pondělí 2. února 2015

Časový plán LS 2014-15

10. 02.  14:00 posluchárna č. 105 Kotěra  
představení ateliéru při prezentaci Ústavů navrhování I a II

12.02.   10:00 Atelier 744
představení atelieru a přihlášení studentů
                      
16. 02.
první schůzka ateliéru, předání podkladů

19. 02.
rozdělení do pracovních skupin, zadání analýz

26. 02.
prezentace pracovních skupin (analýzy, fotografie, reference)
- upřesnění individuálních zadání

06. - 08. 03.        
workshop
- první prezentace konceptů na konci worskhopu, urbanistické řešení projektů

30. 03. 
ATU, ATVZ, DP prezentace
- varianty hmotového řešení formou modelů a skic
- analýzy a nástroje urbanistického řešení

02.04.
PLOVÁRNA 
ATU, ATVZ, DP odevzdání práce za první polovinu semestru 
- varianty hmotového řešení formou modelu a skic
- skici dispozičního řešení, umístění schodiště

06.04.
výuka odpadá

09.04.
PLOVÁRNA odevzdání práce za první polovinu semestru 

27. 04.
PLOVÁRNA prezentace
- dispozice, fasády, vysvětlující řezy, modely
- schémata konceptu 

04. 05.
ATU, ATV, ATVZ prezentace
- dispozice, fasády, vysvětlující řezy, modely
- schémata konceptu

18. 05.
vytištění layoutu plachet
- konzultace s upřesněním layoutu a materiálů, která bude potřeba dopracovat pro finální odevzdání

29. 05. do 12:00 

odevzdání bakalářských a diplomních prací

01. 06. do 12:00 

odevzdání ateliérových prací

(pozdní odevzdání není možné)

04. 06. od 8:00
prezentace ateliérových prací  

Žádné komentáře: