úterý 31. října 2017

Polosemestrální prezentace

Ve čtvrtek 9. 11. proběhne polosemestrální prezentace. Začínáme ve 14:00.

Pozvání přijal architekt města Žatce Jiří Vaníček.


Každá prezentace bude trvat max. 8 min. Prezetance vysvětlí vybrané urbanistické řešení, představí typy bytů/funkcí, které v domě chcete mít a jakou kvalitu veřejného/soukromého prostoru tím nabízíte. Budeme bedlivě sledovat vaše grafické zpracování, které mnohé nápady vysvětlí beze slov. Vyvarujte se proto nesrovnalostem mezi půdorysy/řezy/pohledy/modelem.

Obsah prezentace:
- situace širších vztahů, kde bude zřejmé, jak se do území přijíždí, vchází, jaké jsou vazby atd. Nejlépe prezentovat na katastrálním plánu kombinovaném se schwarzplanem (u katastru potlačit intenzitu čar). Projeví se v ní správně/nesprávně volené měřítko nově navržených objektů
- situace umístění domu, kde budou zaznačeny vjezdy do garáží/vstupy do domů, parkovací stání, zeleň, šířka chodníků. I v této situaci budou vyznačeny okolní budovy.
- půdorysy všech pater včetně dispozic. Budou rozkreslena všechna patra včetně zařizovacích předmětů a kuchyně, parkovacích stání v garážích, budou již zohledněny tloušťky zdí (není třeba rýsovat, ale i ve skice je třeba zobrazit vše správně v měřítku), přehledně odprezentovaný nosný systém domu (zaznačit osy v každém z půdorysů)
- řezy a řezopohledy (tolik, kolik je třeba), které průkazně vysvětlí osazení budovy na terénu, umístění vůči okolním budovám, vysvětlí kudy přichází do pokojů světlo atd. (nezapomeňte nejen výšku okolních stěn, ale i dvorů za zdmi)
- pohledy, které představí konkrétní návrh fasády
- model, který správně sedne do terénu, aby z něj bylo opravdu možné vyčíst všechny náležitosti (ne, aby jen tak plaval nebo se vznášel)
- skica interiéru, která bude deklatovat prostorové kvality bytu/kanceláří/dalších důležitých funkcí (např. řešení podkrovních prostor)
- skica exteriéru z pohledu člověka (vnitřní dvůr, výhledy, u proluky u kolejí pohled z lávky nebo od trati)
- nebude chybět severka a poměrové měřítko
- pro nebytovkáře bude součástí prezentace stavební program, který bude závazný pro další zpracování projektu (přehledně vypsat funkce, které chcete obsáhnout, které místnosti daná funkce vyžaduje a jakou pro ni potřebujete plošnou výměru - nejlépe prezentovat grafikou, která zobrazí i jednotlivé prostorové/provozní vazby)
- libovolná schémata vysvětlující koncept, bourání, úpravy proti stávajícímu stavu

MODELY
1:200 polystyrenový - hmotové řešení (dopracovat zdi uvnitř dvora proluky u náměstí a zeď od židovského hřbitova u proluky u kolejí, doplnit lávku přes koleje)
1:100 individuální - z kartonu, již s vyřezanými okny, možno ukázat koncepční řešení materiálu a otvorů.

Bytovkáři budou mít při prezentaci vždy sestavenou celou skupinu dohromady

Žádné komentáře: