čtvrtek 2. července 2015

Tomáš Kovalčík

Centrum extrémních sportů v lomu Homolák
ZS 2013/14
 autorský text:
Tato budova je místem setkní, základním táborem, do kterého se z "tam venku" vchází, či se z něj "tam ven" vychází. 
Vneseným konceptem extrémních sportů vznikají nové požadavky na dosud [ne]přírodní krajinu a pocity jedince zažívající tyto činnosti - nebezpečí, volnost, vzrušení, meditace, riziko, dobrodružství. Budova se k těmto parametrům nechová odmítavě, ani je bez výhrady nepřijímá. Stojí někde na pomezí - zapuštěná do země, semknutá, statická, vrstevnatá, vytváří jakousi ochranu a pocit bezpečí před adrenalinovými činnostmi odehrávající se za samotnou budovou, zároveň však vytváří "polyprostor", který lze dle požadavků měnit - může se stát cvičištěm, korzem, jevištěm, hledištěm, či ničím. Může být ulicí nebo náměstím. 
"Stále více z nás dnes opouští sedadlo diváka, abychom s padákem skákali z letadel, na kajaku zdolávali vodopády a potápěli se mezi žraloky..."
Umístění budovy reaguje na vzniklou síť pěších cest tím, že se do jedné z hlavních pěšin půdorysně začlěňuje a pomocí výškových rozdílů tak "sestup k vodní ploše" dotváří. Provozně je rozdělena na dva samostatné celky - severozápadní strana poskytuje návštěvníkům a lektorům možnost ubytování se zázemím a jihovýchodní strana slouží jako utilitární centrum všem hostům střediska. Do okolí nejsou navrženy žádné další stavby - veškerá zařízení spojená s provozem centra jsou navržena jako mobily umožňující rychlou adaptaci na změnu zimního a letního provozu.


 koncept domu

využití území sportovními aktivitami 
pohled na střechu a zářez
půdorys 1.PP

 pohled
řezy

Žádné komentáře: