sobota 28. února 2015

PONDĚLNÍ PREZENTACE

Každá skupina bude mít na prezentaci dohromady 15 minut.

Plovárna - každá skupina se dotkne těchto témat:
- historie (nejen místa, ale i plovárny po stránce typologie - jaké části v historii měla)
přírodní prvky (řeka, zeleň, ochrana atd.)
- vybavenmost (MHD, školy, obchody atd.)
- volnočasové aktivity v Plzni a jiných městech podobné velikosti (kde místní tráví víkendy, jaké možnosti mají nyní ve městě, je něco, co chybí?, atd.)
- reference jako podklad pro vlastní stavební program (stavby nebo aktivity, které mají vazbu na vodu nebo město nebo těží z blízkosti přírody, příklady z jiných českých i zahraničních měst, jak se jinde v Evropě tráví čas ve městě, vztahy sport-řeka, kultura-řeka, umění-řeka)
- cokoliv dalšího, co Vám připadne důležité (neomezujte se jen na zadané, přijděte se svými vlastními postřehy)

Během zbytku pondělního ateliéru bude třeba začít pracovat na společném modelu terénu.

Urbanismus
- zejména všezahrnující analýza týkající se dopravy - co ji generuje?, jaké má nedostatky MHD?, je fungující síť cyklostezek, které by zajistily bezkonfliktní průjezd na nejvytíženějších strasách?, atd.
- rezervy města - jaké jsou rozvojové oblasti podle územního plánu a jiných podkladů, které má město k dispozici a jaké jsou faktické plochy, které by bylo vhodné zaplnit a které by mohly při jejich zahuštění pomoci snížit dopravní zátěž
- cokoliv dalšího, co stihnete
- pro Ondřeje - maximálně 15 minut dohromady!!!!

Lávka
- dotažení analýz - co lávka propojuje, kam by měla směřovat a proč, kdo po ní bude chodit
- sepsat požadavky, které musí lávka splňovat (bezbariérovost?, osvětlení?, přístupnost při povodni? atd.)
-  konstrukce - představení hlavních principů jednotlivých typů lávek a jejich klady a zápory

Žádné komentáře: