čtvrtek 21. listopadu 2013

LETIŠTĚ - KONZULTACE 25.11.

Ti, co v minulém týdnu nekonzultovali mají povinnou účast na pondělní konzultaci. Konzultace bude obsahovat jak řešení letištního terminálu, tak muzea respektive hotelu či základny. Výkresy minimálně v měřítku 1:500 (lépe 1:200).

Během příštího týdne by se mělo podařit konkretizovat nosnou konstrukci a tím i řezy a materiálové řešení. Ve čtvrtek 5. 12. bude probíhat prezentace vašich projektů. Její obsah bude stejný  jako při minulé prezentaci. Navíc budou představeny fasády a celkové pohledy na letiště zobrazující vzájemné prostorové vztahy mezi navrhovanými objekty (jak 2D, tak 3D).

Při prezentaci budeme požadovat přehlednou situaci území v grafice, která se bude svou názorností blížit finální odevzdávce.

HOMOLÁK - KONZULTACE 25. 11.

Kromě půdorysů a řezů v měřítku 1:50 by se měla začít konkretizovat fasáda, přesnější vybavení pokojů a řezy odpovídající detailem měřítku 1:50.

Pro jasnost (ujasnění) konceptu by bylo dobré vytvořit axonometrické schéma, které poté bude možné přidat na závěrečnou prezentaci. Pokud již není vybrán typ nosné konstrukce, třeba v pondělí předložit ke konzultaci.

5.12. bude od 8:30 probíhat prezentace vašich návrhů, která bude obsahovat výše uvedené části.

PLZEŇ - KONZULTACE 25.11.

na pondělní konzultaci si připravte:

- půdorysy všech podlaží včetně návaznosti garáží 1:100 (1:50)

- první představu fasády (v měřítku půdorysů, všechny pohledy + konkrétní představa o materiálovém řešení, zábradlí atd.)
- řez 1:100 (1:50)
- fyzický model 1:100 (1:50), se kterým budeme při konzultaci pracovat (BEZ MODELU NEBUDEME KONZULTOVAT)

Další pondělí 2.11. bude prezentace vašich projektů, která bude obsahovat všechny výše uvedené části. Po ní již budeme pozornost věnovat zejména fasádám a obsahu závěrečné prezentace, proto by se během příštího týdne mělo podařit dotáhnout řešení jednotlivých bytů.

Prezentaci zahájí Aleš, Tomáš a Marek (obsah jejich prezentace bude uzpůsoben zadání).

neděle 17. listopadu 2013

LETIŠTĚ VODOCHODY

Aktuální článek z České pozice. Doporučuji i diskusi pod článkem, která se zabývá kapacitou a počtem letů.

pondělí 11. listopadu 2013

JAK A CO PREZENTOVAT

Díky za vaše odevzdávky. Během příštího týdne bychom pro vás rádi připravili prezentaci o tom, jak přehledně prezentovat projekt, jaké grafické techniky je možné využít a jakým způsobem dostat do výkresů potřebné informace.

S tím souvisí i snaha projít společně některé základní programy (AutoCAD, Photoshop, InDesign a případně SketchUp) a pokusit se naznačit, jakým způsobem nejsnáze dosáhnout přehledných prezentací. Pokud vás napadnou konkrétní problémy, které vás při přípravě prezentací brzdí (jako jsou exporty vhodných formátů, vytváření příliš velkých souborů nebo rozpaky nad velikostí rozlišení připravované plachty), napište na mail ateliéru a zkusíme v pondělí 25. 11. po 18 hod společně probrat.


pondělí 4. listopadu 2013

POLOSEMESTRÁLNÍ ODEVZDÁNÍ

Všichni ATBS a ATZBP Bydlení u Radbuzy doplní do svého polosemestrálního odevzdání chybné a chybějící věci ze své prezentace, umístí vše na A1 a ve čtvrtek 7.11.2013 do 11.30 hod vytištěnou plachtu odevzdají v atelieru 744. Pozdější termín není možný. Ondra, který se bez omluvy nedostavil na prezentaci své práce již odevzdávat nemusí, nesplnil úlohu.
Tomáš a Marek, kteří budou ve čtvrtek prezentovat Homolák mohou Radbuzu odevzdat společně s Homolákem v pondělí 11.11.2013 do 17.30 hod. Marek bude ve čtvrtek prezentovat obě své práce.

neděle 3. listopadu 2013

PREZENTACE HOMOLÁK A KBELY 7.11.

Prezentace bude elektronická v délce 15 min a po ní bude následovat naše hodnocení.

Hlavní body prezentace
urbanistické řešení  v měřítku mapového podkladu (schéma zobrazení  vašeho návrhu v širších vztazích a preferované návaznosti na analýzy - vše v rozsahu jednoho slidu a k tomu slidy foto urbanistického modelu 
- urbanistický model (do společného modelu vaše hmotové řešení)
- situaci území v měřítku modelu s okolními vztahy, která jasně popíše umístění objektu a jeho vazby na nejbližší okolí
řezy a schéma půdorysů jednotlivých pater všech domů
Homolák  1:200 (1:100)
Kbely 1:500 (1:200)
perspektivy 
- model v měřítku půdorysů a řezů (pokud se budova zařezává do terénu, bude vhodné k ní vytvořit svůj individuální výřez terénu, ve kterém bude stavba umístěna a její napojení na nejbližší okolí)
- koncept materiálového a konstrukčního řešení
- další slidy jsou na vás.

Následující pondělí 11.11.2013 do 17.30 hod proběhne polosemestrální odevzdání, které bude mít náležitosti shodné s hlavními body prezentace. Měřítka půdorysů a řezů si odsouhlasíme v pondělí tak, aby byla čitelná vytištěná na formátu A1. Po domluvě bude možné plachty za úplatu vytisknout i na ústavní tiskárně v pondělí odpoledne.

pátek 1. listopadu 2013

PREZENTACE PLZEŇ 4.11.

Hlavní body prezentace
- urbanistické řešení (není třeba důkladně při prezentaci popisovat, přesto by mělo schéma zobrazovat řešení  vašeho návrhu v návaznosti na stávající zástavbu, návaznost na prostor u lávky směrem k papírně, vyznačení parkování a příjezdových cest - vše v rozsahu jednoho slidu a k tomu slide foto modelu nebo urbanistický model
- řezy domem 1:200 (1:100)
- schéma půdorysů jednotlivých pater 1:200 (1:100)(schodiště, výtah, vyznačení bytových jednotek a jejich vnitřní členění, bez nábytku, ale s kuchyňskou linkou a zařizovacími předměty v koupelnách - k jednotlivým patrům možné přidat malé schéma řezu, které přehledně naznačí umístění patra v domě a jeho návaznost na terén, garáže atd.)
- perspektivy - ze strany nábřeží, ze strany vnitroboku, dále dle vašeho uvážení
- model v měřítku půdorysů a řezů (pokud se budova zařezává do terénu, bude vhodné k ní vytvořit svůj individuální výřez terénu, ve kterém bude stavba umístěna, včetně znázornění podzemních parkovišť atd.)
- další slidy jsou na vás.

Prezentace max 5 minut 
(Připravte prezentaci tak, abyste stihli nastínit základní koncept domu, které důsledky analýz jsou pro Vás zásadní a jak je uplatňujete ve svém návrhu. Při prezentaci není třeba detailně popisovat jednotlivé byty (to uvidíme graficky), ale bude zásadní popsat pohyb v okolí domu a v domě, návaznost na nábřeží, orientaci vůči světovým stranám, výhledům a stávající zástavbě, hierarchii zeleně, atd.) 

Poté bude následovat naše hodnocení též max 5 minut

Prezentace se týká i Aleše s přibližně podobným rozsahem odevzdání jako ATBS. V případě urbanistického řešení Marka a Tomáše budeme požadovat základní celkové schéma území a poté detailnější řešení vybrané částí urbanismu, perspektivy a model (vše přizpůsobeno individuálnímu rozsahu).

Následující čtvrtek 7.11.2013 do 11.30 hod proběhne polosemestrální odevzdání, která bude mít náležitosti shodné s hlavními body prezentace. Měřítka schémat upřesníme v pondělí. Prezentace bude vytištěna na formátu A1. Bude možné si jej vytisknout i na ústavní tiskárně po domluvě v pondělí.