středa 21. září 2016

Druhá schůzka ateliéru

Další schůzka ateliéru se bude konat 29.9. ve 14:00.

Zájemci z prvního ročníku magistra, kteří se nebudou moci dostavit osobně kvůli promocím, mohou své portfolio zaslat na mail ateliermadr@gmail.com.

Výsledky dáme vědět všem ve čtvrtek večer.

neděle 11. září 2016

Schůzky ateliéru


Společná prezentace ateliérů Ústavů navrhování se bude konat
21. září od 9:00 v posluchárně 105.
Po ní proběhne schůzka v našem ateliéru 744.

Další schůzka bude v následujícím týdnu, termín upřesníme.

Portfolia s sebou. S každým si individuálně popovídáme.

Těšíme se.

pátek 9. září 2016

Kolín - proluka u kolejí


ATBS, ATOS, ATZBP, ATV, ATVZ

Proluka v ulici Sokolská je jen kousek od hlavního náměstí. Hned vedle ní se nachází malý domek na prodej lístků pro vlakovou stanici Kolín zastávka a také lávka na Kmochův ostrov a dál přes vodu na druhý břeh Labe. Místo nabízí hezké výhledy na řeku a slibuje dobrou dostupnost. Přesto má jednu nevýhodu a tou je hluk z hlavní železniční trati na Prahu. Jak by měl nový dům vypadat a jaké funkce by měl poskytovat je úkolem tohoto zadání (u ATBS se ale předpokládá převážně bytová náplň).

přístup z ulice Sokolská

letní zahrádka v místě proluky

sousední dům - Hostinec U Ostrova

vpravo budova TJ Sokol

vlevo vstup na lávku přes železniční most

a u ní prodej lístků ČD

pohled z lávky

stanice Kolín - zastávka
domy mezi tratí a ramenem Labe

pohled přes Labe a Kmochův ostrov

Kolín - proluka u náměstí


ATBS, ATZBP - proluka
ATSS - proluka společně s domem na Karlově náměstí
ATV, ATVZ - dle dohody

Proluka u Karlova náměstí v Kolíně je přístupná pouze pěšky Zlatou uličkou anebo skrze průchod jedním z domů na náměstí. I když dům, který na místě dříve stál, nebyl vysoký, okolní zástavba se svou výškou různí a nové výškové řešení tak není jasně dáno. Náplň domu je předmětem řešení tohoto zadání. Kromě bytového domu s další funkcí v parteru (pro ATBS) se nabízí například kanceláře, galerie anebo vzdělávací zařízení. Záleží na úvodních analýzách. Pro ATSS je součástí řešení i rekonstrukce a náplň domu na Karlově náměstí č.7, který dnes patří stejnému majiteli. K dispozici budou všechny potřebné výkresové podklady.

dům na náměstí a vstup do ulice Zlatá a
vstup z ulice Pražská


 zbytky původního domu

  
průhled z uličky uvnitř bloku

 ulice Karolíny Světlé

 vstup do Zlaté zlaté z ulice Karolíny Světlé

 vstup na proluku přes průchod domem na náměstí
proluka

Proluka

Proč jsme vybrali jako téma zimního semestru 2016/17 proluku? Protože dovoluje propojit všechna zadání jednotlivých ročníků a využít tak plně výhod vertikálního ateliéru a hlavně - díky jasně vymezeným hranicím pozemku a daným urbanistickým vazbám je možné věnovat více pozornosti hmotovému řešení i fasádám a zejména jednotlivým typologiím a vnitřnímu prostorovému členění.

Semestr bude probíhat v několika fázích. Úvod semestru představí tematiku proluky. Budou zpracovány rešerše příkladů od nás i ze zahraničí a studentům ATBS budou zadány příklady vybraných bytových domů, které podrobí důkladné analýze. Tato fáze bude zakončena společnou prezentací rozborů a diskusí nad získanými podněty.

Následovat bude práce již na konkrétních parcelách spojená se společnou návštěvou místa. Zpracování projektu bude doprovázeno prací na modelech, nejprve na úrovni širšího okolí, poté i vnitřního prostorového uspořádání domu. Bude kladen důraz na hledání správných proporcí prostoru, na roli světla v interiéru a na propojení konstrukce, modulu a materiálu.

V polovině semestru proběhne první velká prezentace, při níž budou představeny ucelené návrhy včetně modelů. Společně budeme hodnotit nejen vzhled domu, ale i jeho funkční náplň. Všichni totiž již budou mít za sebou první kolo úvah a bude tak možné podrobit svůj návrh názoru svých souputníků. Při této prezentaci budou projekty ohodnoceny a bude posouzena životnost projektu, případně nutnost zcela přehodnotit zvolené řešení

Před Vánoci proběhne druhá velká rezentace a pozornost se obrátí na grafické zpracování. Nicméně, bude-li třeba, budou i nadále probíhat konzultace projektu.

Hledání podoby domu bude doprovázeno diskusí na téma potřeb současného města, standardu bydlení, omezení spojených s hustou zástavbou v centrech měst, finanční náročnosti rekonstrukce a v neposlední řadě důsledků norem na vzhled a fungování staveb.


Harmonogram semestru

29.09. 14:00 schůzka v ateliéru 744
představení ateliéru

03.10.
začátek výuky, první schůzka ateliéru, předání podkladů pro rešerše

10.10.
prezetace analýz bytových domů, představení prvního kola rešerší

13.10.
prezentace doplněných rešerší

27.10 - 30.10.
Workshop v Kruhu u Jilemnice
příjezd ve čtvrtek večer místo ateliéru

31.10.
prezentace práce z workshopu

16.11.
POLOSEMESTRÁLNÍ PREZENTACE
- varianty hmotového řešení formou modelu a skic
- skici dispozičního řešení, umístění schodiště
- dle průběhu práce v semestru rozhodneme, zda bude vhodná společná prezentace

21.11.
ODEVZDÁNÍ práce za první polovinu semestru

12. a 16. 12.
konzultace
- dispozice, fasády, vysvětlující řezy, modely (v grafice finálního odevzdání)
- schémata konceptu

02. 01.
POVÁNOČNÍ VELKÁ PREZENTACE
+ vytištění layoutu plachet
- konzultace s upřesněním layoutu a materiálů, která bude potřeba dopracovat pro finální odevzdání

13.01. do 12:00
ODEVZDÁNÍ bakalářských a diplomních prací

16. 01. do 12:00 
ODEVZDÁNÍ ateliérových prací (pozdní odevzdání není možné)

19. 01. od 8:00
PREZENTACE ATELIÉROVÝCH PRACÍ
celodenní

Harmonogram semestru

29.09. 14:00 schůzka v ateliéru 744
představení ateliéru

03.10.
začátek výuky, první schůzka ateliéru, předání podkladů

6.10.
konzultaceanalýz bytových domů, představení prvního kola rešerší

10.10.
prezentace doplněných rešerší

13.10.
návštěva přímo na místě v Kolíně

27.10 - 30.10.
Workshop v Kruhu u Jilemnice
příjezd ve čtvrtek večer místo ateliéru

31.10.
prezentace práce z workshopu

16.11.
POLOSEMESTRÁLNÍ PREZENTACE
- varianty hmotového řešení formou modelu a skic
- skici dispozičního řešení, umístění schodiště
- dle průběhu práce v semestru rozhodneme, zda bude vhodná společná prezentace

21.11.
odevzdání práce za první polovinu semestru

12. a 16. 12.
konzultace
- dispozice, fasády, vysvětlující řezy, modely (v grafice finálního odevzdání)
- schémata konceptu

02. 01.
POVÁNOČNÍ VELKÁ PREZENTACE
+ vytištění layoutu plachet
- konzultace s upřesněním layoutu a materiálů, která bude potřeba dopracovat pro finální odevzdání

13.01. do 12:00 odevzdání bakalářských a diplomních prací

16. 01. do 12:00 odevzdání ateliérových prací (pozdní odevzdání není možné)

19. 01. od 8:00
PREZENTACE ATELIÉROVÝCH PRACÍ
celodenní

Podklady

Mapy
3d model terénu
v mapách stabilního katastru
na leteckém snímkování z roku 1953

Bytovky
Podklady k rozborům + návod
Housing Model
Flexible Housing

dále průběžně sledujte odkazy v pravém menu, sekce:
WEBY
ARCHITEKTONICKÉ ATELIÉRY
BYDLENÍ

Prostor na sdílení souborů je vytvořen na Onedrive
mail: ateliermadr@gmail.com
heslo: Mstudenti
složka: 17-16 LS podklady

Odkaz na podklady k odevzdání Dropbox