neděle 30. listopadu 2014

VIZOŠKY

Několik videí od Ondry, která ukazují, jak na to:

https://www.youtube.com/user/AlexanderKoshelkov
http://visualizingarchitecture.com/
https://www.youtube.com/user/hogrefal

MODELY - REMINDER

Znovu postujeme říjnovou zprávu k modelům. Zejména ti, co zpracovávají úlohu mezi kolejemi by měli dokončit společný model a pomalu se vrhnout na svůj. Bude stejně velký, jako ten společný, budou na něm vrstavenice, náspy a Váš návrh, jen na něm nebudou černé domy a místo nich bude černě na vrstevnicích vyznačen schwarzplán. Vrstevnic tedy bude poměrně hodně a bude náročné se dostat na řezání na laseru. Doporučujeme objednat se již teď a udělat dopředu (třeba poslední týden v prosinci). Společný dwg podklad na řezání již máte hotov. Ještě budeme muset společně určit, jak bude vypadat podstavec (krabice z kartonu) - výšku upřesníme tento týden.

zde stará zpráva:
Na dropboxu přibylo dwg, ve kterém jsou vyznačena jednotlivá území modelu pro bytovku a parcelu mezi kolejemi. Všechny modely budou z lepenky 1 mm tlusté, stejného odstínu (a to včetně terénu k modelu mezi kolejemi). Rozdílům je třeba se vyhnout, proto je nutné se předem domluvit (odstíny se mohou v různých obchodech lišit). Řeka by mohla být pojednána na modelech z jiného materiálu. Ve čtvrtek se domluvíme na řešení. Vybraný materiál bude opět jednotný pro všechny modely.

Oba společné modely budou hotovy před polosemestrální prezentací, aby do nich mohl být umístěn Váš návrh. Máte na ně tedy necelé dva týdny.

Bytovka
Model v měřítku 1:100 - v dwg červeně vyznačen rozsah společného modelu, fialově modelů individuálních. Zatím je koncipován společný model tak, aby se kolem něj daly rovnoměrně naskládat modely Vašich projektů. Nejsme si ale ještě úplně jisti do jaké míry je nutné řeku modelovat v takovém rozsahu, jak je znázorněna. Začněte tedy nábřežím, domy a vnitroblokem. Řeku ještě upřesníme. Individuální model je až na finální odevzdání. Pracovní modely při polosemestrálním hodnocení budou vsazeny do společného modelu. Proto by společný model měl umožňovat vkládání Vaších pracovních modelů.

Mezi kolejemi
Model v měřítku 1:500. Rozsah stejný jak pro společný, tak i pro individuální model.
Jak již bylo v pondělí řečeno, společný model bude mít domy z extrudovaného polystyrenu natřené na černo a bude mít odjímatelné oba náspy/mosty a ulici od trati, aby bylo možné pracovat s podchody.
Individuální modely budou mít okolní zástavbu vyznačenou pouze černě v ploše schwarzplán (ať se neutavíte na modelování domků). Prostorové budou pouze budovy, kterých se bude týkat nějaká změna vůči stávajícímu stavu či budou pro představení Vašeho řešení nezbytně nutné. Individuální modely se týkají až finální prezentace. Na polosemestrální prezentaci se bude využívat model společný.

Náplavka a bulvár
Modely - budou-li - a jejich rozsah probereme společně, až se bude více konkretizovat rozsah Vámi řešeného území.

sobota 29. listopadu 2014

PONDĚLÍ 1. A 8. PROSINCE

Protože ve čtvrtek nebyli v ateliéru všichni a úklid, o který jsme prosili, se nakonec nekonal, chtěli bychom Vás před začátkem pondělních konzultací požádat o úklid zbytků materiálů, které již nebudete potřebovat. Týká se to i již překonaných modelů a povalujících se pošlapaných kartonů.

Pondělí 1.12.

Bytovkáři
- každý přinese alespoň 3 různá řešení uliční i dvorní fasády a to včetně stínování (aby bylo jasné, co ustupuje dopředu a co dozadu a jak hluboko), nejlépe vojenské osvětlení
- ke každé z fasád si každý připraví materiálové řešení - formou referencí, fotografií materiálů
- Adam s Aničkou připravili malý model v 1:200, všichni tak na pondělí (nebo během ateliéru před vlastní konzultace) připraví i hmotová řešení fasád v modelu
- zvláštní důraz bude kladen na parter domu (vchody, vjezd do garáží, výklad)

Mezi kolejemi
- každý přinese model do připraveného modelu vrstevnic
- každý bude mít 3 různá řešení fasád a to včetně stínování a materiálového řešení
- bude prokázán vztah Vašeho návrhu k oběma průchodům Myší dírou (formou skic, zákresů do fotky, řezů)
- v půdorysech budou patrny rozkreslené schody, výtahy, v případě bytů nábytek, galerie vybavení, obchodů stolky (prostě tak, aby bylo patrné, že máte dobře měřítko stavby)
- zaměříme se zejména na místa, kde Váš dům doléhá ke kolejišti

Čtvrtek 4.12.
- budou konzultovány zejména zapracované připomínky k fasádám

BĚHEM NÁSLEDUJÍCÍHO TÝDNE BUDOU HOTOVY SPOLEČNÉ MODELY - BUDE VÁM ZAJIŠTĚN SOBOTNÍ PŘÍSTUP DO BUDOVY, ABYSTE JE MOHLI SPOLEČNĚ DODĚLAT NA NÁSLEDUJÍCÍ PREZENTACI.

Pondělí 8.12. PREZENTACE

Každý bude mít na prezentaci 4 minuty. Půjdeme podle abecedy. Prezentace budou nahrané vždy pro celou skupinu najednou, aby všichni bedlivě poslouchali. Takto bychom mohli být za 2hodiny hotovi (při méně optimistickém výhledu za 3). Kdo přetáhne, nebude ve zbývajícím čase ateliéru konzultován. Ještě se rozhodneme, jestli budeme komentovat hned po jednotlivých prezentacích, nebo až zvlášť u stolu :).

Cílem takto krátké prezentace bude zbavit prezentaci zbytečných slov a zaměřit se na přehlednost grafického zpracování. Také by Vás omezený čas měl přimět zamyslet se nad tím, co je na Vašem návrhu opravdu důležité, čím je vyjímečný, co jsou jeho silné stránky.... Hlavní koncept domu musí být z půdorysů, fasád a schémat jasný na první pohled. Také budete moci srovnat Vaši rozpracovanost projektu s dalšími studenty.

Bytovkáři
- kromě obsahu minulé prezentace (širší vztahy, situace, půdorysy, řezy, model 1:100)  budou součástí  fasády včetně materiálového řešení
- při popisu se opravdu zaměřte na hlavních principů stavby, není třeba popisovat každý byt jednotlivě (to už známe z konzultací)

Mezi kolejemi
- kromě obsahu minulé prezentace (širší vztahy, situace, půdorysy, řezy, model 1:500)  budou součástí  fasády včetně materiálového řešení a perspektivy z pohledu chodce (přesné záběry budou během týdne upřesněny)
- v případě bakalářů model 1:200 (celé stavby nebo alespoň její části, která nejlépe doloží konstrukční a vnitřní prostorové řešení domu)
- při popisu se opravdu zaměřte na popis hlavních principů stavby, zbytek známe z konzultací

Urbanisti
- běží dále po vlastní ose a domluví se společně s námi, co bude obsahovat jejich prezentace

Pokud není komukoli cokoli jasné, v pondělí nebo ve čtvrtek se určitě zeptejte.

středa 26. listopadu 2014

DEYAN SUDJICČTVRTEČNÍ ATELIÉR - Jan Vacek - Světlo a osvětlování

9:45 v posluchárně 111 (Janák)
pořádá Atelier Hlaváček-Schleger-Liesler
přednášku Jana Vacka o světle a osvětlování


Základní informace o denním, umělém a sdruženém osvětlení, které by měl
budoucí architekt znát a umět použít. Spolupráce s projektanty. Řízení
osvětlení a jeho dopad na celkovou energetickou bilanci budovy. Realizace
v různých oblastech výstavby a popis principů osvětlování.

Jan Vacek působí ve firmě Zumtobel, spolupracoval s týmem ČVUT Solar
Decathlon na řešení osvětlení soutěžního domu. Vystudoval obor Světelná
technika a osvětlování na Fakultě elektrotechnické ČVUT a dlouhodobě se
zabývá světelným designem, projektuje a vytváří světelně-technické studie
denního i umělého osvětlení. Je poradcem v oblasti energetické
problematiky z hlediska osvětlování. Taktéž je členem Národního
aplikačního týmu v rámci pracovní skupiny WG5/TC226, která řeší
problematiku osvětlování veřejných komunikací v rámci Evropské unie. Je
činný v oblasti přednáškové činnosti se zaměřením na světlo a osvětlování.


Bude to určitě zajímavé i pro nebytovkáře, takže ranní přednáška o grafice závěrečné prezentace bude až příští týden a místo ní začnou po 8 hodině normální konzultace, abychom vše stihli.

úterý 18. listopadu 2014

INDESIGN

Ve čtvrtek v 8:00 uděláme krátký úvod do InDesignu, abyste se s tím netrápili a o to více se mohli věnovat grafice plachty. Prosím nějakého dobrovolníka o zapůjčení počítače na dobu prezentace. Předem díky.

středa 12. listopadu 2014

PHOTOSHOP

Zítra od 8:00 bude krátká procházka photoshopem pro zájemce. Příští týden bude následovat InDesign a pak se případně vrátíme k photoshopu a ke grafice, až se bude blížit odevzdávka.

čtvrtek 6. listopadu 2014

HODNOCENÍ A ODEVZDÁVKA

Bytovkáři, náplavka a Tereza

Pro ty, co si dnes nevyzvedli vyhodnocení první části polosemestrální odevzdávky možné stáhnout zde.

Téměř všem chyběla situace širších vztahů anebo nebyl správně zvolen rozsah území. Skici a modely byly spíše povinná jízda, než kvalitně odvedená práce. I přes všechny vyjmenované nedostatky, které jsme ve Vašich individuálních hodnoceních sepsali, všichni dosáhli nad 50%, což znamená, že žádný průšvih se nekonal. Je jen škoda, že v mnoha případech nedošlo od prezentace k výraznějšímu posunu. Na pondělí tedy tyto připomínky zapracujte.

V úvodu pondělního ateliéru se budeme věnovat těm, co odevzdávali dnes. Využijte tento čas k práci na novém společném modelu. Měl by mít vyřezaná okna a díry podloženy dalším kartonem. Všechny výraznější arkýře a výklenky by měly být též patrné. Nebudete-li si s některým detailem vědět rady, poradíme :).

Mezi kolejemi a urbanisti

Zapomněli jsme dodat, že modely jsou součástí odevzdávky a že je nutné je nafotit usazené v modelu a poslat na náš mail. Prosím, učiňte tak do začátku pondělního ateliéru.

V pondělí se sejdeme nad okomentovanými plachtami. Do té doby ale určitě dále pracujte na projektu a na dopracování společného modelu. Na prosincovou prezentaci už nesmí chybět okolní zástavba (se střechami) a hlavně mosty, náspy, opěrky a další části. To bude tak krásné, až to bude!

Ti, co dělají bakalářskou studii, budou mít na prosincovou prezentaci též pořádný model 1:200. Věřte, že se Vám to v letním semestru vrátí zpět. (Magistři budou muset mít tento model vlastně taky... :) ).


středa 5. listopadu 2014

ČTVRTEČNÍ ODEVZDÁNÍ

Ve čtvrtek odevzdávka do 13:00.

Nejmenší formát je A1, ale pokud máte více podkladů, větší formát nebude na závadu :). Hlavně, aby se to dalo hezky přečíst.

úterý 4. listopadu 2014

ATELIÉROVÝ PAUZÁK

Kdo nám (náhodou) stopil ateliérový pauzák, má možnost ho nepozorovaně vrátit na skříňky v prvním patře ateliéru. Byl úplně nový....fňuk...

Předem děkujeme!

sobota 1. listopadu 2014

MEZI KOLEJEMI - PREZENTACE

V pondělí bude ostrý start ve 14:15. Přijďte prosím tedy s předstihem vyzvednout nahoře v kanceláři projektor. Každý bude mít na prezentaci max 8 minut (jinak víte...). Následovat bude dlouhý komentář.

Pozvání na prezentaci přijal i pan architekt Radek Dragoun z plzeňského ateliéru aeroPLAN, který nebude ovlivněn předchozími konzultacemi a přinese určitě nové postřehy a svěží vítr do plachet.

PS: Při prezentacích dodržte požadovaný obsah vyvěšený na blogu minulý týden.

Budeme se těšit.