pátek 9. září 2016

Proluka

Proč jsme vybrali jako téma zimního semestru 2016/17 proluku? Protože dovoluje propojit všechna zadání jednotlivých ročníků a využít tak plně výhod vertikálního ateliéru a hlavně - díky jasně vymezeným hranicím pozemku a daným urbanistickým vazbám je možné věnovat více pozornosti hmotovému řešení i fasádám a zejména jednotlivým typologiím a vnitřnímu prostorovému členění.

Semestr bude probíhat v několika fázích. Úvod semestru představí tematiku proluky. Budou zpracovány rešerše příkladů od nás i ze zahraničí a studentům ATBS budou zadány příklady vybraných bytových domů, které podrobí důkladné analýze. Tato fáze bude zakončena společnou prezentací rozborů a diskusí nad získanými podněty.

Následovat bude práce již na konkrétních parcelách spojená se společnou návštěvou místa. Zpracování projektu bude doprovázeno prací na modelech, nejprve na úrovni širšího okolí, poté i vnitřního prostorového uspořádání domu. Bude kladen důraz na hledání správných proporcí prostoru, na roli světla v interiéru a na propojení konstrukce, modulu a materiálu.

V polovině semestru proběhne první velká prezentace, při níž budou představeny ucelené návrhy včetně modelů. Společně budeme hodnotit nejen vzhled domu, ale i jeho funkční náplň. Všichni totiž již budou mít za sebou první kolo úvah a bude tak možné podrobit svůj návrh názoru svých souputníků. Při této prezentaci budou projekty ohodnoceny a bude posouzena životnost projektu, případně nutnost zcela přehodnotit zvolené řešení

Před Vánoci proběhne druhá velká rezentace a pozornost se obrátí na grafické zpracování. Nicméně, bude-li třeba, budou i nadále probíhat konzultace projektu.

Hledání podoby domu bude doprovázeno diskusí na téma potřeb současného města, standardu bydlení, omezení spojených s hustou zástavbou v centrech měst, finanční náročnosti rekonstrukce a v neposlední řadě důsledků norem na vzhled a fungování staveb.


Žádné komentáře: