sobota 28. února 2015

PONDĚLNÍ PREZENTACE

Každá skupina bude mít na prezentaci dohromady 15 minut.

Plovárna - každá skupina se dotkne těchto témat:
- historie (nejen místa, ale i plovárny po stránce typologie - jaké části v historii měla)
přírodní prvky (řeka, zeleň, ochrana atd.)
- vybavenmost (MHD, školy, obchody atd.)
- volnočasové aktivity v Plzni a jiných městech podobné velikosti (kde místní tráví víkendy, jaké možnosti mají nyní ve městě, je něco, co chybí?, atd.)
- reference jako podklad pro vlastní stavební program (stavby nebo aktivity, které mají vazbu na vodu nebo město nebo těží z blízkosti přírody, příklady z jiných českých i zahraničních měst, jak se jinde v Evropě tráví čas ve městě, vztahy sport-řeka, kultura-řeka, umění-řeka)
- cokoliv dalšího, co Vám připadne důležité (neomezujte se jen na zadané, přijděte se svými vlastními postřehy)

Během zbytku pondělního ateliéru bude třeba začít pracovat na společném modelu terénu.

Urbanismus
- zejména všezahrnující analýza týkající se dopravy - co ji generuje?, jaké má nedostatky MHD?, je fungující síť cyklostezek, které by zajistily bezkonfliktní průjezd na nejvytíženějších strasách?, atd.
- rezervy města - jaké jsou rozvojové oblasti podle územního plánu a jiných podkladů, které má město k dispozici a jaké jsou faktické plochy, které by bylo vhodné zaplnit a které by mohly při jejich zahuštění pomoci snížit dopravní zátěž
- cokoliv dalšího, co stihnete
- pro Ondřeje - maximálně 15 minut dohromady!!!!

Lávka
- dotažení analýz - co lávka propojuje, kam by měla směřovat a proč, kdo po ní bude chodit
- sepsat požadavky, které musí lávka splňovat (bezbariérovost?, osvětlení?, přístupnost při povodni? atd.)
-  konstrukce - představení hlavních principů jednotlivých typů lávek a jejich klady a zápory

pátek 27. února 2015

PODKLADY

Obdrželi jsme podklady pro vaše zadání - odkaz na dropbox najdete v pravém menu.

Předem upozorňujeme, že vrstevnice nemusí v některých částech odpovídat přesně skutečnosti.

pondělí 23. února 2015

KONZULTANTI ATBP

Statika - Ing. Miloslav Smutek, Ph.D., 512
Pozemní stavitelství - Ing. Pavel Meloun, 518

Další budeme postupně doplňovat

čtvrtek 19. února 2015

PLZEŇ

Prosíme všechny, aby na email ateliéru ateliermadr@gmail.com zaslali tyto informace:

DATUM NAROZENÍ, ČÍSLO OBČANSKÉHO PRŮKAZU, TRVALÉ BYDLIŠTĚ

V pondělí si představíme (na projektoru), co jste o víkendu zjistili v Plzni.

Pro plovárnu:
analýza Plzně (jak velké město to je; jaké jsou možnosti vyžití; jaký má město, které všichni známe ze školy jako místo, kde se stékají čtyři řeky a společně tvoří Berounky, vztah k vodě; jak se řeky chovají v centru a jak mimo něj, atd.)
analýzu místa (povodňová mapa, hladina řeky, zeleň, další objekty v místě a v širším okolí, návaznost na městskou hromadnou dopravu, čtvrti v okolí, jejich obyvatelstvo a charakter, blízkost občanské vybavenosti, škol, sportovišť, jaký potenciál má který břeh, jak je orientován vůči slunci, kde je nejbližší možnost přejít řeku, jaký hluk doléhá na místo atd).
foto místa a okolí
program (úvaha o tom, jak lidé dnes tráví volný čas, jak jsou dnes užívané řeky, jak by bylo možné aktivovat oba břehy současně, jak bude objekt užíván v průběhu roku, pro jaké věkové skupiny má být objekt určen, atd.)
a co vás napadne

Pro lávku a urbanisty:
první analýzy všeho, co je důležité....(magistrům obsah nenapovídáme....nebo až v případě, že prokáží, že si sami neví rady)

VELKÁ ATELIÉROVÁ SOUTĚŽ

Dříve než rozhodneme, jaké modely a v jakém měřítku budou vyrábět, rádi bychom Vás vyzvali - a to i diplomanty a bakaláře - k návrhu

FINÁLNÍ PREZENTACE ATELIÉRU

Podkladové dwg s variantami rozmístění výstavy podle oficiálního manuálu a hrubý SketchUpový model najdete na tomto odkazu.

K dispozici je pouze 16 výstavních desek, oboustranně je to 32 ploch, vše rozměru 2250x750mm
Fantazii se ale meze nekladou. Je možné věšet za strop, lepit na podlahu, vymyslet jiný formát plachty...

DEADLINE PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ 2.3.2015

Co je třeba zahrnout a zohlednit:
19 ateliérových projektů

Plovárna (10 ATOS a 4 ATZBP)
- model buď 1:100 nebo 1:50 se širším okolím? společný model?
Urbanismus (2 ATU)
- je třeba model? Pokud ne, jaké věci umístit na plachtu?
Lávka (2 ATV a 1 ATVZ)
- společný model okolí? jak široký záběr? individuální modely

V návrhu musí být možnost vystavit všechny projekty najednou a to včetně modelů. I dílčí nápady oceníme.

Těšíme se

A BUDE ODMĚNA!!!

středa 18. února 2015

PŘEDNÁŠKA - SELF MADE CITY

KVALITÁŘ 19. ÚNORA 2015 18:00

Berlín. Individuálně iniciované urbánní projekty a architektonické intervence

Přednáška a prezentace knihy "SELF MADE CITY" kurátorkou a architektkou Kristien Ring.

Berlín je považovaný za město, kde je možné volně transformovat prostor, proluky a prázdná místa. Je možné obsadit nevyužitý prostor a naplnit jej novým programem. Kristien Ring, kurátorka a zakladatelka AA Projects, bude na příkladu knihy „SELF MADE CITY” (Jovis, 2013) charakterizovat současnou podobu Berlína a analyzovat potenciál těchto strategií pro trvale udržitelný urbanismus dobudoucna. 

Prezentace bude probíhat v angličtině, prosíme o registraci na vystava@baugruppe.cz

úterý 17. února 2015

ČTVRTEČNÍ ATELIÉR

Ve čtvrtek se budeme scházet na 8:30

Od 8:00 budou v semestru konzultovat diplomanti.

pondělí 2. února 2015

Časový plán LS 2014-15

10. 02.  14:00 posluchárna č. 105 Kotěra  
představení ateliéru při prezentaci Ústavů navrhování I a II

12.02.   10:00 Atelier 744
představení atelieru a přihlášení studentů
                      
16. 02.
první schůzka ateliéru, předání podkladů

19. 02.
rozdělení do pracovních skupin, zadání analýz

26. 02.
prezentace pracovních skupin (analýzy, fotografie, reference)
- upřesnění individuálních zadání

06. - 08. 03.        
workshop
- první prezentace konceptů na konci worskhopu, urbanistické řešení projektů

30. 03. 
ATU, ATVZ, DP prezentace
- varianty hmotového řešení formou modelů a skic
- analýzy a nástroje urbanistického řešení

02.04.
PLOVÁRNA 
ATU, ATVZ, DP odevzdání práce za první polovinu semestru 
- varianty hmotového řešení formou modelu a skic
- skici dispozičního řešení, umístění schodiště

06.04.
výuka odpadá

09.04.
PLOVÁRNA odevzdání práce za první polovinu semestru 

27. 04.
PLOVÁRNA prezentace
- dispozice, fasády, vysvětlující řezy, modely
- schémata konceptu 

04. 05.
ATU, ATV, ATVZ prezentace
- dispozice, fasády, vysvětlující řezy, modely
- schémata konceptu

18. 05.
vytištění layoutu plachet
- konzultace s upřesněním layoutu a materiálů, která bude potřeba dopracovat pro finální odevzdání

29. 05. do 12:00 

odevzdání bakalářských a diplomních prací

01. 06. do 12:00 

odevzdání ateliérových prací

(pozdní odevzdání není možné)

04. 06. od 8:00
prezentace ateliérových prací  

PLZEŇ - 3X A DOST


neděle 1. února 2015

Zadání ATU, ATVZ, ATV - Na křižovatce nových vizíVize pro novou Plzeň začíná právě zde. Vtiskněte tu svou do zjizvené tváře Plzně.
Přidejte svůj zářez na plzeňskou tepnu!

Hlásit se mohou jen skuteční vizionáři!
Je to výzva! 

 příjezd z Prahy
 odbočka na most přes kolejiště u hlavního nádraží
pohled z mostu směrem na hlavní nádraží a do centra Plzně
 Šumavská
 na rohu Šumavské a Wenzigovy
vpravo pivovar a vlevo hotel angelo - ulice U Prazdroje
 křižovatka U Jána
křižovatka U Jána směrem k nádraží
most přes Radbuzu
štěrkové parkoviště při Tyršově ulici téměř v centru Plzně
U Zvonu
parcela dřívějšího kulturního domu
 pohled z Americké
 z Tesca na Nádraží podchodem
 a dalším
 a ještě...Zadání ATOS, ATVZ, ATV, ATZBP - Městská plovárnaÚkolem pohodového zadání je vytvořit pohodovou atmosféru v pohodovém ateliéru s pohodovými lidmi. 

Chcete se koupat v řece?
Slunit se v plavkách v centru města? 
Jezdit na lodičkách?
Dostat se z Borů na Petrohrad přívozem?

V Plzni už takto čas trávili naši pradědové a prabáby (a možná byla voda tenkrát ještě špinavější než dnes).
Co takhle opustit sterilní aquaparky a vrátit se k přírodě?
Je to výzva!

 současný stav
 historické foto - pohled z pravého břehu Radbuzy
 výhled na centrum Plzně
 dřívější restaurace dnes funguje jako Centrum protidrogové prevence a terapie
plovárna loni ožila díky spoku Pěstuj prostor
Zadání ATVZ, ATV - Lávka přes Mži Jak se dostat z Lochotína do centra pešky?
Po překonání řeky Mže je ještě třeba překonat řeku dopravy!
Už nechceme vidět důchodce o berlích a matky s kočárky přebíhat čtyřproudou komunikaci!
Už nechceme potkat turisty bezradně hledající přechod!

 Zlatá lávka to nezachrání!
Je to výzva!

lávka ze Saského mostu

pohled z levého břehu Mže
pohled do Roudné
 
a směrem k mostu Generála Pattona
Krajský soud
vlevo nic
vpravo nic (inu, víkendový provoz)
 
a hezky přes cestu na protější bahnitou stezku