENTACE bude probíhat během dvou ateliérů (viz časový plán semestru s uvedeným předběžným termínem - definitivně potvrdíme ve čtvrtek). Každý bude mít na prezentaci 5 minut (jinak bude platit penále do společného rozpočtu). Účast všech po celou dobu prezentace je povinná. Důležité je, aby byly zodpovězeny klíčové otázky, se kterými se návrh potýká, anebo bylo doloženo dosavadní hledání. Jinak řečenoaby se o tom pouze nemluvilo a přitom nechyběl příslušný výkres (takové věci opravdu posloucháme neradi).

Do následujícího ateliéru budou zapracovány připomínky z prezentace. Návrh bude vytištěn minimálně na plachtě A1 (kdo se nevejde, může i více). ODEVZDÁVKA by měla být graficky přehledná. Všechny potřebné informace k pochopení Vašeho návrhu v ní musí být dohledatelné a na první pohled zřejmé.

Řezačku je možné si vyzvednout v kanceláři 812. Některý ze zde pracujících pánů Vám ji velmi rád (výměnou za studentský průkaz) půjčí. Po skončení práce ji nezapomeňte vrátit zpět.

středa 15. října 2014

MODELY

Na dropboxu přibylo dwg, ve kterém jsou vyznačena jednotlivá území modelu pro bytovku a parcelu mezi kolejemi. Všechny modely budou z lepenky 1 mm tlusté, stejného odstínu (a to včetně terénu k modelu mezi kolejemi). Rozdílům je třeba se vyhnout, proto je nutné se předem domluvit (odstíny se mohou v různých obchodech lišit). Řeka by mohla být pojednána na modelech z jiného materiálu. Ve čtvrtek se domluvíme na řešení. Vybraný materiál bude opět jednotný pro všechny modely.

Oba společné modely budou hotovy před polosemestrální prezentací, aby do nich mohl být umístěn Váš návrh. Máte na ně tedy necelé dva týdny.


Bytovka
Model v měřítku 1:100 - v dwg červeně vyznačen rozsah společného modelu, fialově modelů individuálních. Zatím je koncipován společný model tak, aby se kolem něj daly rovnoměrně naskládat modely Vašich projektů. Nejsme si ale ještě úplně jisti do jaké míry je nutné řeku modelovat v takovém rozsahu, jak je znázorněna. Začněte tedy nábřežím, domy a vnitroblokem. Řeku ještě upřesníme. Individuální model je až na finální odevzdání. Pracovní modely při polosemestrálním hodnocení budou vsazeny do společného modelu. Proto by společný model měl umožňovat vkládání Vaších pracovních modelů.

Mezi kolejemi
Model v měřítku 1:500. Rozsah stejný jak pro společný, tak i pro individuální model.
Jak již bylo v pondělí řečeno, společný model bude mít domy z extrudovaného polystyrenu natřené na černo a bude mít odjímatelné oba náspy/mosty a ulici od trati, aby bylo možné pracovat s podchody.
Individuální modely budou mít okolní zástavbu vyznačenou pouze černě v ploše schwarzplán (ať se neutavíte na modelování domků). Prostorové budou pouze budovy, kterých se bude týkat nějaká změna vůči stávajícímu stavu či budou pro představení Vašeho řešení nezbytně nutné. Individuální modely se týkají až finální prezentace. Na polosemestrální prezentaci se bude využívat model společný.

Náplavka a bulvár
Modely - budou-li - a jejich rozsah probereme společně, až se bude více konkretizovat rozsah Vámi řešeného území.

úterý 14. října 2014

ZÁPIS TRESTOMĚŘIČE

Lucie Š. 25 s
Rosťa 100 s (platil 50 CZK)
Dominik 75 s
Nikol 70 s (platila 50 CZK)
Saša 240 s (platila 100 CZK – dostala 20 CZK slevu na kartu stálého zákazníka)
Tereza K. 60 s

pro zajímavost: Trenér + Šárka celkem 730 s

Na neuhrazené částky začíná od čtvrtka nabíhat zpozdné.

pondělí 13. října 2014

PREZENTACE

Každý si připraví 6 minut prezentaci. Na návrh Ondřeje Tomšů bude každá další minuta penalizována 20 Kč pokutou, která bude zaevidována a půjde do společného rozpočtu ateliéru (kdo nesouhlasí, nechť si stěžuje u něj). Přes 8 minutovou hranici nebude možné přestoupit v žádném případě.

Bude následovat krátká reakce z naší strany (její délku budeme stopovat, ale penalizovat ji nemá smysl, protože bude odvislá od kvality prezentace :) ).

Budeme se těšit.

úterý 7. října 2014

MODELY

Už už to vypadalo, že je to s modely a s výstavou jasné, ale pozemek mezi kolejemi se nám pomalu rozbíhá do širšího a širšího území a vybrat správný rozsah se jeví čím dál tím obtížnější (nějak se ty modely nedaří do půdorysu ateliéru nacpat).

Proto prosíme všechny, co na tomto území pracují, aby nejpozději v 8:30 dorazili do ateliéru - probereme alternativy.

Také musíme společně vybrat materiál modelu.
U ATBS se jeví lepenka 1mm tlustá jako nejlepší řešení (všichni budou muset nakoupit ve stejné prodejně a použít stejnou tloušťku, aby měly modely stejný odstín).
U zbytku to musíme doladit ve čtvrtek, protože kromě lepenky se nabízí další (možná i lepší) řešení.

Závěrem bych požádala ty, co už mají hotov schwarzplán okolí pozemku mezi kolejemi, aby ho poslali na mail ateliéru nebo jinak nasdíleli, abych na čtvrtek mohla připravit představu, která se mi honí hlavou.

Tento týden už to musíme uzavřít, aby mohl být společný model na polosemestrální hodnocení hotov a mohly být na něm předvedeny Vaše návrhy.

středa 1. října 2014

VELKÁ ATELIÉROVÁ SOUTĚŽ - VYHODNOCENÍ

Zítra před začátkem konzultací v 8:00 provedeme vyhodnocení ateliérové soutěže. Přijďte všichni. Společně návrhy projdeme.
Vyhodnocení proběhlo později, protože se 1.cena ještě dopékala

1.cena: Čokoládový dort
Tereza Korbelová (v nepřítomnosti)
2. cena: Nic
Štěpán Tomš
3. cena: také nic
Ondřej Tomšů
4.-6. cena: vůbec nic
Veronika Landová
Dominik Daněk
Šárka Malošíková (opisovala)

Všichni ocenění byli pochváleni a odměněni potleskem a dostali 2ks dortu vítězky, ostatní přítomní v atelieru 1ks, Alexandra Krejčí odmítla odměnu převzít.