pondělí 30. března 2015

ČTVRTEČNÍ ODEVZDÁNÍ A PREZENTACE

Dnešní prezentující ve čtvrtek odevzdají prezentaci doplněnou o komentáře, které dnes dostali. Formát minimálně A1 (dnešní mylně uváděná A2 by byla moc malá a nic by na ní nebylo vidět). Cílem je graficky přehledná prezentace konceptu, ze které bude jasný návrh, širší vztahy, na perspektivách budou doloženy nejsilnější prostorové vazby potvrzující správnost konceptu. Dále povinné půdorysy a řezy. Komu chyběl koncept konstručního řešení, nezapomene doplnit. Lávky nejlépe v měřítku 1:250. Na mail odeslat fotku modelu. Urbanisti dostanou mailem podrobnější komentář.

Odevzdání do 14:00.

Obsah prezentace je podrobně rozepsán v pravém menu. Měl by sloužit jako hlavní vodítko, nicméně nadstavbám se meze nekladou. Budeme sledovat nejen návrh, ale i přehledné grafické zpracování. Vše možné kreslit v ruce, pokud bude ve vysoké kvalitě a nebude chybět stínování, šrafování, řezy odpovídající skutečnému členění, atd.
Každá varianta bude prezentována celou sadou výkresů (půdorysy, řezy, fasády, perspektivy), aby byly doloženy vazby na širší okolí.

Model 1:250 (dům včetně návazností na terén - buď umístěn do celkového modelu a nafocen do prezentace nebo vlastní terén s výřezy) povinnou součástí prezentace!

Ve čtvrtek ostrý start 8:00.

pátek 27. března 2015

MODELY A DIPLOMANTI

Protože k nám v pondělí přijede návštěva, bylo by fajn dostat model Radbuzy (i s "pauzákovou" řekou) na stěnu ještě před tím, než vstoupí host do dveří. Také by bylo dobré dát dohromady okolí Lochotínské lávky a opřít ji aspoň o okno, aby se v ateliéru zase dalo chodit. Předem díky.

V pondělí prezentují i diplomanti!

úterý 17. března 2015

PREZENTACE

Pro ty, co nebyly na pondělním ateliéru - polosemestrální prezentace oproti harmonogramu proběhnou v opačném pořadí:

30.3. lávkaři, urbanisti a diplomanti
2.4. náplavka

V harmonogramu již prohozeno.

pondělí 16. března 2015

DISKUSE KE ZMĚNĚ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU ČVUT

Dostala jsem pozvánku na zítřejší akci, která se ale bude týkat hlavně Vás a Vašeho dalšího studia:
https://www.facebook.com/events/1584419825176090/

TISK PODKLADŮ NA MODEL A FOTKY PLOVÁRNA

Podklady na model vyšly na 800 Kč, tzn. každý 57 Kč. Ve čtvrtek prosím nezapomeňte přinést. A žlutí hříšníci ještě doplatí své dlužné částky za prezentace. Nebo začne nabíhat zpozdné!

Začnete-li pracovat na modelu již zítra - zastavte se v kanceláři 813 pro řezačku. Půjčí Vám ji tam kdokoliv, když řeknete, že jste od nás z ateliéru. Nezapomeňte ji vrátit zpět. Na dropboxu máte soubor km_vse_aktu_výřezy.dwg.

Každý si připraví na ateliér vytištěné fotky místa, na kterém tvoří svůj návrh. Formát 4 fotky na A4, libovolné množství, barevně, vystříhnout bez bílého rámečku. Na okno ateliéru nakreslíme schematicky Radbuzu mezi dvěma mosty a přilepíme okolo fotky k daným místům. Má-li někdo panoramatické fotky jednotlivých zálivů, tak  můžeme vytisknout i v kuse na plotru nebo poslepovat z A4.

Všechny půdorysy i řezy již budou kresleny na podkladu v jednotném měřítku a budou dle skutečnosti. Bude-li více variant, budou všechny ve stejném měřítku, aby byly srovnatelné.

sobota 14. března 2015

PŘEDNÁŠKA HEIDE & VON BECKERATH


KVALITÁŘ 19. BŘEZNA 2015 18:00 

Přednáška berlínské architektky Vereny von Beckerath, po které bude následovat diskuse s Verenou von Beckerath, Timem Heide a Adamem Gebrianem.

Přednášku uvede Vladimír Fialka, večerem provází a diskusi moderuje Helena Doudová

Přednáška i diskuse se budou probíhat v angličtiněPOLOSEMESTRÁLNÍ PREZENTACE

Protože se již blíží polovina semestru, je dobré vědět, co vás čeká.

Prezentace bude trvat 8 min. Po 10 minutách bude prezentace utnuta zcela. Společně bude moci prezentovat již jen Míša a Ondra. Lávkaři budou již každý sám.

PLOVÁRNA
Prezentován bude ucelený koncept vzešlý z možných variant, které budete v další fázi semestru rozpracovávat dílčími variantami. Je třeba dodržet minimálně níže uvedený obsah:
- situace širších vztahů (graficky jasně a přehledně zpracovaný celkový koncept území, neztrácejte čas dlouhým popisováním toho, co jste již prezentovali po workshopu!)
- stavební program (opět stručně a přehledně sepsaná/schématem vyjádřená náplň, žádné dlouhé popisování!)
- varianty řešení- koncepty prezentované na skicách

každá varianta bude obsahovat:
- půdorys se širšími vztahy k okolí (graficky jasně čitelné členění terénu - vrstevnice/stínování/jiná grafická značka, vyznačení zeleně, přístup do území)
- řez a pohledy (budou průkazně zobrazeny vazby na okolní terén, stávající budovy, bude zřejmá úroveň hladiny, okolních stromů
- perspektivní skici/axonometrická schémata (nejen nejbližšího okolí, ale i pro váš návrh důležité dálkové průhledy z protějšího břehu, z mostů, atd.)
- model/y v měřítku společného modelu, případně další, které vysvětlí koncept Vašeho návrhu

Je zakázáno hovořit o věcech, jež nebude možné vyčíst z prezentace:). Nezapomeňte na severku!

LOCHOTÍNSKÁ LÁVKA
Nejprve bude prezentovat Šárka, která představí její ideové řešení širších vztahů a svůj návrh (vyústění na obou březích Mže, řešení Tyršovy, napojení na město, uliční profil, atd.). Zbytek - pokud nesoulad s Šárkou - představí vlastní řešení širších vztahů, jinak již přejde k vlastnímu návrhu. Je třeba dodržet minimálně níže uvedený obsah:
- situace širších vztahů (graficky jasná a přehledná, neztrácejte čas popisováním toho, co jste již prezentovali po workshopu!)
- půdorys a řez (nebude již jen bezrozměrnou skicou, ale jednotlivé výšky a šířky budou odpovídat skutečnosti, bude v něm vložena stafáž, pro jasnou přehlednost měřítka, nejdůležitější výškové úrovně, které bude návrh propojovat, budou mít vepsanou výškovou kótu)
- pohledové skici z různých úrovní (od Roudné, u Tyršovy, ze sadů 5. května, atd.)
- konkrétní představa konstrukčního řešení
- modely (zasazení do společného modelu a model spojený s konstrukčním řešením)

Je zakázáno hovořit o věcech, jež nebude možné vyčíst z prezentace:).

URBANISTI
Definování cílů vize a rozsah řešeného území, návaznosti širších vztahů a definitivní koncept důležitých uzlů pro řešené území, koncept a hmotové řešení hlavní lokality včetně funkčního využití. pokud se návrh bude ubírat jiným vizionářským směrem, tak se rozsah domluví při konzultacích.

Je zakázáno hovořit o věcech, jež nebude možné vyčíst z prezentace:).

DIPLOMANTI
Asi již víte po mnoha letech studia, co se od Vás očekává :). Prezentovat se budou ucelené koncepty řešení. V obou případech by již měla být usazena umístění vstupů do objektu, hlavních komunikačních uzlů a vyřešeny vazby mezi jednotlivými částmi programu. Oba byste správnost řešení měli doložit skicami interiéru i exteriéru a Marek bude mít navíc model/y. Zadání jsou hodně rozdílná - rozsah tedy upřesníme společně na konzultacích. 

středa 11. března 2015

ZÁPIS TRESTOMĚŘIČE

Stěna hanby

Hříšníci a jejich dluhy:

10,- Dominik +30 s
10,- David +40 s
10,- Matouš +30 s      
30,- Lukáš +90 s
20,- Nikola +80 s            
90,- Štěpán M. +270 s
60,- Radka +180 s         
10,- Šárka +30 s            
30,- Eva +90 s                
360,- Ondřej +1080 s     

Aby to nevypadalo, že jedince s vrozenými poruchami vyjadřování  trestáme, tentokráte zaplatí pouze 50,-  Zbytek jim bude trvale odpuštěn až při příští prezentaci, prokáží-li zlepšení dodržením časového limitu (ztracené případy mohou zaplatit plnou částku již nyní).

neděle 8. března 2015

PREZENTACE

Každý má na prezentaci 6 minut a ani o chvíli déle. Hovořit je dovoleno jen o tom, co bude promítnuté na zdi. Jiné vize, než ty, co jsou zachyceny obrazem, nejsou povoleny :).

A tentokrát již budou opravdu nabíhat trestné minuty!!!

VELKÁ ATELIÉROVÁ SOUTĚŽ - VÝSLEDKY

Tisková zpráva

Letošním vítězem již druhého ročníku Velké ateliérové soutěže se v konkurenci velmi kvalitních a koncepčně silných návrhů stal plzeňský rodák Marek Pertlíček. V těsném závěsu zůstala Bára Stejskalová (kvůli kriminální povaze některých částí návrhu). Třetí místo získal Dominik Daněk.

Hlavní cenou byl dort Choco de Luxe z místní cukrárny Beruška.

Protože z důvodu nepřítomnosti vítěze nebylo možné cenu předat, dospěli jsme společným demokratickým hlasováním k jednoznačnému názoru, že bude první cena rozdělena rovným dílem mezi všechny přítomné účastníky workshopu.


Vítězi srdečně blahopřejeme k jeho výhře!Všechny návrhy jsou k nahlédnutí zde.

úterý 3. března 2015

VELKÁ ATELIÉROVÁ SOUTĚŽ

Posunutá odevzdávka do čtvrtečního večera - na mail ateliéru - výsledky ohlásíme na workshopu.

Zvažte, jak by měl vypadat model území pro plovárnu a modely pro most - jak prezentovat všechna zadání a dát i přes rozdílné měřítko úloh všem (a to i včetně urbanismu) jednotnou linku.

Ta architektura

Ve čtvrtek 5.3. 2015 ve 19:30 v Korzu Veletržního paláce.


pondělí 2. března 2015

WORKSHOP

Sraz v Plzni v Papírně v 9:00 v pátek. Minule jsme vstupovali přes kavárnu, která je hned u vstupní vrátnice. Budete-li mít problém najít, volejte - budeme na drátě.

Cena: 1450
ubytování 210/noc - kdo nespí, může si odpočítat
jídlo viz níže
zbytek je za pronájem papírny

Hřeby programu:
Pá - 14:00 sraz s Markem Sivákem z Pěstuj prostor - představí nám iniciativy jejich spolku a hlavně co vše se událo a ještě se chystá s plovárnou
So - 18:00 Kuba Mareš představí svou činnost v Plzni
V mezičase konzultace, jídlo a konzultace

Na oba pány si připravte otázky :)

Jídelníček:
PÁTEK 6.3
Oběd  
- Hovězí Vývar s játrovými knedlíčky
- Hovězí guláš s knedlíkem 108,-
káva
Večeře 
- Sekaná ve slaninové košilce / bramborová kaše 85,-

SOBOTA 7.3
Snídaně 
- Protein 67,-
Oběd
- Celerová  krémová polévka se slaninou / pečivo pečivo
- Chorizo Ragu z vepřové krkovičky/ těstoviny 108,-
káva
Večeře  
- Obložené chleby  /variace paštika,sýry, uzeniny,pomazánky ,zelenina,vejce /
 Špaldový jablečný koláč,quiche různé variace 85,-

NEDĚLE 8.3
Snídaně
káva
- Kontinental 67,-
Oběd
- Bramborová polévka / pečivo
- Bolehošťský řízek / brambor vařený,tatarka 108,-
Uvedé ceny jsou včetně DPH.

Nechce-li někdo jakékoliv z jídel nebo má-li speciální požadavky, dejte vědět na mail (i v případě, že už to jednou psali)

Bydlet budeme v Zahradní. Předpokládaný konec v neděli do 15:00 (16:00).

Má-li kdokoliv jakýkoliv dotaz - pište na mail.

STAVBA

Ve čtvrtek v 8:00 zde. Helmy s sebou.

Určeno pro bakaláře a budoucí bakaláře.