neděle 30. října 2016

Pokruhová prezentace

Zítřejší prezentace začneme prolukami na náměstí. Vše je třeba prezentovat s vyznačním návaznosti na okolí - nejen v situaci, ale i v půdorysech a v řezech (značit i budovy za rovinou řezu). Fasáda by měla být prezentována včetně materiálového řešení (součástí prezentace malé obrázky materiálu). Jde o koncepční představu řešení, tedy zda má být dům otevřený nebo uzavřený, abstraktní nebo s přesnou tektonikou, prosklenný nebo spíše hmotný...

U modelu je důležité sledovat přesnost osazení do okolí. Velké modely budou v ateliéru před desátou ráno.

Prezentace bude trvat maximálně 8 min. Kratší budou vítány.

pátek 21. října 2016

Pondělní ateliér

Během pondělí se budeme dále věnovat návrhům hmotového řešení společně s půdorysy. Zaměříme se na hledání správných vazeb na širší okolí a schémata fungování domu (kde schodiště, kde byty, kde obchody - jaká vazba na ulici, na dvorek atd.). Více variant bude vítáno. Pracovní model je třeba kvůli prověření návazností. Řezačka by již v pondělí měla být zpět.

Ateliér začneme 14:15 krátkými prezentacemi k tématu Pokojů, ideálně krátké (cca 5 min), aby byl čas na  komentáře.