čtvrtek 2. července 2015

Eva Pettrichová

 Centrum extrémních sportů v lomu Homolák
ZS 2013/14

autorský text:
Centrum pro extrémní sporty v lomu Homolák je sportovní zázemí navržené pro invalidní sportovce. Dvoupodlažní budova je zcela zapuštěna pod terén a splývá s okolním prostředím, jediným vertikálním prkvem je opláštěný vývod vzduchotechniky. V čelech se otevírá převýšenými prostory a propojuje tak severní a jižní část lomu. Do objektu se vstupuje po rampě tvaru betonového koryta, které protíná dům a pokračuje dále do lomu. Samotná budova je obsloužena exteriérovými pororoštovými rampami a lávkami při jihozápadní fasádě. Objekt je v podélné ose přisvětlen terénním zářezem.


koncept - dům jako spona

využití území sportovními aktivitami
řez územím

koncepční schéma

půdorys 1.PP

půdorys 2.PP
pohled na fasádu

podélný řez

příčný řez

detail pororoštové terasy před vstupem do pokojů

Žádné komentáře: