čtvrtek 14. května 2015

PLACHTA - PLOVÁRNA I LÁVKA

DOPLNĚNÍ : Na plachtě, kterou máte ke stažení na dropboxu, zůstane jen popiska, která je v masterpage. Zbývající popisy, rámečky a vodítka slouží jen jako pomůcka k tomu, kde co umístit. Nejsou to finální popisky :). Ty jsou na vás.

Prosím všechny, aby na mail ateliéru do tohoto pátku 19:00 poslali plachty. Na jejich základě sestavím podklad pro pondělní tisk, který bych během soboty dala na web.

Plovárna bude mít  pod situací širších vztahů řez/pohled širších vztahů v okolí jejich objektu/ů 1:250. Pod ním už budou výkresy příslušející k domu v měřítku 1:150. Nevejde-li se někomu toto měřítko nebo bude-li na knap pošlete i druhou variantu 1:200. Pošlete také výřez modelu - ve variantach 1:100 a 1:150 a velikost výřezu 600x1500 mm - osaďte tam půdorys 1.NP zkuste, co se Vám tam vejde.

Lávkaři se mezi sebou domluví na pořadí a měřítkách. Je možné některou část plachty nechat k volné tvorbě - tzn. například sjednotit měřítko širších vztahů a příslušného řezu, měřítko mostu ve větším detailu a jeho řezů atd., ale přitom ponechat volbu perspektivního nebo axonometrického řezu, případně prostor na další perspektivy dokreslující kvalitu veřejného prostoru. Na váš model počítám s rozměrem 900x900 mm.

Šárka

Žádné komentáře: