sobota 30. srpna 2014

Zadání ATBS - Bytový dům na nábřežíBydlení jako dostavba městského bloku v centru Plzně na nábřeží řeky Radbuzy.

Zdánlivě obyčejné zadání nabízí hned několik neobvyklých výzev. Jak navrhnout bytový dům splňující požadavky současného životního stylu a přitom vytvořit průčelí hodné reprezentativního postavení na nábřeží nejvýznamnější plzeňské řeky? Jak má vypadat parter bytového domu na takto významném místě a co se v něm má dít? Jak vyřešit rozpor mezi výhledem na řeku a hlukem, který přichází z blízkého jezu? Jak pracovat s výtahovou šachtou a dalšími limitami, které pozemek obklopují?

Odpovědi budeme hledat společně. Všechna zadání letošního ateliéru spojuje jedno město - Plzeň. Všechny se nachází v blízkosti řeky a rozsáhlého sedmimostí, které propojuje oba břehy Radbuzy v různých výškových úrovních. Jednotlivá témata se tak, ač svým obsahem i lokací rozdílná, budou moci vzájemně ovlivňovat - stačí mít jen připravené uši a pořádně se dívat.

Inspiraci pojedeme také hledat do Berlína během exkurze, která proběhne poslední zářijový víkend.


Pohled z protějšího břehu Radbuzy


Blízkost železničních a silničních mostů


Pohled do vnitrobloku


Výtah sousedního objektu zasahující do parcely


Pohled z nábřeží na Radbuzu


Zadání ATZBP, ATSS, ATV, ATVZ - Polyfunkční dům mezi kolejemiProměna vnitřní periferie v lukrativní místo s novou identitou.

Plzeň je město proťaté mnoha dopravními koridory, které významně omezují jeho propustnost. Překročit tyto bariéry často znamená počkat si na zelenou. Parcela mezi kolejemi je obklopena hned třemi takovými "řekami". Přístup k ní, ale není závislý na stisku tlačítka na sloupu dopravní infrastruktury. Dostaneme se do ní Myší Dírou. Pozemek ale možná skýtá přístupů více, než se může na první pohled zdát. 

Extrémní místo klade zvýšené nároky na správné řešení vstupů do území, osvětlení, hluku, bezpečnosti i na celkovou formu objektu. Topografii místa určují výškové úrovně kolejí a průchodu. Jedním z hlavních cílů domu postrádajícího uliční fasádu v pravém slova smyslu bude vytvořit kvalitní parter.

Náplň polyfunkčního domu bude záviset na úvodních analýzách. Nebudeme ji tedy předjímat.Z trati na KlatovyZ trati na Mnichov


Z trati na Mnichov
V současnosti je na pozemku truhlářství, několik nádražních budov a parkoviště


Od Radbuzy


Přístup z ulice Radobyčická


Přístup ze zastávky autobusu v ulici U Trati


Totéž v druhém směru


Myší Díra


Myší Díra


Myší Díra


Prostory mezi mosty v ulici Prokopova

Zadání ATV, ATVZ - NáplavkaZačlenění nábřeží Radbuzy do struktury centra města vložením nových aktivit.

Hlavní plzeňské nábřeží, ke kterému se obrací významné budovy města, nenabízí mnoho důvodů k trávení volného času. Chybí zde podněty, které by obyvatele k řece přitáhly. Jeden z největších potenciálů místa - náplavka - je v blízkosti centra nepřístupná. S řekou se téměř až do samotného centra města dostává významný přírodní prvek. Jak náplavku v celkovém charakteru řeky vnímat? Kde a jak umístit přístupy z nábřeží na spodní úroveň řeky? Jaké aktivity a prostory k tomuto místu přísluší? 

Úlohu lze také zpracovat ve větším rozsahu a to jako celkové řešení břehů řeky Radbuzy od soutoku s Úhlavou na jihu Plzně po soutok se Mží. 

Začátek u Wilsonova mostu


Západočeské muzeum v Plzni


výhled na pravý břeh
Pod hlavní silniční tepnou

Nová pěší lávka přes Radbuzu do Plzeňského Prazdroje


 Pohled z lávky směrem k soutoku

Na soutoku Radbuzy a Mže

čtvrtek 28. srpna 2014

Časový plán ZS 2014-15

15. 09.
první schůzka ateliéru, předání podkladů

18. 09.
rozdělení do pracovních skupin, zadání analýz

2. 10.
prezentace pracovních skupin (analýzy, fotografie, reference)
- upřesnění individuálních zadání

10. - 12. 10.     
workshop PLZEŇ
- první prezentace konceptů na konci worskhopu, urbanistické řešení projektů

30. 10.  
ATBS, ATV, DSN polosemestrální prezentace 
- varianty hmotového řešení formou modelu a skic
- skici dispozičního řešení, umístění schodiště

3.11.
ATBS,  ATV, DSN odevzdání práce za první polovinu semestru
ATZBP, ATSS, ATVZ prezentace
- varianty hmotového řešení formou modelů a skic
- skici dispozičního řešení

03.11.
ATZBP, ATSS, ATVZ odevzdání práce za první polovinu semestru

01. 12.
ATBS, ATV, DSN prezentace
- dispozice, fasády, vysvětlující řezy, modely
- schémata konceptu 

05. 12.
ATZBP, ATSS prezentace
- dispozice, fasády, vysvětlující řezy, modely
- schémata konceptu

11. 12.
konzultace
- nad rozpracovanými výkresy, výběr prespektiv

15. 12.
konzultace 
- rozpracovaných finálních plachet, jejich případné doplnění pro lepší srozumitelnost konceptu projektu


09. 01. do 12:00  

odevzdání bakalářských prací
(pozdní odevzdání nepřichází v úvahu)

12. 01. do 12:00 

odevzdání ateliérových prací

(pozdní odevzdání nepřichází v úvahu)

15. 01. od 8:00
prezentace ateliérových prací  

Za bydlením v Berlíně - účastníciLucie Špetová
Eliška Ďásková
Eva Svobodová
Jana Ryšavá
Walbert Schmirler
Barbora Frumarová
Anna Dománková
Lucia Garajová
Thu Hang Tran
Martin Král
Debora Štysová
Nikola Žuchová
Štěpán Mareš
Patrik ÖLVECKÝ
Marek Vilášek
Kryštof Vicherek
Filip Hutera
Jana Sedlická
Marek Pertlíček
Lenka Janusová
Rostislav Krones
Magdaléna Přečková
Nikola Karabcová
Alexandra Krejčí
Štěpán Tomš
Nguyen The Anh


Josef Mádr
Šárka Malošíková
Zdeněk Zavřel

středa 27. srpna 2014

Za bydlením v Berlíně - program

V termínu mezi 26.-28.9.2014ipravujeme pro studenty ATBS exkurzi za bytovými projekty Berlína. Kromě studentů našeho ateliéru se mohou přihlásit i studenti z dalších ateliérů Ústavu navrhování II.

Na programu budou sídliště ze 20. let, projekty z IBA 1984-87 a mnohé příklady současné bytové výstavby.

Předběžná cena: 2700 Kč (autobus+ubytování)
Ubytování: Pangea hotel (aby bylo kousek na U a S bahn a do Prenzlauer Bergu :) )

Mapa (nejen) plánovaných staveb.

Budeme mít svůj autobus, věci tedy možno během pátku a neděle mít celou dobu s sebou. V referencích na hotel psali, že je málo zásuvek, tak možná nějakou rozdvojku s sebou, když se mezi sebou domluvíte.

Program:

pátek
!!!! ZMĚNA 6:00!!!! odjezd od fakulty (buďte prosím přesní)
11:30 Zelterstrasse 5 se Sashou Zanderem
12:30 projekty IBA v okolí Friedrichstraße
18:00 a R50 s Verenou von Beckerath

sobota:
9:00 projekty v Bötzowviertel
11:00 Flottwell Zwei s Verenou von Beckerath + Gleisdreieckpark
13:00 nové projekty v Prenzlauer Bergu (pěšky)
18:00 volno k vlastnímu průzkumu Berlína
třeba na Koolhaasovu nizozemskou ambasádu, domy na Caroline-von-Humboldt-Weg a nebo stavbu staronového městského zámeku :)

neděle
9:00 odjezd z hostelu na síliště Hansaviertel, Weiße Stadt, Am Tegeler Hafen, Siemensstadt a Britz
22:00 příjezd do Prahy