sobota 29. listopadu 2014

PONDĚLÍ 1. A 8. PROSINCE

Protože ve čtvrtek nebyli v ateliéru všichni a úklid, o který jsme prosili, se nakonec nekonal, chtěli bychom Vás před začátkem pondělních konzultací požádat o úklid zbytků materiálů, které již nebudete potřebovat. Týká se to i již překonaných modelů a povalujících se pošlapaných kartonů.

Pondělí 1.12.

Bytovkáři
- každý přinese alespoň 3 různá řešení uliční i dvorní fasády a to včetně stínování (aby bylo jasné, co ustupuje dopředu a co dozadu a jak hluboko), nejlépe vojenské osvětlení
- ke každé z fasád si každý připraví materiálové řešení - formou referencí, fotografií materiálů
- Adam s Aničkou připravili malý model v 1:200, všichni tak na pondělí (nebo během ateliéru před vlastní konzultace) připraví i hmotová řešení fasád v modelu
- zvláštní důraz bude kladen na parter domu (vchody, vjezd do garáží, výklad)

Mezi kolejemi
- každý přinese model do připraveného modelu vrstevnic
- každý bude mít 3 různá řešení fasád a to včetně stínování a materiálového řešení
- bude prokázán vztah Vašeho návrhu k oběma průchodům Myší dírou (formou skic, zákresů do fotky, řezů)
- v půdorysech budou patrny rozkreslené schody, výtahy, v případě bytů nábytek, galerie vybavení, obchodů stolky (prostě tak, aby bylo patrné, že máte dobře měřítko stavby)
- zaměříme se zejména na místa, kde Váš dům doléhá ke kolejišti

Čtvrtek 4.12.
- budou konzultovány zejména zapracované připomínky k fasádám

BĚHEM NÁSLEDUJÍCÍHO TÝDNE BUDOU HOTOVY SPOLEČNÉ MODELY - BUDE VÁM ZAJIŠTĚN SOBOTNÍ PŘÍSTUP DO BUDOVY, ABYSTE JE MOHLI SPOLEČNĚ DODĚLAT NA NÁSLEDUJÍCÍ PREZENTACI.

Pondělí 8.12. PREZENTACE

Každý bude mít na prezentaci 4 minuty. Půjdeme podle abecedy. Prezentace budou nahrané vždy pro celou skupinu najednou, aby všichni bedlivě poslouchali. Takto bychom mohli být za 2hodiny hotovi (při méně optimistickém výhledu za 3). Kdo přetáhne, nebude ve zbývajícím čase ateliéru konzultován. Ještě se rozhodneme, jestli budeme komentovat hned po jednotlivých prezentacích, nebo až zvlášť u stolu :).

Cílem takto krátké prezentace bude zbavit prezentaci zbytečných slov a zaměřit se na přehlednost grafického zpracování. Také by Vás omezený čas měl přimět zamyslet se nad tím, co je na Vašem návrhu opravdu důležité, čím je vyjímečný, co jsou jeho silné stránky.... Hlavní koncept domu musí být z půdorysů, fasád a schémat jasný na první pohled. Také budete moci srovnat Vaši rozpracovanost projektu s dalšími studenty.

Bytovkáři
- kromě obsahu minulé prezentace (širší vztahy, situace, půdorysy, řezy, model 1:100)  budou součástí  fasády včetně materiálového řešení
- při popisu se opravdu zaměřte na hlavních principů stavby, není třeba popisovat každý byt jednotlivě (to už známe z konzultací)

Mezi kolejemi
- kromě obsahu minulé prezentace (širší vztahy, situace, půdorysy, řezy, model 1:500)  budou součástí  fasády včetně materiálového řešení a perspektivy z pohledu chodce (přesné záběry budou během týdne upřesněny)
- v případě bakalářů model 1:200 (celé stavby nebo alespoň její části, která nejlépe doloží konstrukční a vnitřní prostorové řešení domu)
- při popisu se opravdu zaměřte na popis hlavních principů stavby, zbytek známe z konzultací

Urbanisti
- běží dále po vlastní ose a domluví se společně s námi, co bude obsahovat jejich prezentace

Pokud není komukoli cokoli jasné, v pondělí nebo ve čtvrtek se určitě zeptejte.

Žádné komentáře: