pátek 31. října 2014

BYTOVKÁŘI - ODEVZDÁVKA

Protože ne všichni vydrželi ve čtvrtek až do konce, krátké shrnutí pro Vaši odevzdávku:

Odevzdání proběhne v pondělí do 17:00. Je požadován minimálně formát A1, měřítko 1:100 (situace menší). Obsah najdete v jednom z předchozích příspěvků. Odevzdávka musí být graficky přehledná a bude z ní možné vyčíst všechny prostorové vazby Vašeho návrhu. To znamená, že schodiště budou mít vyznačenou výstupní čáru a v nejnižším podlaží bude zřejmé, které rameno je první. Budou vyznačeny hrany nad rovinou řezu a osový systém nosné konstrukce (pouze na tuto prezentaci, na finální již osy nebudou). V pohledech a řezech budou vyznačeny okolní domy včetně střech. Výtah bude mít vyznačen výstup na podestu. Budou doplněny chybějící skici interiérů a bude jasně vyznačeno, kterého z bytů se tato skica týká. Severka je samozřejmostí :).

Model je součástí odevzdávky. Fotografie, kde bude správně osazen ve vztahu k okolní zástavbě, budou odevzdány na mail ateliéru též do pondělí 17:00. Model bude představovat objemový návrh domu. Pokud je tedy zapuštěný vstup  nebo má dům lodžie, bude to na modelu vidět (a to ne jen obrysem, ale formou výklenku odpovídajícímu návrhu). Bude též dobře umístěn vůči ulici. Součástí bude i foto do dvora. Na společném modelu bude doplněn terén vnitrobloku, aby bylo na první pohled zřejmé v jaké poloze jsou garáže vůči okolí.

Žádné komentáře: