úterý 29. března 2016

Reference

Připomínáme, že jsme se minulý týden společně dohodli na prezentaci podnětných staveb pro vaše zadání. Pro každého stačí jedna stavba.

Pokuste se o krátké shrnutí stavby, ale aby nezůstalo jen u vizuálu. Jsou důležitá napojení na okolí (vstupy, vjezdy), výhledy, orientace ke světovým stranám, materiálové řešení a jak jeho volba ovlivňuje modul stavby, kvalitní provozní schéma (prezentovat jen ta nejdůležitější napojení). Vše ne déle než 3-5 min (pokud budete mít staveb víc, které budou stát za to, je možné protáhnout). Prezentaci připravte v pdf. Nahrajeme je na dropbox, aby byly všem přístupné i později.

Začínáme 14:15. Přijďte všichni včas.

Po skončení prezentace budou probíhat normální konzultace. Dopracujte na ně už svůj společný model tak, aby se s ním dalo normálně pracovat (doplňte Nedbalku, připevněte pevně val). Každý bude mít svůj návrh připraven zvlášť, aby byly objekty a úpravy terénu přesně umístěné a nebyly jen nahodile pohozené. To platí i pro individuální modely pásu pod zámkem.

Ať to jde!

středa 23. března 2016

Nová záložka a čtvrteční konzultace

Nechejte inspirovat odkazy na webové stránky vpravo v nabídce.


A zítra doražte všichni na 14:15

Všichni od sportoviště přineste vytištěný podrobný stavební program na A4. Bude založen do Vaší osobní složky ;). Dále stále platí, že podmínkou konzultace je model.

úterý 15. března 2016

Čtvrteční konzultace

Sportoviště a lesopark
- pracovní model celého území včetně zámku (nejlépe společný model s vkládací částí samotného sportoviště na jihu po skalní zlom, na západě po Jizeru)
 - skici - perspektivy z pohledu chodce (nejen daných budov, ale i dálkové výhledy směrem ke skalnímu zlomu/zámku), případně axonometrie celého území
- začít dispozice, které potvrdí vybrané hmotové řešení
- řezy celým územím (nezkrácené a v měřítku)

Pás pod zámkem
- pracovní společný model (od křižovatky s ulicí Na Příkopech po křižovatku směr Mohelnice, zámek + části obklopující zástavby) s vkládatelnou částí pásu
- skici - z pohledu chodce, ne jen hmotové řešení, ale i okna, chodníky, schody
- začít dispozice (umístění schodišť, vstupů, oken, zohledňovat proslunění)

Vše kreslit v proporcích!!!

neděle 13. března 2016

Prezentace

Prezentaci si připravte na max. 5 min.

Váš návrh bude odprezentován ve vztahu k širšímu okolí např. na jakou nástavbu navazujete, kudy se do území vchází atd. Situace bude mít jasné vstupy do území a černě vyznačené objekty. Přidejte skici nejdůležitějších částí a výhledů (vstup, rohové objekty na parcele, atd) - nejlépe s představou členění fasád. Vše odprezentované v řezech a nejlépe také na pracovním modelu vyjadřujícím váš koncept. Krátce pohovořte o stavebním programu (hřiště - jaké sporty, jaká náplň a pás pod zámkem - jaké byty, co v které části parcely).

úterý 8. března 2016

Workshop - sraz

Ubytování v Hradišti je v hotelu Hrozen. Jste tam všichni nahlášeni. Ubytujte se tak, abyste v 15:30 už stáli před hotelem připraveni na společnou prohlídku města. Kdo přijede později, ubytuje se až se se setměním vrátíme.

Těšíme se!

pondělí 7. března 2016

Letní dílna 2016

Ve spolupráci s městem Mnichovo Hradiště pořádáme studentský workshop. 

Letní dílna u Jizery

 
Vzniklé objekty budou součástí rozsáhlejších úprav pláže u Jizery a přilehlého lesoparku.
 
Termíny:

22.3.2016 17:00
Plánovací setkání s občany organizované městem v KLUBu
(účast není povinná, přesto považujeme setkání za velmi zajímavou možnost poznat jak funguje participace s občany a jak se do ní aktivně zapojit)
2.-3.4.2016
Navrhovací workshop v Mnichově Hradišti
11.-15.7.2016
Realizace objektů na místě.

Účastníci:
Přihlásit se mohou všichni studenti FA ČVUT. Míst je celkem 15.

Co za to:
Krom bohatých zkušeností 2 kredity k tomu.
(Ale nejsou povinné! Kdo je nechce, může jet jen tak pro potěšení).

Lokalita:
Oblast kolem Jizery v Mnichově Hradišti

Co budeme dělat:
Co vymyslíme (ze dřeva, proutí, provazů či podobného materiálu) a co vyjde z přání obyvatel města.

Jak dlouho objekty na místě zůstanou:
Co nejdýl.

Ubytování:
Předběžně v městské vile (spacáky s sebou).

Přihlášky na:
ateliermadr@gmail.com

Do mailu napište svůj ročník a proč chcete na dílnu. Přihlášky sbíráme do 20.3. Podle počtu přihlášených uvidíme, jestli budeme brát každého anebo budeme muset vybírat.úterý 1. března 2016

Co na čtvrtek

Zelený pás pod zámkem
- koncepční skici zastavění pozemku ve vztahu k okolí (návaznost na okolní zástavbu, volný prostor pod zámkem)
- zabývat se místem i v širším kontextu města a přilehlého okolí (kam vedou cesty, kde je nejbližší občanská vybavenost atd.)
- bydlení pro koho? rodiny s dětmi? senioři? správně namíchané? jak zajistit udržitelnost vybraného typu? (na základě analýzy demografického vývoje města a poptávky)
- úvaha o tom, co má vlastně dnešní bydlení poskytovat - velký obývací pokoj anebo spíše kuchyni? dětské pokoje - kolik? místo pro práci z domu? zahradu na pěstování domácí zeleniny? střešní terasu?
- cokoliv dalšího, co vás napadne


Sportoviště a lesopark u Jizery
- analýza vazeb na celé město (které funkce jsou v této části dobré a které by se naopak hodily do jiné části města, jak je místo dostupné, co nabízí jiné lokality atd.)
- koncepční skici zastavění pozemku ve vztahu k okolí (návaznost na okolní zástavbu, okolní zeleň)
- výběr stavebního programu - každá zvolená funkce/sport bude mít jasně definované prostorové požadavky, které budou promítnuty do dané situace (aby bylo např. jasné, jak velké prostorové nároky má dané hřiště/sportoviště)
- vhodnost daného programu prověřit ve vztahu k okolním sídlům a jejich vybavení, např. v jak velkých městech jsou fotbalová hřiště/umělá plocha/koupaliště, jak intenzivně jsou využívána, jaké funkce se objevují podél cyklostezek
- promyslet návaznost na lesopark
- cokoliv dalšího, co vás napadne

Urbanismus
- pokračovat dále na analýzách stávajícího stavu města
- analyzovat postaveni Hradiště v rámci širšího okolí - kde je jaký průmysl, kam obyvatelé dojíždějí (a za čím) atd.
- zkusit definovat představu vývoje počtu obyvatel, růstu plochy města, průmyslu a dalších odvětví v rámci celé ČR, v rámci Mladoboleslavska - dle toho vyvodit důsledky pro dlouhodobou vizi města (je nutné podložit skutečnými čísly, příklady z jiných regionů atd.)
- zamyslet se nad tím, jakým způsobem je třeba postupovat, aby případné změny, které vzejdou z analýz, byly realizovatelné - tedy jak dosáhnout udržitelnosti návrhu, přiměřenosti, správnému načasování (aby přicházela nabídka souběžně s poptávkou) atd.

V pravém menu pod odkazem podklady najdete link na dropbox - tam ve složce od Jakuba Chuchlíka najdete vrstevnice a katastrální mapu....a mnohé další