pondělí 28. prosince 2015

Plachta

Mustr na plachty je už na dropboxu. Obrysové pomocné rámečky a popis jsou ukryté v masteru. Pokud cokoliv nevychází, vytvořtte alternativu, která bude odpovídat obsahově a měřítky. Ti, co mají plachty dvě samozřejmě mohou libovolně upravovat. Fotky zákresů ale držte +- stejně velké. Současný layout je pouze nástřel a pokud někdo vymyslí lepší, uděláme jej závazný všem. Jen mějte na paměti, že nejdůležitější věci by měly být ve výšce očí, aby byly návštěvníkům výstavy dobře přístupné.

Díky všem, kteří zaslali své podklady pro vytvoření layoutu.

čtvrtek 24. prosince 2015

Měřítko a veřejný prostor

 


více na archdaily

Povánoční prezentace

4.1.2015 od 14:00 bude probíhat předposlední prezentace tohoto semestru.

Každý bude mít na prezentaci 6 minut a představí všechny hlavní principy svého konceptu, jakoby to byla prezentace finální.

Společně s tím přinese vytištěnou plachtu polovičních rozměrů. Letos kvůli výstavě v Hradišti máme omezenou plochu - jedna plachta bude mít proto rozměry 500x1900mm (vytištěno po Vánocích tedy bude 250x950mm, klidně poslepováno z A3), některým bude stačit plachta jedna, u některých počítáme se dvěma. Přiložený plánek je předběžný nástřel - pokud budete potřebovat méně anebo více, napište na mail ateliéru, ať můžeme zapracovat. Plachty budou zavěšené od stropu a a pod nimi budou desky stolů ve výšce 500mm.

Na dropboxu (tento odkaz najdete také trvale vpravo v záložce odevzdání) je vytvořena složka, kde se v následujících dnech objeví předběžné layouty plachet - závazný je rozměr vizualizace, poloha hlavního nápisu v master page, cca rozměr dalších zákresů/vizualizací a měřítka výkresů. Plachta se možná bude po Vánocích ještě trošku vyvíjet, aby sedla všem. Přesné výřezy pro schwarzplán a situaci stanovíme až po společné prezentaci. Layout, který na dropboxu najdete můžete dodržet, ale pokud vám cokoliv nebude vycházet, vytvořte vlastní uspořádání.

Vizualizace - záběr hlavní vizualizace je na vás. Bude nejvíce propracovaná. V menším měřítku budou na plachtě zákresy, které ale mohou být abstraktnějšího rázu než hlavní vizualizace (zatím dělejte bílé, stínované, více domluvíme po Vánocích). Závazné budou pro proluku zákresy z Jiráskovy a Turnovské, u továrny to bude zákres od zámku a jakýkoliv další exteriérový zákres do vlastní fotky. Všichni z ATBS dále udělají 2 perspektivy interiéru. Zbytek může interiér anebo exteriér. Počet těchto malých perspektiv může být i vyšší než 4, pokud budete potřebovat zobrazit například atmosféru vnitrobloku atd.

Dále v odkazu najdete Pomocníka - wordový dokument, kde jsou sepsány hlavní požadavky na plachtu a nastíněna řešení komplikací, které na vás při zpracování číhají. Pozorně si jej přečtěte a v průběhu práce procházejte, ať vám tyto informace nemusíme říkat každému zvlášť několikrát dokola.

První týden v lednu se pokuste dotknout všech oblatí, které jsou v Pomocníkovi zmíněny. Není třeba mít všechno vyladěné do posledního detailu, na to je pak ještě týden, ale jde spíše o to, abychom se na to společně podívali a mohli poradit, jestli je daná cesta správná, kde je možné ji vylepšit, anebo jestli neexistuje jiný způsob, který by váš návrh lépe odprezentoval. Hned v pondělí 4.1. je žádoucí přinést zákresy, perspektivy a interiéry, abychom společně vybrali nejlepší záběr.

S přáním bohatého Ježíška

Vaše MáMA

středa 23. prosince 2015

Prezentace grafika

Prezentaci ke grafice z předminulého týdne najdete zde. Jako dobrý příklad by vám též mohly posloužit studentské projekty z minulých let prezentované na blogu.

Save the Date!

Zahájení výstavy v Mnichově Hradišti nakonec proběhne kvůli možnostem místních v úterý 2.2.2015 v prostorách Galerie konírna. V pondělí navečer nebo v úterý ráno bychom sbalili výstavu a odpoledne před zahájením ji připravili na místě. Začátek je plánovaný na 18:00. Bude oficiální uvedení a pak každý velmi krátce představí svůj projekt (nejlépe tak na 2 minutky). Zapište si tedy termín do diáře, abychom se tam mohli ukázat všichni. Ujme se někdo zpracování pozvánky?Jak se dělá průchod fabrikou?

ishigami tapers yohji yamamoto gansevoort street store NY


pondělí 21. prosince 2015

Znovu a lépe

aneb stěna hanby!Nechejte to znovu vyřezat a tentokrát ten karton dejte na laser správně - tohle nemůžeme v Hradišti vystavit. Při lepení také prosíme opatrně, neb ne všechno je způsobeno špatným řezáním. Třeba to po neúspešném modelu schodů dotřetice vyjde.


středa 16. prosince 2015

Čtvrteční konzultace

Připomínáme, že bylo v pondělí domluveno, že na čtvrtek každý připraví hmotové řešení a návrh fasád.

Fasády (pohledy, ne perspektivy) budou kresleny pro všechny pohledy,  budou alespoň ve 3 variantách (zobrazení různých proporcí otvorů dle vnitřní dispozice) a budou připraveny referenční fotografie materiálového řešení. Výkresy budou mít zobrazeno stínování, které zohlední polohu oken vůči přední ploše fasády a zapuštění lodžií a balkónů.

Pro továrnu je povinná perspektiva z Arnoldovy (a Havlíčkovy, týká-li se jeho projekt této části) a u proluky Jiráskovy (správně zobrazit vjezd a průchody) a Turnovské. Jakékoliv další, jsou-li třeba, přineste také :).

Také bude zítra potvrzeno hmotové řešení. Model je povinnou součástí konzultace - musí být přesný, aby v něm bylo průkazné výškové návaznosti na okolní zástavbu.

Bez výše uvedeného nekonzultujeme! Samozřejmě je možné dopracovat i během ateliéru a konzultovat později.


středa 9. prosince 2015

Grafika

Zítra začneme naposled dřív ve 13:30 a mrkneme na základy grafiky - bude to stejná prezentace jako loni, pouze v ní přibude několik málo dalších obrázků. Přijďte ale pokud možno všichni, opakování matka moudrosti :). Ve 14:15 pak bude společné focení v atriu u jelena na fakultní PF, kde nesmíme chybět.

Brožura

Výsledek našeho společného snaženía v něm naše část

neděle 6. prosince 2015

sobota 5. prosince 2015

Foto z Vídně

Prosím všechny, co ve Vídni fotili, aby je přinesli v pondělí na disku. Přehrajeme si je na školní server.

Díky!

středa 2. prosince 2015

Za bydlením ve Vídni - účastníci


Adam Brich
Katka Čalounová
Pavel Fuchs
Adéla Grůšová
Adéla Hajšmanová
Honza Chaloupek
Viktor Uher
Valentýna Vaclíková
Oliver Župa
Kristýna Trpkošová
Eliška Reichmannová
Marek Spálenka
Eva Svobodová
Adam Škarka
Lucka Špetová
Šárka Malošíková
Josef Mádr

AutoCAD

Zítra ve 13:30 začneme malým úvodem do AutoCADu. Kdo ho používá a chce umět víc, nechť dorazí.

úterý 1. prosince 2015

Polosemetrální odevzdání - pokračování

Zbytek hodnocení zde.

I přesto, že jste měli přesně vypsáno, co má prezentace obsahovat, málokdo to dodržel (přitom stačilo odškrtávat) - věnujte těmto seznamům zvýšenou pozornost, většina toho totiž platí po celou dobu konzultací a i pro finální odevzdávku.

V odevzdávce byly velké rozdíly v rozpracovanosti a přehlednosti grafiky. Je třeba co nejdříve dohnat ty, kteří dostali dobré hodnocení.


Další obecné poznámky z polosemestrálního odevzdání
- v řezech občas chybí informace/grafika toho, co je ulice a co je dvůr, nevyznačeno v půdorysech, nebo otočeno proti logice domu
- co je pod úrovní terénu, musí mít zeminu okolo vyšrafovanou!!! (pomáhá externistům dobře číst) a to jak v půdorysech, tak řezech
- v půdorysech značíme (trocha základů z prvního ročníku)
-         výstupní čáru schodiště
-         přerušení schodů na nástupním rameni ve výšce jednoho metru (i když se to podle nové normy má dělat na výstupním – je to blbost a budeme pracovat podle starého způsobu zakreslování, který je čitelnější!)
-          zobrazujte hrany teras a zábradlí nejen na daném patře, ale i o patro níže (budou pouze tenší)
-          hrany nad rovinou řezu

Bytové domy
-         v minulém roce jste měli přednášky na téma bytové stavby a složili jste zkoušku, očekáváme tedy, že jste vše podstatné vám již bylo sděleno
-         pro připomenutí norma Obytné budovyČSN 73 4301 
-         v domech zatím dost z vás neuvažuje s kočárkárnou/kolárnou, sklepy, tzb, schránkami na poštu, odpadky, jádry (šachtami), nábytkem

Na další konzultace je všichni noste i fasády včetně stínování a skici/3D všech důležitých prostor – jak interiér, tak exteriér. Fasády budou ve více variantách a vždy dotaženy pro celý dům – ne jen nejvíce exponované místo, ať vás to pak nepřekvapí.