sobota 31. května 2014

PONDĚLNÍ ODEVZDÁNÍ

Odevdání bude probíhat do 12:00.

Ateliér je třeba uklidit. Nepotřebné věci přenést nahoru (židle, zásuvky stolů, zbytky modelů).

Bude třeba též vytřít, než se rozmístí jednotlivé panely.

Modely Rymic a Bohnic budou dopracovány(včetně sedlových střech pavilonů léčebny), budou mít boční stěnu a jednotlivé panely budou k sobě slepeny tak, aby se nepohybovaly. Budou položeny na bednách, které jsou ve skladu ústavu.

Layout výstavy (bude třeba přesunout skříňky):TISK PLACHET

Tisknout se bude v místnosti 813 v neděli od 18:00.

Kdo chce tisknout, napište na mail ateliéru.

středa 28. května 2014

FINÁLNÍ MODEL

Bohnice
- model domu (s nejbližším okolím) bude ve stejném měřítku jako finální půdorysy (pokud nebylo domluveno jinak)
- model 1:500, který se bude umisťovat na velký model areálu léčebny bude připraven zvlášť na menším na výřezu vrstevnic. Ty nebudou mít nalepenou vytištěnou ortofotomapou, ale budou pouze v barvě modelu. Samotný model bude na těchto vyrstevnicíh pouze položen, případně přilepen oboustrannou lepící páskou, aby bylo možné jej během finální prezentace umístit na velký model areálu. Samotný výřez vrstevnic (který bude pravoúhlý a jeho hrany budou rovnoběžné s hranou desek vrstevnic) bude na hlavním modelu vznačen tenkou bílou čárou, způsob, jakým budou výřezy vynačeny si domluvte mezi sebou. Kdo nerozumí jak, ve středu večer bude vysvětleno.

Oba modely budou nafoceny. Jejich fotografie pak budou součástí odevzdaného CD.

Rymice
- každý umístí svůj návrh na model Rymic a výsledek nafotí. Fotografie pak bude součástí odevzdaného CD a portfolia.


KONZULTACE GRAFIKY

Pokud bude potřebovat někdo radu s grafikou, budu na fakultě ve středu večer od půl sedmé.

Šárka

pondělí 26. května 2014

FINÁLNÍ PLACHTA

Aktualizovaný mustr plachty stáhnete na dropboxu.

Název projektu do Bohnic bude:
ATOS/ATZBP Psychiatrická nemocnice Bohnice Pavilon AT

Název projektů do Rymic:
ATU Rymice
ATBS Bydlení v Rymicích 

Další projekty:
ATRN Centrum extrémních sportů v lomu Homolák
ATRN Přestavba hájenky (místo si doplní Jakub sám :)

Finální plachta na odevzdání bude mít rozměry 600x2100mm s popiskou ve spodní části, která bude mít na výšku 60 mm.

Každá plachta bude obsahovat tyto součásti (v tomto pořadí, pokud nebylo domluveno při konzultacích jinak):
- vizualizace (umístěna nejvýše, rozměr 600x400mm, ani menší ani větší, od kraje do kraje)
- schwarzplán širšího okolí
- situace
- půdorysy
- řezy
- pohledy
- schémata pro vysvětlení konceptu domu (jsou-li nějaká)
- skici interiéru
- text (umístěný libovolně v prostoru mezi vizualizací a spodní popiskou)

Urbanisti tak, jak jsme se dnes domluvili v ateliéru. SOUČÁSTÍ ODEVZDÁNÍ BUDE I PORTFOLIO S ANALÝZAMI.

úterý 20. května 2014

PŘEDPOSLEDNÍ ČTVRTEČNÍ KONZULTACE

Ve čtvrtek budeme konzultovat pouze ty, kteří budou mít vytištěny všechny podklady (stačí po A3 formátech), tj.:

pro alkoholiky:
situaci širších vztahů (areál a blízké okolí) 1:2000)
situaci (1:500)
půdorysy (1:100)
řezy (1:100)
fasády (1:100)
a první  perspektivy včetně přibližných poloh stafáží (stromů, lidí)

vše již s návrhem finální grafiky

společnými silami dodělejte společný model (včetně šikmých střech domů), v příštím týdnu už na to nebudete mít čas....

pro urbanisty:
situaci obce s celkovým řešením (1:2000)
řešení jednotlivých lokalit (ve větším měřítku) a to
- v půdorysu
- hmotovém řešení
- řezech
perspektivy, které budou ilustrovat nejdůležitější místa veřejného prostoru v obci nebo nově navržené zástavby

vše již s návrhem finální grafiky

pro ty, co jsou před těmi, co mají zpoždění:
Layout plachty bude +-stejný jako minulý semestr. Najdete na obecných na dropboxu. Pro sestavení plachty nápověda zde. Přesné znění spodní popisky bude upřesněno. POUŽÍVEJTE POUZE PÍSMO CALIBRI (a to na všechny texty plachty), ZADANOU VÝŠKU SPODNÍ POPISKY A STEJNÝ ODSTÍN ŠEDÉ (ať má ta naše finální výstava nějakou štábní kulturu).úterý 13. května 2014

ČTVRTEČNÍ ATELIÉRUctivě vás prosím, abychom se ve čtvrtek sešli v ateliéru v 9:00 a dodělali společný model. Do odevzdání je 14 dní a později už jistě nebude čas, protože každý bude pilovat vlastní projekt. Musíme podlepit desky a dodělat domy, případně i límec kolem modelu. Vyjádřete se, prosím, kdo a v kolik dorazí. Omluvena je Terka, která jede na zájezd. Účast je nutná, protože se pravděpodobně nějakou záhadnou cestou dostane k vedoucím, kdo přišel ... 

Štěpán

NÁVŠTĚVA AT AMBULANCE

Informace pro zájemce o návštěvu

Protože teď kvůli svátkům dvakrát ambulance odpadla, bude paní doktorka Pekárková s klienty Vaši případnou návštěvu domlouvat až tento čtvrtek a samotná návštěva tedy s největší pravděpodobností vyjde až na čtvrtek příští.

Save the date!

úterý 6. května 2014

PHOTOSHOP

Prezentaci z tohoto pondělí najdete na dropboxu na obecných (rozvržení finální plachty se bude ještě měnit, takže zatím ani neotevírat ;) ).

V pondělí uděláme krátkou session o photoshopu, tentokrát ale až večer kolem 8 hodiny.