úterý 30. prosince 2014

PONDĚLNÍ ATELIÉR A ODEVZDÁNÍ

5.1. bude probíhat ateliér v normálním čase, kdo si není jist s plachtou, může znovu vytisknout.

Požadavky k odevzdání budou průběžně doplňovány vpravo pod odkazem Odevzdání (menší změna v textu u měřítek půdorysů mezi kolejemi).

pondělí 22. prosince 2014

Ještě jedna drobná poznámka k dnešku - k axonometriím, které jsme s některými domlouvali - bylo by dobré přemýšlet i o tom, jakým způsobem je budete prezentovat po skončení semestru, např. ve vašich portfoliích - zvolte tedy přehledný úhel nejen pro plachtu, ale aby byla možnost je tisknout po patrech v drobnějším měřítku.

čtvrtek 18. prosince 2014

PLACHTA

Všichni prosím pošlete na mail ateliéru během dnešního večera plachtu, kterou jste dnes měli vytištěnou, případně můžete poslat již zapracované změny s ohledem na dnešní konzultace.

Předem díky

Šárka

středa 17. prosince 2014

ČTVRTEČNÍ PREZENTACE A PLACHTA

Jak bylo v pondělí na ateliéru upřesněno, ve čtvrtek nebude pouze vytištěná zmenšená plachta 300x1050 mm (stačí hezky poslepované A3/A4), ale proběhne i prezentace na projektoru (abychom viděli nejen celkový layout plachet, ale i detail zpracovaných výkresů).

Každý bude mít maximálně 3 minuty. Při prezentaci by neměl chybět zákres do úvodní fotky/finální záběr hlavní vizualizace a skici interiérů/objemové zákresy do zadaných fotografií. Kromě širších vztahů bude podrobně rozpracovaná úvodní situace (parter, povrchy, vstupy, zeleň, stínování atd.) Půdorysy a řezy by měli (vždy alespoň v jednom z pater) představovat směr, kterým se bude ubírat Vaše finální grafika. Další náležitosti plachty jsou uvedeny přímo v indesignovém souboru na dropboxu nebo v minulém příspěvku. Urbanisti a náplavkáři budou mít obsah jak bylo společně omluveno. Z plachty si prosím převezměte popisku.

U pozemku mezi kolejemi by jako název projektu v popisce plachty mohl být váš vlastní název podle náplně domu/cíle projektu + mezi kolejemi. Každý si tedy prezentaci uvede již vlastním názvem, například ATSS - nemocnice mezi kolejemi.


pátek 12. prosince 2014

PLACHTA NA PŘEDVÁNOČNÍ PREZENTACI

Na dropboxu najdete ve složce plachta na předvánoční prezentaci připravený layout. Je již v rozměrech finální plachty. Soubor má dvě strany - jednu pro ATBS a druhou pro mezikolejáře. Náplavka a urbanisti se budou řídit rozměrem horní vizu a popiskou, zbytek je na jejich vzájemné domluvě.

Popiska je pro všechny povinná - tzn. velikost písma a poloha řádků nesmí být změněna a písmo bude Calibri (je přiloženo v zipu)

Na příští čtvrtek bude stačit donést poloviční formát plachty 300x1050 v barevném provedení, klidně z pod sebou (hezky) slepených A3 formátů. Zavěsíme je vedle sebe a společně projdeme.

Úvodní foto pro bytovkáře najdete ve složce ATBS. Je to psd s názvem DCS_0056. Fotka ještě není srovnaná (všechny vertikální hrany budou muset být svislé). Domluvte se tedy mezi sebou, kdo ji srovná.
Ze zábradlí v předu by měl být vidět větší kus - možné nakopírovat z jiného fota ve složce foto na závěr - předvýběr. Zábradlí může být i užší, než je ve skutečnosti. Důležité je, aby se zdůraznilo, že je fotka zabraná z mostu. Foto musí být na finální prezentaci pro všechny stejné (včetně výše uvedených úprav), nicméně barevnost je na vás.

Pro parcelu mezi kolejemi najdete finální výběr zdrojových fotek na povinnou jízdu zakresů ve složce Foto - final výběr. Nejsou ještě v poměru, který by odpovídal rozměrům na indesignové plachtě, abyste je mohli podle potřeby srovnat. Všechny hrany na těchto fotkách budou svislé, fotky budou jednotně odbarveny (nebudou černobílé, ale jednotně desaturované na neutrálnější barevnost). Bylo by dobré nahradit nebe oblohou bez mráčků, aby po desaturaci nerušila. Zákresy objemů do těchto fotografií budou bílé, stínované. Detaily grafického zpracování budou specifikovány podle nejlepších výsledků z příštího čtvrtku.

ČTVRTEČNÍ PREZENTACE JE PRO VŠECHNY POVINNÁ a bude mít všechny náležitosti finální odevzdávky. Vizualizace nemusí být samozřejmě finální, ale budou již připraven záběr s konkrétní představou stafáže (pokud bude těžké vybrat finální záběr, pomůžeme přinést více a pomůžeme vybrat). U mezikolejářů musí být alespoň jeden řez a jeden půdorys vytištěn ve skutečné velikosti a bude již graficky proveden tak, jak byste si to představovali na finální prezentaci. Totéž platí o situaci.

Inspirací jak připravit první představu stafáže do vaší vizualizace může být toto video (obrázek ve 13:08, ale pokud budete mít chvilku, doporučuji celé,protože je to velmi hezký projekt).

úterý 9. prosince 2014

BYTOVKÁŘI - MODEL

Včera večer jsme ještě prohlíželi model a všimli jsme si, že není zohledněno klesání terénu. Pokud by zůstalo nábřeží rovné, nebudou vycházet Vaše pohledy a modely. Je tedy žádoucí doplnit svahování v celé délce nábřeží od mostu po budovu Povodí. Ulice od mostu k nádraží už může zůstat v rovině (a pravděpodobně tak i ve skutečnosti je).

Jinak je to oproti minulému obrovský rozdíl! Vypadá to hezky!

neděle 7. prosince 2014

DROPBOX

Na dropboxu jsou přidány nové složky. Najdete tam čtvrteční prezentaci o grafice a inspiraci jak kreslit zařizováky.

Najdete tam také ve složce ATBS fotky, které pro vás nafotil Marek Pertlíček a ve složce Mezi kolejemi užší výběr fotek na zákresy. Podívejte se na ně. Zítra probereme finální výběr, abyste mohli začít pracovat na zákresech. Vzorová plachta bude hotová ve čtvrtek (možná i dříve).

Bytovkáři na zítřejší ateliér vyzkouší, jestli se jim vejdou tři půdorysy vedle sebe (kromě garáží a 1.np) na plachtu, která bude mít rozměr 2100x600 mm tak, aby nebyly příliš nalepené vedle sebe. Půdorysy budou 1:100 a orientované jako situace a širší vztahy (tedy sever nahoře půdorysu).

Jinak na zítřek platí obsah prezentace (vyvěšený na blogu minulý týden), byť se bude konzultovat. Těšíme se na modely.

pátek 5. prosince 2014

SOBOTNÍ PŘÍSTUP NA FAKULTU

Sobotní vstup je posvěcen paní tajemnicí. Kdyby Vás nechtěli pustit, odkažte se na mail, který na recepci posílala. Jsou v něm uvedena vaše jména.

středa 3. prosince 2014

VARIANTY FINALNI PREZENTACE A ČTVRTEČNÍ ATELIÉR

Ve čtvrtek ráno od 8:00 bude prezentace ke grafice plachty.

Finální prezentace ateliéru má zatím tři možné podoby. Kdo má nějaký komentář - napište na mail ateliéru nebo během zítřka..

1.

2.

3.

úterý 2. prosince 2014

ZÁKRESY DO FOTOGRAFIÍ

Jak bylo včera v ateliéru zmíněno, chtěli bychom vás poprosit , jestli nemáte hezký záběr na zákresy. Budou to fotky podle tohoto schématu.
Bytovka
Informace k fotce na schématu.


Mezi kolejemi
1. Tento záběr nemáme vůbec
2. Zákresová fotka by měla mít kousek protihlukovky, ale ještě větší kousek zdi opěrné zdi kolejiště, kdyby nikdo lepší neměl, ve čtvrtek dohodneme, která z těchto dvou bude lepší. 


3. Zákres by měl být do fotky, ve které bude vidět jak most, tak protihluková stěna.
 4. Tuhle fotku z vlaku asi nikdo nemá. Tato je tedy už vybraná


Kdyby měl někdo fotku od mašinfíry z předku lokomotivy směrem od hlavního nádraží na Mnichov, možná bychom některou z fotek vyhodili a nahradili ji touto :).


Jestli někdo tedy má lepší foto, pošlete prosím na mail ateliéru.