neděle 31. května 2015

ČTVRTEČNÍ PREZENTACE

Ve čtvrtek budeme začínat v 8:00. Přijďte již v 7:30, abychom vše stihli připravit a začali včas. Prezentovat se bude v růžové zasedačce na 7. patře.

Budou začínat projekty plovárny, dále budou následovat lávkaři a jako poslední si dáme urbanisty. Celá prezentace je pro všechny povinná.

Prezentace bude na projektoru a bude trvat maximálně 8 minut (urbanisti - budou-li prezentovat spolu, maximálně 16 minut).

Pro úspěšný zápis do indexu po skončení prezentací dodržte požadavky, které jsou uvedeny v odkazu odevzdání vpravo na stránce.

PONDĚLNÍ ODEVZDÁNÍ

Vyvěšení plachet bude probíhat do 12:00.

Přijďte ale prosím všichni již na 9:00, abychom stihli vše připravit a uklidit.

pondělí 25. května 2015

MODELY A ROZVRŽENÍ ATELIÉRU

Rozmístění ateliéru na finální prezentaci.


Modely budou v měřítku 1.150 o velikosti výřezu 600x1200 mm. Přesný výřez zde.

Výřez platí závazně pro Dominika, Kláru, Veroniku, Lukáše, Nikolu, Radku a Báru. Ve výřezu je referenční bod, od kterého rozměříte celý výřez. Míša Lazorová a Dunajská budou mít také tento výřez a k tomu ještě další část. Zbytek by se měl vejít do rozměru 600x1200 mm také (aspoň podle toho, co jsem zkoušela).

Model plováry bude z černého polystyrenu. Vrstevnice budou mít bočnice z šedého kartonu a budou mít i spodní dno, aby se dal model dobře přenášet. Kamenné zdi staré plovárny a stávající dům by měly být ze stejného šedého kartonu (nejlépe se domluvit mezi sebou, abyste všichni měli stejný odstín). Pouze nový objekt bude bílý. Další nutnosti (cestičky, výřezy) dle uvážení, ale je třeba model udržet v barevnosti černá-šedá-bílá. Zítra se ještě budeme muset domluvit, jak zobrazit řeku (nabízí se tvrdý pauzák anebo výřez z velké fólie - obojí položeno na polystyren). Nezapomeňte na stromy.

Není-li komukoliv, cokoliv jasné, zítra se zeptejte.

LETNÍ DÍLNA - PŘIHLÁŠKA

Ve spolupráci s plzeňským spolkem Pěstuj prostor pořádáme studentský workshop

 

Letní dílna u městské plovárny v PlzniTermíny:
13.6.2015 
Prohlídka území, výběr konkrétních lokalit a první skici navrhovaných objektů přímo v Plzni.  
14.6.2015 
Detailní zpracování návrhu (na FA ČVUT)
13.-17.7.2015  
Realizace objektů na místě. Ve stejném termínu bude na městské plovárně probíhat druhý ročník mezinárodního workcampu, který bude zakončen víkendovou kulturní akcí, které je možno se také zúčastnit.

Účastníci:
Přihlásit se mohou všichni studenti FA ČVUT od druhého ročníku výše. Míst je celkem 15.

Co za to:
Krom bohatých zkušeností 2 kredity k tomu (ale nejsou povinné).

Lokalita: 
Okolí městské plovárny u řeky Radbuzy jen 20 minut z hlavního náměstí.

Co budeme dělat:
Co vymyslíme (ze dřeva, proutí, provazů či podobného materiálu)

Ubytování:
Předběžně v místní ubytovně v Zahradní ulici.

Přihlášky na:
ateliermadr@gmail.com 

Napište svůj ročník, ateliéry, kde jste studovali a proč chcete na dílnu. Přihlášky sbíráme do konce týdne a podle zájmu dáme vědět, jestli budeme muset vybírat nebo vezmeme každého.

sobota 16. května 2015

PLACHTA - PONDĚLNÍ TISK

Každý na pondělí přinese vytištěnou plachtu o polovičním rozměru, tedy 350x1050 mm (klidně poslepované A3, ořezané na tento formát). Na plachtě bude již umístěn hlavní záběr pro vizualizaci, rozmístění půdorysů, řezů, axonometrií a představa barevného řešení.

Plachta bude obsahovat hlavní vizualizaci - rozměry 700x400 mm (platí i pro lávku).

Obecné požadavky na grafiku a podklady PLOVÁRNA:
perspektivy - budou mít srovnané hrany (NE tříúběžníková perspektiva)
    - pokud máte pro hlavní perspektivu více variant, přineste je v PO také
    - záběr bude z pohledu chodce případně převozníka (NE nadhled)
situace širších vztahů - orientace sever nahoru plachty (jako na mapě)
    - rozměry 500x400 mm
    - bude obklopena skicami jednotlivých míst okolo řeky
    - měřítko1:3000
    - dodržte výřez území podle Míši Dunajské (zde)
    - soustřeďte se a to, aby byly vaše nové objekty ve zvolené grafice dobře vidět :
    - graficky můžete vyznačit hlavní koncept propojení, průhledů atd.
půdorysy - budou srovnány ortogonálně (a orientace vůči světovým stranám bude dovysvětlena severkou)
řezy a pohledy - pokud možno odpovídající řez a pohled zarovnat s půdorysy
    - domluvte se mezi sebou na hloubce řeky, aby odpovídala +-realitě
    - budou patrné stromy a domy v pozadí
axonometrie, perspektivní řezy a jiná schémata
    - jejich použití je na vás, mohou např. zkombinovat řez a perspektivou interiéru
    - nutné zkonzultovat, abychom našli nejpřehlednější variantu

Layout plachty je závazný po situaci širších vztahů. Dále už je to na vás (projekty jsou příliš rozdílné pro jednotný layout). Pro inspiraci jsou na dropboxu nejzdařilejší plachty z minulých let. Některé mají velmi jemné podbarvení, které se vyplatilo při tisku.

Obecné požadavky na grafiku a podklady LÁVKA:
perspektivy - budou mít srovnané hrany (NE tříúběžníková perspektiva), rozměry 700x400 mm
situace širších vztahů  - pod popiskou, měřítko 1:500, orientace na sever, rozměr 700x500
zbývající layout je na vás a na naší společné domluvě

čtvrtek 14. května 2015

PLACHTA - PLOVÁRNA I LÁVKA

DOPLNĚNÍ : Na plachtě, kterou máte ke stažení na dropboxu, zůstane jen popiska, která je v masterpage. Zbývající popisy, rámečky a vodítka slouží jen jako pomůcka k tomu, kde co umístit. Nejsou to finální popisky :). Ty jsou na vás.

Prosím všechny, aby na mail ateliéru do tohoto pátku 19:00 poslali plachty. Na jejich základě sestavím podklad pro pondělní tisk, který bych během soboty dala na web.

Plovárna bude mít  pod situací širších vztahů řez/pohled širších vztahů v okolí jejich objektu/ů 1:250. Pod ním už budou výkresy příslušející k domu v měřítku 1:150. Nevejde-li se někomu toto měřítko nebo bude-li na knap pošlete i druhou variantu 1:200. Pošlete také výřez modelu - ve variantach 1:100 a 1:150 a velikost výřezu 600x1500 mm - osaďte tam půdorys 1.NP zkuste, co se Vám tam vejde.

Lávkaři se mezi sebou domluví na pořadí a měřítkách. Je možné některou část plachty nechat k volné tvorbě - tzn. například sjednotit měřítko širších vztahů a příslušného řezu, měřítko mostu ve větším detailu a jeho řezů atd., ale přitom ponechat volbu perspektivního nebo axonometrického řezu, případně prostor na další perspektivy dokreslující kvalitu veřejného prostoru. Na váš model počítám s rozměrem 900x900 mm.

Šárka

středa 13. května 2015

PLACHTA - PŘEDBĚŽNÝ LAYOUT

Plachtu najdete zde. Jedná se o první nahození. Je připravená pro plovárnu, ale pro lávku může sloužit jako šablona. Vizualizace je zatím asi příliš úzká, ale uvidíme, jak se vám vejdou věci pod ní. Situaci širších vztahů zkuste 1:2500 nebo 1:3000 a kolem skici lokalit ve vyhrazeném rámečku. Pokud je moc malá - zkuste také alternativní řešení, které by vám přišlo lepší a přineste obojí. Není třeba tisknout. Dodržte písmo Calibri na celou plachtu (též uloženo na dropboxu) a v popisce zachovat velikosti písma a mínusky nebo verzálky.

Ve čtvrtek po konzultaci (i s případnými úpravami) potom pošlete pdf plachty na mail ateliéru.

pondělí 11. května 2015

PREZENTACE KE GRAFICE

Zde. Najdete tam i pdf se základními možnostmi finální úpravy vizualizací (poslední strany  Cut+and+Compose_Extr.pdf) . Pokud Vás někoho osloví jiný přístup a chcete se podělit, pošlete na mail, přidám do složky.

sobota 9. května 2015

PREZENTACE A ODEVZDÁVKA

V pondělí od 14:15 proběhne krátká prezentace o grafice. Přijďte všichni.

Prezentace projektů bude předběžně šířky 700 mm. Každý projekt plováry si na pondělí (11.5.) připraví pro tuto šířku finální představu situace širších vztahů s vyznačenými aktivitami v území (tyto aktivity nebudou vyznačeny textově, ale skicou či schématem), situaci s nejbližším okolím objektu/ů, nejlépe 1:250,  půdorysy, pohledy a řezy všech svých budov v jednotném měřítku 1:100 (pokud by bylo obtížné se s budovou vejít, vyjímečně možno 1:150) a vytiskne je do pdf, kde bude průkazně vidět, jak projekt na šířku 700 vychází. V této fázi nejde o dopracovanost půdorysů, ale aby se nám podařilo sladit prezentaci 14 měřítkově velmi rozdílných projektů a přitom žádnému projektu neuškodili. V pondělí budeme také procházet kromě dispozic pohledy na fasády, kde bude jasné finální materiálové řešení. Pokud dále měníte polohu či tvar stavby, je nutné updatovat pracovní model včetně osazení do terénu.

Lávkaři na formát 700 mm umístí situaci (nejspíše 1:250, ale domluvíme v ateliéru), řez širších vztahů 1:250, kde budou jasné jednotlivé výškové vztahy. Dále půdorys a příčný a podélný řez mostem 1:100. Nevejde-li se někomu celý, najde řešení, jak prezentovat most celý (např. rozkládatelný řez nebo rozpůlení mostu na dvě části). Model bude v měřítku 1:100. Musíme se společně domluvit na rozměrech výřezu a jakým způsobem model prezentovat. Šárka bude mít navíc buď model širších vztahů 1:250 a kterém bude patrná nová galerie, náměstí před ní atd. anebo detailní situaci a velké množství perspektiv, které doloží nově vzniklé charaktery území (a to včetně Sadů pětatřicátníků, nového parku kolem hradeb, zůžené komunikace atd.), případně společně najdeme ještě jiné řešení. Materiál finálního modelu bude jednotný (alespoň, co se okolí a barevného řešení týče). Opět se musíme společně domluvit, jaké možnosti se nám nabízí.

S urbanisty v pondělí projdeme možnosti projektoru. Protože grafika na poslední prezentaci nebyla přehledná a projekt se ještě zdaleka nerýsoval, budou muset být konzultace v následujících týdnech věcné a vedoucí ke konkrétním výsledkům. Součástí prezentace by nemusely být pouze grafiky, ale i vhodně zvolená (a ne příliš rozsáhlá) informační grafika (např. kolik bylo v Plzni/dané lokalitě obyvatel k danému roku a kolik jich má být v budoucnu, ...)

Plánovaný tisk a konzultace náhledů plachet se přesouvá na příští pondělí 18.5 nebo až následující čtvrtek (bude záležet na stavu vašich dispozic a fasád). Layout plachty bude upřesněn do příští neděle. Tisknout se bude pouze zmešený poloviční rozměr (budou stačit hezky poslepované A3/A4).


PŘEDNÁŠKY

V následujících týdnech proběhne hned několik velmi zajímavých přednášek:

11/05/2015 (18:30)
Jörg Knieling: Hamburg's Strategy of "Planning by projects"
Fakulta architektury, Gočár
Přednáška se bude týkat urbanistického plánování a rozvoje Hamburku, jednoho z nejúspěšnějších projektů přestavby evropských měst posledních let.

14/05/2015 (19:30)  
Francine Houben, Mecanoo (Nizozemsko): Lidé, místo a účel — architektura s nádechem lidskosti. 
Studio Hrdinů, Dukelských Hrdinů 530/47, Praha 7 
(Kruh hledá posilu pro organizaci přednášky - dejte vědět na mail ateliéru, máte-li zájem).

V neposlední řadě sledujte stránky Pěstuj prostor! Nový cyklus SPODNÍ PROUDY, který se týká vody, již sice odstartoval minulý čtvrtek, ale další přednášky budou následovat. Nejbližší bude již 20/05/2015 (18:30) Fenomén lázně se bude konat v prostoru Městské plovárny v Plzni. 

Více informací získáte kliknutím na žluté odkazy.