úterý 26. dubna 2016

AutoCAD

Na začátku čtvrtečního ateliéru projdeme společně AutoCAD a možná i úvod do grafiky - přijďte pokud možno všichni, kteří to potřebujete...

Budeme pak v následujících týdnech pokračovat Photoshopem a inDesignem

úterý 12. dubna 2016

Výsledky polosemestrálního odevzdání

V pondělí jsme stihli jen prvních 6 projektů. Hodnocení naleznete zde. Zbytek pokračujte dál na projektu. Ohodnocené plachty budou dnes večer nechané v ateliéru.

Většina nemá správně nadimenzované šatny, parkoviště atd., ať už ohodnocení nebo ti, co zůstávají, totéž platí u bytovek (přečíst normu bytové stavby, hygienická zařízení a šatny - připravit si soupis, který odpovídá vašemu projektu). Stále jsou některá sportoviště orientována špatně vůči světovým stranám, prověřte. Pusťte se do větších modelů, které budou zaměřeny na vnitřní prostorové kvality domu a fasády.

pátek 8. dubna 2016

Polosemestrální odevzdávka

V pondělí do 16:00 proběhne polosemestrální odevzdání. To, co bylo ve čtvrtek odprezentováno a zpřipomínkováno, bude upraveno a vytištěno na formátu minimálně A1 (nebo větší). Ateliér probíhat nebude. Napíšeme vám bodově připomínky k návrhu a přidělíme procentuální hodnocení, které by mělo napovědět, jak moc je třeba případně s projektem přidat.

Je možné jak barevně, tak černobíle. Měřítko stačí poměrové, ale půdorysy musí být čitelné.

obecné připomínky ke včerejšku (doplnění k dříve publikovaným požadavkům):
- zlepšit obecně prezentovanou grafiku (z pohledu čitelnosti)
- sitauce - sportoviště: zaměřte se i na prostory mezi sportovišti, co se děje okolo cest, co bouráte, nezapomenout na protipovodňovou stěnu, pokud parkovací stání, rozkreslit už na jednotlivá místa, důležité vyznačit, co je volně přístupné a co je přístupné pod nějakým režimem (stačí malé barevné schéma), pokud jsou někde ploty, zakreslit, případně vymyslet, jak jinak, méně násilně, od sebe dvě území s jiným režimem přístupu oddělit
fasády budou v proporci k půdorysům, budou kreslené stejně důkladně jako půdorysy (nebojte se přidat stínování, aby bylo vidět různé zapuštění)

Fotky modelu zasazené do celkového společného modelu budou poslané na mail ateliéru do pondělního termínu odevzdání. Model bude precizní a sportoviště budou vyznačeny tak, aby neměly toušťku. Nestačí vyznačit jen cesty.

Kdo neměl živoucí koncept, přijde z novým řešením. Máte-li jakýkoliv dotaz, napište na mail.

Pondělní prezentace bakaláři

V pondělí od 14:15 prezentace bakalářek, abychom věděli, jak jste daleko a co už máte vyřešeno.
Max 8 min a nezapomeňte zmínit, které specialisty už jste navštívili a které ne. Měly by být jasné řešené detaily (ukázat jak v řezu, tak na následujícím slidu v detailu). Není třeba prezentovat každý výkres, důležité je spíše vzájemně si sdělit, kde už se kdo dostal.

Z prezentace by mělo být jasné hlavně, které jsou výzvy, které jste už řešili a které na Vás ještě čekají. Na závěr by bylo dobré zmínit, jakou část interiéru byste chtěli rozpracovat (ještě společně upřesníme, ale pokud někoho nějaká část láká, dejte to do prezentace).

středa 6. dubna 2016

Reference

Prezentace referenčních staveb jsou zde. Máme ale jen 4. Zbytek, který na domluvu zapomněl, pošlete během dneška.

úterý 5. dubna 2016

Čtvrteční prezentace

Začínáme ve 12:00. Kdo má cviko a musí na něm být, napište na mail, ať naplánujeme, které téma začne, abyste na svém nechyběli.

Sportoviště bude mít povinně zákres z valu směrem na zámek. Fotka zde. Pro pás u zámku zvolte libovolnou fotku, která nejlíp dokreslí váš návrh. Vše stačí hmotově.

neděle 3. dubna 2016

Polosemestrální prezentace

Sportoviště a lesopark u Jizery a pás pod zámkem
- prezetance by hlavně měla vysvětlit vybrané urbanistické řešení, představit funkce, které v areálu /na pozemku chcete mít a jakou kvalitu veřejného prostoru tím nabízíte
- situaci širších vztahů, kde bude zřejmé, jak se do území přijíždí, vchází, jaké jsou vazby atd.  Projeví se v ní správně/nesprávně volené měřítko nově navržených objektů
- situaci umístění domů (každý dům v čitelném zoomu, ale se zobrazením přilehlého okolí/u pásu možné vše na jednom slidu), kde budou zaznačeny vjezdy/vstupy do domů, parkovací stání (jasně patrné, kolik stání je kde), zeleň, šířka chodníků.
- půdorysy všech pater včetně dispozic. Budou rozkreslena všechna patra včetně zařizovacích předmětů a kuchyně, budou již zohledněny tloušťky zdí (není třeba rýsovat, ale i ve skice je třeba zobrazit vše správně v měřítku), přehledně odprezentovaný nosný systém domu (zaznačit osy v každém z půdorysů)
- řezy a řezopohledy (počet dle toho, kolik je třeba), které průkazně vysvětlí osazení budovy na terénu, umístění vůči okolní, vysvětlí kudy přichází světlo atd.
- pohledy, které představí konkrétní návrh fasády
- model, který správně sedne do terénu, aby z něj bylo opravdu možné vyčíst všechny náležitosti (nelze, aby jen tak plaval nebo se vznášel)
- skica interiéru, která bude deklatovat prostorové kvality (výhledy na hřiště
- skica exteriéru z pohledu člověka
- nebude chybět severka a poměrové měřítko

Urbanismus
- prezentace by měla ukázat analýzy Hradiště takovým způsobem, aby z ní byla patrná vize pro budoucí rozvoj. Na analýzách nepopisovat zřejmé, ale soustředit se spíše na to, co z nich vypývá (problémová místa, pozitiva, nedostky atd.)
- v druhé polovině prezentace představit směr, kterým se budete dále ubírat
- max 20 min všichni dohromady

Další zadání
- neb jste zkušenější, víte, jak dobře projekt prezentovat, nicméně úvodní popis by Vám měl být dobrým vodítkem

Prezentace bude trvat pouze 8 minut. Kdo bude přetahovat, bude utnut. Je proto důležité, abyste správně rozložili síly a neztráceli neúměrné množství času rozvláčným úvodem. Budeme bedlivě sledovat vaše grafické zpracování, které mnohé nápady by mělo vysvětlit beze slov. Vyvarujte se nesrovnalostem mezi půdorysy/řezy/pohledy/modelem (je to jako hladit hada bosou nouhou ;) ).