pátek 9. září 2016

Kolín - proluka u kolejí


ATBS, ATOS, ATZBP, ATV, ATVZ

Proluka v ulici Sokolská je jen kousek od hlavního náměstí. Hned vedle ní se nachází malý domek na prodej lístků pro vlakovou stanici Kolín zastávka a také lávka na Kmochův ostrov a dál přes vodu na druhý břeh Labe. Místo nabízí hezké výhledy na řeku a slibuje dobrou dostupnost. Přesto má jednu nevýhodu a tou je hluk z hlavní železniční trati na Prahu. Jak by měl nový dům vypadat a jaké funkce by měl poskytovat je úkolem tohoto zadání (u ATBS se ale předpokládá převážně bytová náplň).

přístup z ulice Sokolská

letní zahrádka v místě proluky

sousední dům - Hostinec U Ostrova

vpravo budova TJ Sokol

vlevo vstup na lávku přes železniční most

a u ní prodej lístků ČD

pohled z lávky

stanice Kolín - zastávka
domy mezi tratí a ramenem Labe

pohled přes Labe a Kmochův ostrov

Žádné komentáře: