neděle 26. listopadu 2017

Za bydlením v Berlíně 2017

Tak jsme si to zopákli


Mámini studenti:
Šmejkal Štěpán
Meloun Petr
Nováková Tereza
Kováčik Matěj
Schmiedová Klára
Luňáček Michael
Tesková Sylvie
Hanzlíková Veronika
Vitásek Šimon
Natálie Kristýnková
Minka Ruda
Král Martin
Malošíková Šárka


Hlaváčkovic studenti:
Kulhavý Matěj
Lálová Petra
Trska Patrik
Volk Anna
Klapač Vojtěch
Strnadel Tomáš
Vršková Anna
Žák Viktor
Karelina Nina A.
Matyáš Jakub
Kohout Marek
Krutinová Žaneta
Lenčéšová Lenka
Ponechalová Gabriela
Spálenka Marek
Svobodová Eva
Zuzula Jakub
Grůšová Adéla
Hrušková Denisa
Linhartová Šárka
Pňačková Lucie
Hong Nhung 
Dalibor Hlaváček
Martin Čeněk
Karolína Kripnerová

sobota 11. listopadu 2017

Polosemestrální odevzdání

V pondělí do 14:15 proběhne polosemestrální odevzdání v ateliéru. To, co bylo ve čtvrtek odprezentováno a zpřipomínkováno, bude upraveno a vytištěno na formátu minimálně A1 (nebo větší). Ateliér probíhat nebude.

Je možné jak barevně, tak černobíle. Měřítko stačí poměrové, ale půdorysy musí být čitelné. Ideální by bylo ale měřítko 1:100 a větší formát.

obecné připomínky ke včerejšku (doplnění k dříve publikovaným požadavkům):
schwarzplán - zpřehlednit - čáry katastru (světlé), zakreslit chodníky, zdi a ploty mezi dvory, stromy
sitauce - zakreslit okolní domy a ploty, byť budou vidět jen kouskem, dodělat chodníky, vstupy
občas chyběla severka a znázornění měřítka
půdorysy, řezy a pohledy 
- doplnit navazující stavby (štíty, sousední vchody.
skici interiéru
- každý bude mít 2 interiérové skici nejzajímavějšího prostoru/bytu v domě (skica není povinnou jízdou, ale má zobrazit proporce věcí v prostoru)
- u bytů přidejte třeba  i skicu s výhledem do okolní zástavby

Perspektivní skici nebo zákresy do fotek
Téměř každý během prezentace soustředil pozornost na dům samotný. U mnohých návrhů není jasný vztah k okolní zástavbě a k dalším navrženým domům. Exteriérové skici nebyly z výšky chodce. Proto každý zpracuje 3 zákresy/skici svého projektu. Rozměr každé z nich bude minimálně 9x13 cm.

Fotky modelu zasazené do celkového společného modelu a individuální modely v 1:100 (v případě ATBS vždy sesazené vedle sebe s dalšími návrhy) budou poslané na mail ateliéru do pondělního termínu odevzdání.

Dále pro ATBS
věnujte jednu plachtu společnému řešení
- celkové řešení garáží
- celkový příčný a podélný řez
- výkres všech přízemí domů sesazených vedle sebe - na tomto výkresu zobrazte vnitřní zahradu, jak fungují vstupy do domů, kde může veřejnost (klidně připojte menší schéma, které zobrazí, kde jsou obchody, kde soukromé vstupy, kde je prostor, kde může vytáhnout stoly kavárna) a taky jak funguje venkovní náměstí
- přidejte skicu vnitřního prostoru dvora z různých úhlů pohledu
- pokud máte společnou střešní zahradu, odprezentujte i ji
(Janko a Klára mohou udělat jen společný schwarzplán, protože nemají propojené garáže a dvory)


Kdo neměl živoucí koncept, nebojte se přijít s úplně novým řešením. Lépe začínat od nuly než ztrácet čas něčím, co nelze dál posunout. Máte-li jakýkoliv dotaz, napište na mail.

úterý 31. října 2017

Polosemestrální prezentace

Ve čtvrtek 9. 11. proběhne polosemestrální prezentace. Začínáme ve 14:00.

Pozvání přijal architekt města Žatce Jiří Vaníček.


Každá prezentace bude trvat max. 8 min. Prezetance vysvětlí vybrané urbanistické řešení, představí typy bytů/funkcí, které v domě chcete mít a jakou kvalitu veřejného/soukromého prostoru tím nabízíte. Budeme bedlivě sledovat vaše grafické zpracování, které mnohé nápady vysvětlí beze slov. Vyvarujte se proto nesrovnalostem mezi půdorysy/řezy/pohledy/modelem.

Obsah prezentace:
- situace širších vztahů, kde bude zřejmé, jak se do území přijíždí, vchází, jaké jsou vazby atd. Nejlépe prezentovat na katastrálním plánu kombinovaném se schwarzplanem (u katastru potlačit intenzitu čar). Projeví se v ní správně/nesprávně volené měřítko nově navržených objektů
- situace umístění domu, kde budou zaznačeny vjezdy do garáží/vstupy do domů, parkovací stání, zeleň, šířka chodníků. I v této situaci budou vyznačeny okolní budovy.
- půdorysy všech pater včetně dispozic. Budou rozkreslena všechna patra včetně zařizovacích předmětů a kuchyně, parkovacích stání v garážích, budou již zohledněny tloušťky zdí (není třeba rýsovat, ale i ve skice je třeba zobrazit vše správně v měřítku), přehledně odprezentovaný nosný systém domu (zaznačit osy v každém z půdorysů)
- řezy a řezopohledy (tolik, kolik je třeba), které průkazně vysvětlí osazení budovy na terénu, umístění vůči okolním budovám, vysvětlí kudy přichází do pokojů světlo atd. (nezapomeňte nejen výšku okolních stěn, ale i dvorů za zdmi)
- pohledy, které představí konkrétní návrh fasády
- model, který správně sedne do terénu, aby z něj bylo opravdu možné vyčíst všechny náležitosti (ne, aby jen tak plaval nebo se vznášel)
- skica interiéru, která bude deklatovat prostorové kvality bytu/kanceláří/dalších důležitých funkcí (např. řešení podkrovních prostor)
- skica exteriéru z pohledu člověka (vnitřní dvůr, výhledy, u proluky u kolejí pohled z lávky nebo od trati)
- nebude chybět severka a poměrové měřítko
- pro nebytovkáře bude součástí prezentace stavební program, který bude závazný pro další zpracování projektu (přehledně vypsat funkce, které chcete obsáhnout, které místnosti daná funkce vyžaduje a jakou pro ni potřebujete plošnou výměru - nejlépe prezentovat grafikou, která zobrazí i jednotlivé prostorové/provozní vazby)
- libovolná schémata vysvětlující koncept, bourání, úpravy proti stávajícímu stavu

MODELY
1:200 polystyrenový - hmotové řešení (dopracovat zdi uvnitř dvora proluky u náměstí a zeď od židovského hřbitova u proluky u kolejí, doplnit lávku přes koleje)
1:100 individuální - z kartonu, již s vyřezanými okny, možno ukázat koncepční řešení materiálu a otvorů.

Bytovkáři budou mít při prezentaci vždy sestavenou celou skupinu dohromady

neděle 15. října 2017

Pondělní prezentace

Každá prezentace bude trvat max. 8 minut a bude puštěná na televizi. Bude doplněná modelem v měřítku 1:200 (pokud jsme se nedomluvili jinak).

Cílem je odprezentovat vaše první úvahy o místě a první podobu návrhu. Součástí bude obvyklá sestava výkresů - situace , pohledy, řezy a hlavně skici, které budou ilustrovat vaši představu atmosféry v daném místě. Vše kreslete v měřítku, do řezů, pohledů a půdorysů zaneste i okolní objekty. Nezapomeňte přidat severku a poměrové měřítko.

Pokud v některých aspektech návrhu váháte, připravte porovnání různých variant - jaká jsou pozitiva, jaká negativa.

pondělí 9. října 2017

Program Žatec

Čtvrtek 12.10
Příjezd studentů 15 - 16 h
Výstup na věž cca 17 h
Výstup na radnici (snad se stihne)
Potom setkání s Petrem Bažantem v salónku Chrámu, prezentace o Předměstí, dotazy a diskuze o městě a o lokalitách
Do Papíren už nepůjdeme, snad můžem pracovat v tom salónku (dořeším)

Pátek 13.10
Práce v Papírnách 9 - 18
Odpoledne setkání s vedením města a městským architektem (čas si domluví společně a řeknou mi)
- Představení ateliéru MáMA a vybraných lokalit k řešení
- Diskuze o těchto lokalitách, představa města o jejich podobě, případně představení dalších záměrů města
- Problematika nájemního bydlení v Žatci ve vazbě na proluku v ul. Jakubská - fenomén sociálního bydlení, bydlení v centru....
- Komenského alej - alej se silnou dopravní zátěží, existuje nějaká představa města o její revitalizaci?
- Otázka parkovacího domu v Žatci
18 h exkurze pivovar
Pak buřty u Evy

Sobota 14.10
- Práce v Papírnách 9 - 22
- Otevření workshopu veřejnosti (dotazník a diplom v přízemí, iniciativa A dál?)

Neděle 15.10
- Práce v Papírnách 9 - 14
- Po obědě odjezd domů / do Prahy (14 h)

pondělí 2. října 2017

Přednáška

Nenechte si ujít první přednášku Kruhu v tomto semestru!
Kino Světozor, čtvrtek 19:30
(vstupenku je možné koupit v předprodeji)více informací na stránkách Kruhu.

A ještě rozhovor z archiwebu.

Rozbory ATBS

Potřebné podklady najdete ZDE. Podklady, které jste dnes dostali v tištěné podobě, najdete ve složce Knihy_bytové domy, najdete vše v pdf:
SelfMadeCity_Výběr Berlín 2014.pdf
V dalším souboru jsou ještě půdorysy od dvou zadaných projektů.

Nápověda pro rozbor:
MaMA_Rozbory zadaneho bytoveho domu.pdf

V odkazu Za bydlením v Berlíně (v pravém menu) najdete kromě seznamu účastníků i odkaz na mapu a itinerář studijní cesty z roku 2015.