úterý 25. března 2014

PREZENTACE PONDĚLÍ 31.3.

V pondělí 31.3. bude probíhat polosemestrální prezentace. Účast všech po celou dobu prezentace povinná.

Délka vaší prezentace 8 minut. V tomto čase byste měli krátce shrnout vývoj, který předcházel vašemu řešení (nejlépe v průběhu první minuty). Zbytek prezentace by měl být věnován rozpracovanému návrhu samotného domu či urbanistického řešení. Překročení časového limitu bude hodnoceno jako špatně připravená prezentace.

Prezentace Bohnic a Rymic (ATBS) bude obsahovat:
- situaci (s vyznačením širších vztahů, které ovlivňují váš návrh)
- půdorysy odpovídajících pater
- řezy, vypovídající o kvalitách vašeho návrhu
- hmotová řešení  (skici objemů, prostorových vazeb, axonometrie)
- modely
. malý model osazený ve velkém modelu areálu léčebny (1:500)
. velký model s nejbližším okolím (1:200)
- v případě Rymic všechny varianty půdorysných řešení a jejich vztah s ulicí, zahradou atd.

Prezentace Rymic (urbanismus) bude obsahovat:
- analýzy ( ty které ještě nebyly představeny nebo nebyly dopracovány; při prezentaci neopakovat znovu již známá fakta; zaměřte se na nové poznatky)
- návrh 
. vyznačená území (jejich charakteristika, zřetelně vyznačený koncept pro novou zástavbu atd.)
. řezy (vzájemné vztahy morfologie a domů)
. další podklady jež podpoří váš návrh (model, axonometrie jednotlivých typologií v nových rozvojových oblastech, uliční profily včetně zeleně, skici "atmosfér" jednotlivých území atd.)

Další projekty
- dle vašeho uvážení, případné dotazy směřujte na mail ateliéru

Následující čtvrtek proběhne polosemestrální odevzdávka (předběžně formát A1). Její obsah bude srovnatelný s pondělní prezentací a bude doplněn o naše případné připomínky a komentáře. Promeškání termínu odevzdání není možné. Další informace k odevzdávce budou doplněny po pondělní prezentaci.

Obojí bude procentuelně ohodnoceno. Procenta budou odrážet celkovou dopracovanost projektu (úměrnou polovině semestru) a budou mít vliv na závěrečné hodnocení (v případě vynikajících závěrečných projektů nebude samozřejmě na neúspěch v polovině semestru brán ohled ;) ).

Žádné komentáře: