čtvrtek 2. července 2015

Marek Doubravský

Centrum extrémních sportů v lomu Homolák
ZS a LS 2013/14Tomáš Voborský

Experimentální bydlení mezi kolejemi
LS 14/15

autorský text:
...Na protest proti všeobecné a dlouhodobé kultuře vyprázdňování měst a úprku na suburbii předkládám svůj projekt...
Navrhuji šestnáct rodinných domů na zdánlivě nezastavitelné parcele v těsné blízkosti k centru města. Problém s hlukovým a prachovým znečištěním řeším mechanicky a plochu parcely vynáším o patnáct metrů výše. Abych projekt učinil rentabilní, vkládám do nosného systému struktury další funkce - tržnici a parkování, které budou na konstrukci ekonomicky participovat. Vytvářím plnohodnotný systém rodinného bydlení s visutými zahradami, kvalitním veřejným prstorem a unikátním výhledem na střešní rovinu Plzně necelých třista metrů od Americké třídy.

Inspiraci pro vizuální tvarování struktury spatřuji v budovách Hlavního plzeňského nádraží a nádraží na Jižním předměstí.
Návrhem se snažím podpořit železniční linii jdoucí mezi oběma nádražními budovami, k vyjádření tohoto jevu používám prvky spjaté s železnicí jako je most, zastřešené nástupiště.


širší vztahy

pohled z ulice Purkyňova

domy na horní platformě

situace

řez podélný
řez příčný

pohled jižní z ulice U Trati

pohled severní z ulice Purkyňova
axonometrické schéma konstrukce - celkové konstrukční a provozní schéma

axonometrické schéma konstrukce - domy na horní platformě

 axonometrické schéma konstrukce -systém nosné konstrukce horní platformy

 axonometrické schéma konstrukce - parkování

 axonometrické schéma konstrukce - tržnice

  dům Extrovert
dům Introvert

Štěpán Tomš

Kultura mezi kolejemi
LS 14/15

autorský text:
Složité území s neobyčejnou atmosférou vyžaduje citlivý přístup s ohledem na děje probíhající v okolí. Současný stav parcely nabízí obyvatelům Plzně prakticky jen možnost průchodu ze severu na jih. Místo vybízí ke spěšnému projití a opuštění. Snahou bylo tento stav návrhem změnit a místo celkově zpomalit. Rozptýlit lidi z úzké cesty do celého území. Nabídnout možnost uhnout do více směrů. Jeden z velkých dílčích cílů byl parcelu “provzdušnit”, vytvořit alternativní přístupy a celkově zlepšit průchodnost. Řešení nabízí další dvě možnosti nástupu na území - nově je možné přijít z východu z ulice Prokopovy nebo ze západu po lávce pro pěší, která je zavěšena na železničním mostě.
Důraz byl kladen na prověření možnosti parkování (související s provozem budovy + rezidenti z okolí) a jeho křížení a mísení s dalšímifunkcemi. Těmi se staly činnosti kulturní a rozvíjejícíducha. Na místě se nachází tři umělecké ateliéry, dva hudební ateliéry a dvě dílny. Centrálními významnými budovami na ose tohoto organismuje filmový klub a výstavní prostor s kavárnou jako prostory veřejné a společné.


Tereza Červená

Pavilon závislostí v Psychiatrické nemocnici Bohnice
LS 2013/14
 terapeutická místnost ve střední části léčby

sezení nad tělocvičnou

 
vstup do zapuštěné terapeutické místnosti

otevírání domu směrem k východu z budovy

doplnění urbanistické struktury Bohnické nemocnice

 

situace

 hmotové schéma
 celkový půdorys, řez a pohled
 půdorys detoxu
 řez detoxem
půdorys pavilonu
řez pavilonem
 část pro veřejnost a bývalé pacienty

 řez částí pro veřejnost a bývalé pacienty