Zadání ATSS - Letiště KbelyLetiště Kbely

Letiště v atraktivní pražské lokalitě jako soubor staveb pro magisterské studenty. Součástí zadání je návrh stavebního programu vyjadřující možný investiční záměr od aerotaxi, helioportu, vyhlídkových letů, vnitrostátních a mezinárodních spojů přes interaktivní letecké muzeum až po aviatický klub nebo vojenskou leteckou základnu. Součástí souboru staveb bude i řešení stávajících provozních budov na letišti.