středa 16. prosince 2015

Čtvrteční konzultace

Připomínáme, že bylo v pondělí domluveno, že na čtvrtek každý připraví hmotové řešení a návrh fasád.

Fasády (pohledy, ne perspektivy) budou kresleny pro všechny pohledy,  budou alespoň ve 3 variantách (zobrazení různých proporcí otvorů dle vnitřní dispozice) a budou připraveny referenční fotografie materiálového řešení. Výkresy budou mít zobrazeno stínování, které zohlední polohu oken vůči přední ploše fasády a zapuštění lodžií a balkónů.

Pro továrnu je povinná perspektiva z Arnoldovy (a Havlíčkovy, týká-li se jeho projekt této části) a u proluky Jiráskovy (správně zobrazit vjezd a průchody) a Turnovské. Jakékoliv další, jsou-li třeba, přineste také :).

Také bude zítra potvrzeno hmotové řešení. Model je povinnou součástí konzultace - musí být přesný, aby v něm bylo průkazné výškové návaznosti na okolní zástavbu.

Bez výše uvedeného nekonzultujeme! Samozřejmě je možné dopracovat i během ateliéru a konzultovat později.


Žádné komentáře: