neděle 3. listopadu 2013

PREZENTACE HOMOLÁK A KBELY 7.11.

Prezentace bude elektronická v délce 15 min a po ní bude následovat naše hodnocení.

Hlavní body prezentace
urbanistické řešení  v měřítku mapového podkladu (schéma zobrazení  vašeho návrhu v širších vztazích a preferované návaznosti na analýzy - vše v rozsahu jednoho slidu a k tomu slidy foto urbanistického modelu 
- urbanistický model (do společného modelu vaše hmotové řešení)
- situaci území v měřítku modelu s okolními vztahy, která jasně popíše umístění objektu a jeho vazby na nejbližší okolí
řezy a schéma půdorysů jednotlivých pater všech domů
Homolák  1:200 (1:100)
Kbely 1:500 (1:200)
perspektivy 
- model v měřítku půdorysů a řezů (pokud se budova zařezává do terénu, bude vhodné k ní vytvořit svůj individuální výřez terénu, ve kterém bude stavba umístěna a její napojení na nejbližší okolí)
- koncept materiálového a konstrukčního řešení
- další slidy jsou na vás.

Následující pondělí 11.11.2013 do 17.30 hod proběhne polosemestrální odevzdání, které bude mít náležitosti shodné s hlavními body prezentace. Měřítka půdorysů a řezů si odsouhlasíme v pondělí tak, aby byla čitelná vytištěná na formátu A1. Po domluvě bude možné plachty za úplatu vytisknout i na ústavní tiskárně v pondělí odpoledne.